Naujienos

TOLERANCIJOS DIENA ,,ŽVAIGŽDUTĖJE“


 

Jau ne vienerius metus lapkričio 16-ą dieną lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė“ minima Tolerancijos diena, kurią organizuoja socialinė pedagogė Nida Barauskienė. Šiai dienai ruošiasi ir patys mažiausi, ir dideli - visa lopšelio-darželio bendruomenė. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis - rankos - jos skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar seno žmogaus, vyro ar moters. Rankos gali kurti ir griauti, daryti gerus ir blogus darbus – apie tai ir kalbėjosi mažieji ugdytiniai. Vaikai kartu su savo šeimos nariais apvedžiojo, kirpo, klijavo rankas ir rankeles, nešė į savo grupes ir pastatė gerų rankų laivą. Pasidžiaugę savo kūriniu, vyresniųjų grupių vaikai interaktyvioje lentoje žiūrėjo ir klausėsi pasakojimo ,,Kitoks“, jaunesniųjų grupių vaikai žiūrėjo ir aptarė senosios animacijos filmuką ,,Gaidelis“. Pirmąsias tolerancijos pamokas gavo ir patys mažiausieji lopšelio-darželio ugdytiniai: jie spalvino iškirptas rankytes ir grupėse dėliojo gerųjų rankyčių mozaiką. Pasaulį be agresijos, nepagarbos kitam ir kitokiam galime sukurti tik visi kartu susitelkę, ir sėdami tolerancijos grūdą jau patiems mažiausiems.

 

MOKOMĖS RŪŠIUOTI IR MODELIUOTI KITAIP

 

 

,,Žvaigždutės“ darželio bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose aplinkosauginiuose konkursuose, kurių metu yra skatinami rūšiuoti antrines žaliavas, prikelti jas ,,antram gyvenimui“. Štai spalio - lapkričio mėnesiais visa bendruomenė aktyviai įsijungė į respublikinį konkursą ,,Kita forma“ ir organizavo aplinkosauginę akciją „Modeliuokime kitaip“. Šios akcijos tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą, teikiant prioritetą daiktų pakartotiniam naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui. Aplinkosauginę akciją „Modeliuokime kitaip“ kartu organizavo auklėtojos Nomeda Gulbinienė, Natalija Červonikova, Mildutė Juozaitienė ir Daiva Malčiauskienė, kuriuos įgyvendina gamtosauginius projektus ir skatina, kad darželio bendruomenė rinktų bei rūšiuotų antrines žaliavas. Dalyvauti konkurse „Kita forma“ buvo pakviesta visa darželio bendruomenė. Ugdytiniai, jų tėveliai bei įstaigos darbuotojai susidomėjo daiktų pakartotinio panaudojimo galimybėmis, aktyviai įsijungė į konkursą ir dalyvavo aplinkosauginėje -edukacinėje akcijoje ,,Modeliuokime kitaip“. Dalyviai rinko įvairias antrines žaliavas, iš jų kūrė, modeliavo darbelius, kurie buvo eksponuojami parodoje ,,Kita forma“.

 

KAKĖ MAKĖ SVEČIUOSE PAS „ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKUČIUS

 

Jau dveji metai Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ dalyvauja tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“.  „Kiškučių“ grupės vaikučiai gražios kalbos mokosi kartu su  auklėtojomis Vaida Maraškaite ir Vaida Balčiūnaite bei   logopede Irma Simonavičiene su Smalsute. Kalbos paslaptis vaikai atranda sekdami pasakas, vaidindami,  žaisdami didaktinius žaidimus. Išmaniųjų veiklų metu pedagogės moko vaikus taisyklingos, gražios  kalbos, kvėpavimo, pūtimo pratimų, liežuvėlio mankštos, skaito Kakės Makės pasakas. Visi labai laukia šių susitikimų. O lapkričio 6 dieną vaikų laukė didžiulė staigmena – juos aplankė pati Kakė Makė  ( teatro režisierė Rasa Atkočiūnienė). Visiems buvo daug džiaugsmo. Vaikai pasakojo Kakei Makei apie save, rodė savo atsineštas knygeles, kartu dėliojo dėliones. Kakė Makė pakvietė vaikus pasimankštinti, pašokti jos mylimiausią šokį.  Pasikvietusi į pagalbą katiną Garfildą aptarė įvairias vaikų patiriamas emocijas, visi  bandė jas atkartoti, savaip išreikšti. Buvo ypatingų įspūdžių diena. Kakė Makė atsisveikino su vaikais pažadėjusi vėl aplankyti juos kartu su Netvarkos Nykštuku.

