Naujienos

 

 

INFORMACIJA

 

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021 m. balandžio 6 d. raštu Nr. (6-21 16.1.17 Mr)2-55489 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-308 (8.2) „Dėl Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ dalies veiklos ribojimo“, nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. balandžio 14 d. taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Lapiukų“ grupės vaikams, ugdymo procesą perorganizuojant į nuotolinį ugdymą.

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/347bf0c297d811eb998483d0ae31615c

 

 

 

„Juokis, žaisk, sportuok“ estafečių diena „Žvaigždutėje“

 

Kovo 19-tąją Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ sporto salėje skambėjo vaikų juokas. Į nuotaikingą „Juokis, žaisk, sportuok“ estafečių dieną pakaitomis rinkosi vyresniųjų vaikų grupės. Laikantis visų saugumo reikalavimų vaikai atlikinėjo auklėtojų R. Šilianskienės ir E. Čeplinskytės sugalvotas estafečių užduotis. Estafetės - unikali, nepakeičiama galimybė vaikams visapusiškai lavinti fizinį raštingumą, ugdytis komandinio darbo gebėjimą, pasitikėjimą savimi. Visi dalyvavę vaikai buvo apdovanoti netradiciniais, valgomais medaliais. Ši diena suteikė daug džiugių emocijų.

 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ŠVENTĖMS SKIRTAS RENGINIŲ CIKLAS „ŽVAIGŽDUTĖJE“

 

Radviliškio lopšelio–darželio „Žvaigždutė“  bendruomenė Lietuvos valstybės atkūrimo šventėms – nuo Vasario 16-osios iki kovo 11-osios skyrė visą patriotinių jausmų ugdymo renginių ciklą.  Esant karantinui, išradingos pedagogės  organizavo įdomius nuotolinius  susitikimus ZOOM platformose tarp skirtingų grupių su vaikais ir su tais, kurie ugdomi nuotoliniu būdu. Grupių ugdytiniai  dalyvavo kūrybinių darbų parodose, skirtose Lietuvos gimtadienio paminėjimui, ypač išradingai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualioje STEAM darbų  parodoje – kūrybinėse dirbtuvėse „Mes mylime Lietuvą“. Grupių bendruomenės iš sniego statė Gedimino pilis, kurias margino spalvotais dažais bei iškėlė ledines Lietuvos vėliavas. Puoselėdami lietuvių liaudies tradicijas, pedagogai supažindino vaikus su  lietuvių liaudies raštais, menu, tradicijomis tiesiogiai bei nuotoliniu būdu panaudojant skaitmenines technologijas. Ugdytiniai, kurie ugdomi nuotoliniu būdu,  namuose taip pat paminėjo Lietuvos valstybės šventes: Pija su tėveliais  sukūrė  ir pasigamino  nuostabią edukacinę Lietuvos dėlionę, Herkus pastatė pilį, Godutė kepė spalvotus sausainius Lietuvos gimtadieniui ir dar daugybė darbelių, sušildytų vaikų rankelėmis ir širdelių šiluma. Darželis turi puikias sąlygas – interaktyvias lentas kiekvienoje grupėje, todėl tarp grupių vyko įvairūs virtualūs renginiai: skaitmenizuotos viktorinos  „Mano gimtinė“, nuotolinės eilėraščių deklamavimo šventės. Virtualioje aplinkoje mažieji lankėsi ir tautodailininkų parodose. O „Kiškučių“ grupės vaikai dalyvavo respublikiniame etniniame projekte „Tu, lineli, žydražiedi“, kuriame pristatė įfilmuotą puikią edukacinę veiklą apie lino kelią. Vaikučiai aktyviai ir išradingai kaupė žinias apie savo šalį Lietuvą. Iš ekologiškų stambių konstruktoriaus detalių konstravo dideles Gedimino pilis, kūrė savo miestą. Kūrybingi „Žvaigždutės“ pedagogai organizavo edukacinę veiklą ,,Tėvynė" nuotoliniu būdu su ugdytiniais ir jų tėveliais.  Ypatinga tautiškumo dvasia organizuotas Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualus patriotinio eilėraščio deklamavimo  konkursas „ Aš Lietuvą nešuosi širdyje“. Renginys vyko kitaip – virtualiai, bet labai šiltai ir nuotaikingai. Deklamatorių gebėjimus vertino ir vertinimo komisijai vadovavo visų mylima vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Ji labai džiaugėsi darželinukų patriotinių jausmų ugdymu „Žvaigždutėje“ - kiek daug meilės savo tėvynei telpa mažose vaikų širdelėse.  Ir visą renginių ciklą vainikavo jautri visuotinė pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, kuri vyko kovo 10 d.. Pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“ metu vaikai salėje dėliojo trispalvį žiedą Lietuvai, kartu su socialine pedagoge Nida išsiaiškino, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, puoselėti, dėl jos - dirbti kiekvieną dieną.  Taip išradingai „Žvaigždutėje“  susivienijo visa bendruomenė nuotaikingai švęsti Lietuvos valstybės šventes ir, žinoma, skiepyti mažiesiems didelę meilę savo gimtinei Lietuvai.

