Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys


2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

3. Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 m. kovo 31 d.

2016 m. IV ketvirčio ataskaitos:

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:


1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.


2016 m. II ketvirčio ataskaitos:


1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.


2016 m. I ketvirčio ataskaitos:


1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

Informaciją apie pirkimus 2015 m.

 

1. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

 


Sprendimas UAB "EGV kompanija" www.egv.lt 8-422-50683