 

DARŽELYJE STARTUOJA NAUJAS RESPUBLIKINIS PREVENCINIS PROJEKTAS


 

„ŽAIDIMAI MOKO“


Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ nuo š.m spalio 1 dienos dalyvauja respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projektą  vykdo „Ežiukų“ ir „Lapiukų“ grupių auklėtojos Rolanda Šilianskienė, Birutė Pocienė, logopedė Irma Simonavičienė ir specialioji pedagogė, judesio korekcijos pedagogė Toma Bitytė.

Projekto tikslas: Lavinti penkiamečių ir šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti bendrosios motorikos ir smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba, orientuojantis įtaukiojo ugdymo pricipais.

Uždaviniai:

1. Lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), bendrąją ir smulkiąją motoriką bei judesių koordinaciją.

2. Plėsti erdvės sąvokas.

3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą, ugdyti rišliąją kalbą.

4. Padėti atsiskleisti individualiems vaiko gebėjimams per įtraukųjį ugdymą, bendraujant ir bendradarbiaujant su vaiko šeima.

5. Sudaryti palankias sąlygas vaiko teigiamų emocijų išgyvenimui.


SMAGU UGDYTIS DARŽELYJE BE SIENŲ

 

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“  „Lapiukų“ ir „Ežiukų“ grupių bendruomenės, vadovaudamosi geros mokyklos idėjomis bei darželio be sienų koncepcija, savo edukacines erdves perkėlė net į kitą šalies rajoną - spalio gale vyko į Naisių žirgyną bei ten įkurtą triušiukų ūkį. Abiejų grupių ugdytiniai,  jų tėveliai, pedagogai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką, kurios tikslas – pažinti savo šalį kartu su vaiku, skatinti vaikus domėtis žirgais, skiepyti norą globoti bei rūpintis gyvūnams, ugdyti meilę savo gimtajai šaliai. Vaikus pasitiko gidė, kuri supažindino visus su žemaitukų veislės žirgų istorija, jų priežiūra ir maitinimu. Išvykos dalyviai sužinojo apie žemaitukų veislės žirgų charakterio savybes, ištvermę,  ko galima iš jų pasimokyti bei jų svarbą šiuolaikiniam žmogui. Aplankę žirgyną, visi pabuvojo unikaliame, esančiame po atviru dangumi, inkilų muziejuje, taip pat aplankė naujai įkurtą triušiukų ūkį. Ši išvyka bei buvimas ir mokymasis kartu visiems suteikė daug žinių ir teigiamų emocijų, nes  tai buvo puiki galimybė iš arčiau pažinti gyvūnus, įtvirtinti turimas žinias apie žirgus ir netgi juos paglostyti. Grįždami visi džiaugėsi patirtais įspūdžiais ir naujais atradimais – kaip smagu ugdytis darželyje be sienų, kur galima  keliauti ir atrasti  pažinimo džiaugsmą kartu su savo tėveliais.


LR SEIME PRISTATOMA RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ BENDRUOMENĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA

„MES KARTU PRIEŠ SMURTĄ IR PATYČIAS!“


2017 m. nuo spalio 30 iki lapkričio 21 d. LR Seimo II rūmų parodų galerijoje eksponuojama Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias!“.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė – tėvai, vaikai, pedagogai, visi darželio darbuotojai, labai rūpinasi, kaip įstaigoje užtikrinti vaikams sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, užkertančią kelią smurtui ir patyčioms. Bendruomenės nuomone, tam tinkamiausias žingsnis – smurto ir patyčių prevencija. Tuo tikslu buvo daug kalbama, diskutuojama kartu su ugdytiniais, jų tėveliais ir šia tema kartu kuriami bendri dailės darbai, kurie buvo eksponuojami darželyje. Patys gražiausi kūrybiniai darbai pristatomi šioje parodoje „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias!“ Seime.