 


VIRTUALI PATRIOTINIO EILĖRAŠČIO DEKLAMAVIMO ŠVENTĖ

„ŽVAIGŽDUTĖJE“


Radviliškio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ organizavo tradicinę patriotinio eilėraščio deklamavimo šventę ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje“  šalies ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šį kartą renginys vyko kitaip – virtualiai, bet labai šiltai ir nuotaikingai. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – kovo 11-ąjai iš visos Lietuvos pedagogai siuntė video įrašus, kuriuose jų ugdytiniai   su meile deklamavo pačius gražiausius eilėraščius, skirtus Lietuvai. Video įrašų peržiūra komisiją labai sužavėjo – pasirodo, naudojant naujausias kompiuterines technologijas, galima puikiausiai bendrauti ir švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę kartu, apsijungiant draugėn net iš toliausių šalies vietovių. Deklamatorių gebėjimus vertino ir vertinimo komisijai vadovavo visų mylima vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Ji labai džiaugėsi darželinukų patriotinių jausmų ugdymu - kiek daug meilės savo tėvynei telpa mažose vaikų širdelėse. Nei vieno deklamatoriaus neliko neįvertinto – visi dalyviai gavo gražius padėkos raštus.

 

SAUGI IR IŠRADINGA   TRADICINE KAZIUKO MUGĖ „ŽVAIGŽDUTĖJE“

 

Kovo 4 dieną saugiai, atskirai grupėse, vyko tradicinė Kaziuko mugė Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“. Jau iš pat ryto vaikučiai pasinėrė į mugės šurmulį. Kiekvienoje grupėje prekeivių stalai mirgėjo nuo darbelių gausos, prie kurių labai išradingai ir sumaniai prisidėjo ir vaikučių mamytės bei tėveliai. Kiekvienas galėjo derėtis, pokštauti, pirkti ir už dyka gauti. Organizatorės  visus apdovanojo mugės simboliu -  riestainiais, o liaudiška muzika bei gera nuotaika  per dieną aidėjo visame darželyje. Ši šventė – tai puikus  liaudies tradicijų puoselėjimas bei gražaus vaikučių, tėvelių ir visų  darželio darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdys.

 

Radviliškio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ugdytiniai nuo pat mažumės yra skatinami saugoti ir globoti gyvąją ir negyvąją gamtą, čia veikia ir jaunųjų miškininkų būrelis, vyksta gražus bendradarbiavimas su miškų ūkio darbuotojais. Su džiaugsmu mažieji miškininkiukai  įsijungė į respublikinę iniciatyvą ,,Pasodink medį Lt“. Šiuo gražiu renginiu vaikams yra skiepijama meilė gamtai, noras prisidėti prie klimato kaitos ir kovos su miškų kirtimu. Padaryti gerą darbą ir pasodinti medį gali kiekvienas didelis ir mažas. Todėl darželio ,,Žvaigždutė“ ugdytiniai prisidėjo prie problemos sprendimo nupirkdami ir pasodindami 5 medelius.

 

 

 

VIRTUALUS SUSITIKIMAS SU BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTE


Dantų priežiūrai yra skiriama pernelyg mažas dėmesys, todėl rūpintis vaikų dantims reikia pradėti jau tada, kai prasikala pirmieji pieniniai dantukai. Jei vaikai prie dantų priežiūros procedūrų bus pratinami dar nuo mažens, mažieji ims suprasti rūpinimosi dantimis svarbą. Džiaugiamės, jog Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro pagalbos dėka Radviliškio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ visi darželio grupių vaikučiai, jų tėveliai ir pedagogai  turėjo galimybę virtualiai susitikti su burnos higienos specialiste Laura Sviglinskiene iš Vilniaus. Specialistė detaliai ir labai vaizdžiai visus supažindino, kaip taisyklingai valytis dantis, kaip dažnai reikia keisti dantų šepetuką, kaip rūpintis burnos higiena. Įdomiosios paskaitos, organizuotos ZOOM platformoje. vyko net tris kartus.

Virtualioje aplinkoje bendraujant su burnos higieniste Laura, vaikai suprato,  kodėl būtina reguliariai valyti dantis, kaip taisyklingai juos prižiūrėti, sužinojo net dantukų pavadinimus. Šis inovatyvus nuotolinis susitikimas buvo labai naudingas ir vaikams, ir tėveliams, ir pedagogams. Nuotoliniu būdu galėjo prisijungti bei bendrauti ir tie, kurie dabar nelanko darželio, ugdosi nuotoliniu būdu.

 

NUŠURMULIAVO UŽGAVĖNĖS  „ŽVAIGŽDUTĖJE“


Nušurmuliavo Užgavėnių šventė Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ suteikdama vaikučiams daug puikių emocijų. Koks džiaugsmas buvo visiems užsidėti savo pasigamintas kaukes ir  kartu su Lašininiu bei Kanapiniu lauke ant sniego pasigalynėti, žiemą iš kiemo varyti. O kur dar Morės vežiojimas, kiti senieji Užgavėnių žaidimai bei išdykavimai ant sniego. Ir, žinoma, tradicinis blynų skanavimas, kuriuos pačios darželio virėjos termosuose po aikšteles saugiai išvežiojo kiekvienos grupės vaikučiams.