Sukurtų darbų gausa rodo, kad Radviliškio darželio „Žvaigždutės“ bendruomenėje smurto ir patyčių problemai abejingų nėra. Nemažai darbų parodai kūrė ištisos šeimos, o kuriant kartu, gražiai bendraujant, aptariant problemas, buvo pasėtas gerumo ir draugystės grūdas. Atvirai ir atsakingai gyvenantys bendruomenės nariai yra labiau nusiteikę pagarbiai bendradarbiauti tarpusavyje, rodydami vaikams gerą pavyzdį, mokydami vaikus, kad žmogų žeidžianti agresija yra nepriimtina.

Darželį lankančių vaikų tėvelių nuomone, į šios parodos darbus įdėta daug širdies ir meilės savo vaikui, noro jį apsaugoti nuo patyčių ir smurto, todėl kiekvieno, aplankiusio šią parodą, širdyje turėtų suspurdėti gėrio ir bendrystės jausmas, skatinantis kuo daugiau dėmesio ir meilės skirti vaikui, o pastebėjus negeras apraiškas, nedelsti, netylėti, tuoj pat jas sustabdyti.

Šios kūrybinių darbų parodos paskirtis – ugdomoji, prevencinė. Kūrybiniais darbais pabandyta išreikšti visų siekį kurti gražią ir saugią aplinką, kurioje būtų saugu ir gera mažam piliečiui, kad užaugęs jis lengviau išspręstų iškilusius gyvenimo iššūkius ir gebėtų kurti savo kokybišką ateitį.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“  DARŽELIO KOMANDA DALYVAVO SVEIKUOLIŲ VARŽYBOSE

 

Spalio 27 dieną  darželio vyresniųjų ikimokyklinių grupių komanda  dalyvavo rajoniniame „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse, kuris vyko Radviliškio sporto arenoje. Ugdytinius konkursui ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Jolanta Bučinskytė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Tamošiūnaitė. Šio konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo sveikatą, skleisti sveikos gyvensenos idėjas bei skatinti visų siekį gyventi sveikiau. Renginyje dalyvavo net 7 rajono švietimo įstaigų komandos. Nors mūsų komanda pagal amžių buvo viena iš jauniausių, pasirodė tikrai labai gerai, o dalyvių pastangos buvo įvertintos diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Visi konkurso dalyviai grįžo pasisėmusi naujų žinių, geros nuotaikos, pasimokę draugiškai  dalyvauti ir rungtis, gavę daug teigiamų emocijų ir puikių įspūdžių.

 

RADVILIŠKIO „ŽVAIGŽDUTĖJE“ VAIKYSTĖ BE SIENŲ


Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ lauko teritorijoje įkurta ilgalaikė daugiafunkcinė  edukacinė erdvė „Gyvoji beržynėlio palaukė“. Pedagogai, ugdytiniai, jų tėveliai bei visi darželio darbuotojai aktyviai dalyvavo kuriant edukacines erdves -  improvizuotus gyvūnėlių būstus beržynėlyje. Kūrybingai naudodami pačių surinktą gamtinę medžiagą, pasitelkę savo išmonę ir žinias, visi kolektyviai įkūrė  labai įdomias gyvūnų buveines. Jose buvo  apgyvendinti darbuotojų, vaikų ir tėvelių rankomis pagaminti vorai, pelytės, boružėlės, kiškučiai, ežiukai, voveraitės ir paukšteliai. Išmaniojo ugdymo dėka ikimokyklinukai   įgijo žinių apie gyvūnėlių ir vabzdžių gyvenimo vietas, mokėsi fantazuoti, išradingai kurti iš gamtinės medžiagos.

Tokia edukacinių erdvių plėtra aktyvina vaikų pažintinius gebėjimus, plečia jau turimą patirtį, akiratį, formuoja vertybes, parodo asmenybinę ūgtį, padidina pedagogų profesionalumą ir meistriškumą, atvirumą kitokiam ugdymo požiūriui, naujoms patirtims, o darni veikla užtikrina ugdymo kokybę.

Taip įgyvendinamas Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ visos bendruomenės  siekis, kad šiuolaikinių vaikų ugdymas vyktų kitoje edukacinėje erdvėje, nes tai kitoks ugdymo turinio pritaikymas vaikų ugdymui(si), nes tai vaikystė be sienų -  kelias į tobulėjimą.

 

RADVILIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“ INTEGRUOTA  SVEIKATOS SAVAITĖ „AUGAME SVEIKI“

 

Auksinio rudens rytą Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ Boružėlė septyntaškė pakvietė „Boružėlių“, „Drugelių“ ir „Giliukų“ grupių vaikučius burtis draugėn ir dalyvauti integruotoje sveikatos savaitėje „Augame sveiki“. Visos savaitės metu vaikai mokėsi pažinti vaisius ir daržoves, lankėsi virtuvėje ir aiškinosi, kaip iš daržovių gaminamos vitaminingosios salotos ant jų stalo, patys iš obuolių ir morkų gamino sveikuoliškas mišraines, ragavo iš pačių užaugintų vaistažolių paruoštas vaistines arbatas močiutės seklytėlėje, žaidė didaktinius ir judrius žaidimus. Visą savaitės veiklą vainikavo įdomi trijų grupių sveikuoliška pramoga – savaitės apibendrinimas. Pritariant meninio ugdymo pedagogei Dovilei, vaikai žaidė muzikinius žaidimus apie daržoves, saulytę ir švariai nuplautas rankytes, dėliojo dėliones ir rinko obuolius į pintines pagal spalvas. Visa ši integruotos savaitės veikla – tai dar vienas mažų žmogučių didelis žingsnis sveikos gyvensenos link.

 

SPORTO ŠVENTĖ „ŽVAIGŽDUTĖS“ DARŽELYJE

 

Šis ruduo labai šykšti gero oro, tačiau tai visiškai netrukdo „Žvaigždutės“ darželinukams daug judėti, sportuoti ir smagiai jaustis. Spalio 11 dieną darželyje vyko sporto šventė „Judame sveikatos labui“. Šis renginys organizuotas įgyvendinant projekto „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią“ 2017 metų veiklos planą. Į sporto salę susirinko visi darželio grupių vaikai ir šventę pradėjo  bendra mankšta kartu su linksmuoliu Zuikiu ir patarška Šarka (mokytojomis metodininkėmis - Jolanta Bučinskyte ir Rolanda Šilianskiene). Joms talkino judesio korekcijos pedagogė Toma Bitytė. Po mankštos „Giliukai“, „Boružėlės“ ir „Drugeliai“ žaidė judriuosius  žaidimus su daugiafunkcinėmis inovatyviomis sporto priemonėmis, „Žirniukai“, „Kiškučiai“ ir „Bitutės“ šoko  sportinius šokius, žaidė judrius žaidimus su estafečių elementais taip pat išmėgindami naujausią ir modernų sportinį inventorių, vyriausieji „Lapiukai“, „Ežiukai“ ir „Ančiukai“ rungtyniavo estafetėse. Visą pusdienį girdėjosi linkšmas šurmulys ir mažųjų pergalių šūksniai. Visiems buvo smagu sportuoti, judėti, išbandyti naują, modernų sportinį inventorių, kuris leidžia sudaryti sąlygas vaikams žaisti įdomius judrius žaidimus, pasidžiaugti buvimu gausiame draugų būryje.


LOŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“  VYKO TĖVŲ DIENA

 

Spalio 4 dieną, mokytojo dienos išvakarėse, „Žvaigždutėje“ vyko jau gražia tradicija tapusi inovatyvi Tėvų diena „Tėvai vaikams“. Šiais metais vaikučius ir jų auklėtojas maloniai nustebino gausybė tėvelių, senelių ir netgi tetų,  panorusių dalyvauti šiame renginyje. Įdomių ir turiningų veiklų spektras buvo tikrai didelis. Ikimokyklinukai dalyvavo veiklose kartu su kariškiais, medikais, pedagogais, sportininkais, policininkais, teisininkais. Mažieji mokėsi gaminti sveiką maistą  ir skoningai serviruoti stalą, pavargę nuo gausybės veiklų, klausėsi taip visų mėgiamų pasakų, dainavo daineles pritariant muzikantui. Tėvų diena – puikus tėvų ir pedagogų bendrystės pavyzdys ir visų noras kartu suteikti vaikams naujų potyrių, žinių ir gerų emocijų. Geriausias renginio įvertinimas – žavios vaikų šypsenos ir spindinčios visų akelės.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“  DARŽELIO BENDRUOMENĖ APLANKĖ PAMARIO KRAŠTĄ