Kokia linksma ir nepakartojama edukacija mažiesiems, įtvirtinanti senuosius mūsų tautos papročius ir ilgam pasiliekanti vaikučių širdelėse.

 

GRAŽUS BENDRADARBIAVIMAS TĘSIASI IR NUOTOLINIU BŪDU

 

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ esant ir karantino sąlygoms tęsia bei plėtoja gražią bendrystę su socialiniais partneriais.  Mažieji „Žvaigždutės“ ugdytiniai iš bendradarbiavimo partnerių - Kudirkos progimnazijos moksleivių - sulaukė nuotoliniu būdu pristatomos lėlių teatro pasakos, kurią labai susidomėję žiūrėjo savo grupėse interaktyvių lentų ekranuose bei aptarė su auklėtojomis. Šis spektaklis nukeliavo ir į ugdytinių namus, kurie dėl karantino nelanko darželio. Na o „Žvaigždutės“ darželis nusiuntė nuotoliniu būdu saugaus elgesio žiemą pačių sukurtą video įrašą „Žiemos pramogos gerai – reikia elgtis atsargiai“, primindami ir pradinukams apie būtinybę žiemą saugiai elgtis pramogaujant.

 

Smagu atrasti naujas bendrystės formas ir nuotoliniu būdu išradingai plėtoti  ugdymą.

 

SMAGIOSIOS PRAMOGOS SNIEGO KARALYSTĖJE

 

Ši žiema nepagailėjo sniego bei lengvo šaltuko, todėl pramogauti lauke tapo labai smagu. Sausio 26 dieną visi „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio vaikučiai bei darbuotojai, nepabūgę lengvai krentančio sniego ir linksmai nusiteikę, susirinko į darželio kieme vykusią žiemos sporto šventę – „Sniego senių šalyje“. Šventė vyko saugiai – išsiskirsčius po visą aikštyną bei savo žaidimų aikšteles. Lauke visų jau  laukė nepaprasto grožio pripučiamas sniego senis. Susirinkusiųjų kiemeliuose sukiojosi Sniego senis ir Kiškis (auklėtojos R. Šilianskienė ir E. Čeplinskytė). Jie paragino visus šventiškai papuošti kiemą: pagaminti didžiulį sniego tortą bei labirinto gale esantį ežiuką nuspalvinti spalvotu vandenuku, ir išsiskirsčius pasidžiaugti žiemos pramogomis, palenktyniauti, aišku, nepamirštant savo ir draugų saugumo. Skambant linksmai muzikai vyresnieji dalyvavo žiemos estafetėse, žaidė ledo ritulį ir dalyvavo rogučių lenktynėse. Mažesnieji spalvino didžiulį sniego tortą bei kitus sniego statinius. Juokas ir krykštavimai skambėjo iš visų aikštelių. O kokie spalvoti ir gražūs buvo vaikų darbai iš sniego! Darželio kiemas „pražydo“ įvairiaspalviais piešiniais bei statiniais. O svarbiausia – visi pasisėmė daug gerų emocijų ir linksmai bei saugiai pabuvo gryname ore.

 

„ŽVAIGŽDUTĖJE“  PILIETINĖ INICIATYVA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Sausio 13-osios rytas „Žvaigždutės“ lopšelyje-darželyje prasidėjo  visuotine  pilietine iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“, kurią  organizavo socialinė pedagogė Nida. Šios iniciatyvos tikslas - puoselėti istorinę atmintį, ugdyti patriotiškumą, tautinę savimonę, pagarbą ir meilę tėvynei. Visose įstaigos patalpose  8 val. buvo  uždegtos žvakutes languose laisvės gynėjų atminimui – taip visa bendruomenė pagerbė Sausio 13-osios dalyvius. Įstaigos pedagogės išradingai ir mažiesiems pilnai  suprantamai organizavo įvairias veiklas visose grupėse. Skaitmeninių technologijų pagalba  visuotinės  pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“ metu vaikai daug  sužinojo apie  Sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę Lietuvos valstybei ir šiandieniniam šalies gyvenimui.

 

TRYS KARALIAI APSILANKĖ „ŽVAIGŽDUTĖJE“

 

Visų laukiamiausios Kalėdinės šventės baigėsi. Tai paskelbė darželyje apsilankę Trys Karaliai. Atvykę į darželio kiemą, jie pranešė Didžiąją naujieną apie gimusį Jėzų, palinkėjo visiems sveikatos, laimės ir sėkmės. Vaikai prisiminė išmoktus eilėraštukus, dainavo kalėdines daineles ir atsisveikino su šventiškai papuoštomis žaliaskarėmis eglutėmis iki kitų metų.

 


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683