 

Įsibėgėjus rudeniui ir artėjant Mokytojo  dienai lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė vyko aplankyti pamario kraštą. Saulėtą rudens dieną pabuvojome gražiojoje Rusnės saloje, žavėjomės rudeninės saulės nušviesta Atmatos upės krantine, stebėjome ant bangų besisupančius laivelius, aplankėme etnografinę žvejo sodybą. Pamatėme įspūdingą 333 metrų ilgio ir 10 metrų pločio gelžbetoninį tiltą, kuriuo pasiekiama Rusnės sala. Toliau keliavome į Mingės kaimą, lipome į komfortabilų vokišką laivą ir net dvi valandas plaukiojome lietuviškaja Venecija bei Kuršių mariomis. Laive vaišinomės tikra pamario krašto žuviene, iš denio dairėmės po vaizdingas pamario krašto apylinkes, žavėjomės nuostabiais Kuršių marių ir Kuršių nerijos vaizdais. Dar vienas aplankytas objektas – įspūdingas Ventės ragas. Tai žymioji paukščių žiedavimo stotis.  Čia mums ekskursiją vedė pats šios stoties vadovas, kuris labai įdomiai ir nuotaikingai papasakojo, kiek ir kokių paukščių per metus praskrenda pro šią stotį ir kiek  sužieduojama, praktiškai demonstravo, kaip tai atliekama. Įkopėme ir į senąjį švyturį, grožėjomės iš jo atsiveriančiais nuostabiais marių vaidais. Dar viena aplankyta vieta – gražioji Švėkšna su įspūdinga dvibokšte, raudonų plytų, gražiai išpuošta šv. Jokūbo bažnyčia,  jos didingais 8 altoriais, gražiuoju tiltu, jungiančiu bažnyčią su dvaro rūmais. Pasivaikščiojome po grafų Pliaterių parką su gražiomis skulptūromis bei senųjų liepų alėja,  žavėjomės medžioklės deivės Dianos skulptūra saloje bei apžiūrėjome rekonstruotą Genowefos vilą. Visą kelionės laiką mus lydėjo ne tik saulėta diena, puiki nuotaika, bet ir labai džiugino nuoširdus viso kolektyvo buvimas kartu. O gražių kelionės įspūdžių tikrai užteks dar ilgam.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ DARŽELĮ APLANKĖ BENDRADARBIAVIMO PARTNERIAI

IŠ LENKIJOS

 

Besibaigiant spalvingam rugsėjui ir derliaus nuėmimo darbams, mūsų darželį aplankė bendradarbiavimo partneriai iš Lenkijos respublikos Gniezno miesto vaikų darželio „Mažieji ainiai“. Svečiai dalyvavo lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ tradicinėje etnokultūros šventėje „Mykolinės“, kurios metu geriau galėjo pažinti mūsų tautos kultūrą ir papročius, pasisemti gerosios patirties puoselėjant savo tautos tradicijas. Delegaciją maloniai nustebino skoningai įrengtos visų grupių lauko edukacinės erdvės – Dėdės derliaus kiemeliai,  pati darželio aplinka, papuošta rudens gėrybėmis,  tradiciškai žarijose kepamos bulvės – Mykolinių tradicinis patiekalas. Darželinukai kartu su svečiais, gausiu būriu tėvelių, auklėtojomis ir jų padėjėjomis, pritariant liaudiškai muzikai, šoko tradicinius šventės šokius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, minė mįsles, juokavo. Visus į ratą būrė išmanioji Mykolienė. Baigiantis renginiui buvo pasodintas dviejų šalių darželių draugystei įamžinti skirtas gražus siaurašakis ąžuoliukas. Po šventės  visų laukė gausūs  rudens darbų pabaigtuvių stalai kiemeliuose. Svečiai – bendradarbiavimo partneriai iš Gniezno, noriai degustavo lietuviškus patiekalus, skirtus Mykolinių šventei. Delegacija tądien dar lankėsi Radviliškio rajono savivaldybėje, kur juos maloniai priėmė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė, vyriausiosios specialistės Judita Steponavičienė, Lina Juozapaitytė. Taip pat svečiai  pabuvojo pažintinėje ekskursijoje po mums lietuviams brangias ir sakralias vietas: Tytuvėnų vienuolyno kompleksą su Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia bei Šiluvą ir jos Mergelės Marijos Gimimo  baziliką ir Švč.  Marijos apsireiškimo garbei pastatytą koplyčią. Paskutinę viešnagės dieną svečiai lankėsi visose darželio grupėse, bendravo su vaikučiais ir darbuotojais, vyko abiejų  darželių pedagogų apskrito stalo diskusija, dalintasi gerąja darbo patirtimi, kalbėta apie įgyvendinamo bendro dviejų darželių projekto tęstinumą. Su „Žvaigždutės“ darželio veikla visus išsamiai supažindino direktorė Regina Ivanauskaitė. Svečius domino mūsų įstaigos  įtraukusis ugdymas,  projektai, būrelių veiklos, sveikatai palankaus maitinimo naujovės ir inovatyvios ugdymo priemonės. Gniezno miesto „Mažųjų ainių“ darželio direktorė Garetta Hančevska kalbėjo apie savo įstaigą, apie bendro projekto įgyvendinimą, siūlė jį būtinai tęsti ir plėtoti. Gniezno darželio vadovė džiaugėsi galimybe pasidalinti patirtimi ir išgirstomis bei pamatytomis puikiomis ugdymo naujovėmis bei idėjomis. Apskrito stalo-diskusijos metu buvo abipusiai susitarta aktyviai plėtoti šį gražų bendradarbiavimą tarp dviejų šalių ir ieškoti vis naujų galimybių, kaip įdomiau vystyti dalinimąsi patirtimi tarp dviejų šalių ir patiems tobulėti vaikų kokybiško ugdymo labui.

 

 

„FUTBOLIADA“  „ŽVAIGŽDUTĖS“ DARŽELYJE

 

„Žvaigždutės“ lopšelyje-darželyje vyko UEFA inicijuota masinio futbolo savaitės šventė „Futboliada“. Į šį renginį buvo pakviesti Radviliškio miesto mokyklų priešmokyklinių klasių vaikai, kurie neseniai dar lankė darželį, o šiais mokslo metais jau žygiuoja į mokyklą. Labai smagu buvo vėl visiems susitikti darželyje, pažaisti, parungtyniauti. Šventės dalyvius savo pasirodymu pradžiugino ir pasveikino Radviliškio karate klubo „Kentauras“ sportininkai su savo vadovu Arūnu Maselskiu. Žaidėjų komandos buvo sudarytos iš 5 dalyvių. Likę draugai – ištikima palaikymo komanda. Šią gražią sporto šventę organizavo lopšelio–darželio pedagogės Jolanta Bučinskytė, Rolanda Šilianskienė, Toma Bitytė,  Birutė  Pocienė ir Rita Tamošiūnaitė, Radviliškio visuomenės sveikatos biuro specialistė. Renginyje dalyvavo tikrai gausus būrys mažųjų futbolistų. Vaikai labai noriai žaidė mažąjį futbolą, rungtyniavo estafetėse su futbolo kamuoliu, vyko įdomiosios rungtynės su dideliais kamuoliais mažesniesiems. Visoms varžytuvėms vadovavo futbolo treneris Mindaugas Urbonavičius. Buvo daug azarto bei džiugių emocijų. Aikštelėje tvyrojo sporto sirgalių ir dalyvių vienybė. Baigiantis šventei buvo išdalinti medaliai, padėkos raštai, apdovanojimai. Džiaugiamės ir dėkojame už pagalbą bei paramą organizuojant „Futboliadą“ UAB „Armiratas“ vadovui Aivarui Gudavičiui, futbolo sporto klubo „Radviliškis“ vadovui  treneriui Mindaugui Urbonavičiui. Prizų sulaukė ir dalyviai, ir sirgaliai. O svarbiausia – šauniai pajudėta, pasportuota, pabendrauta. Sporto šventė „Futboliada“ organizuota įgyvendinant sportinį projektą „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią“, kurio pagrindinis tikslas - padėti vaikams augti sveikiems, pratinant juos kuo daugiau judėti, sportuoti, būti gryname ore, grūdintis. „Futboliada“ – puikiausias to tikslo siekimo įrodymas.

 

ATŠVAITUKO VIEŠNAGĖ PAS „ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKUČIUS

 

Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo, kai metas prisiminti apie saugumą kelyje ir gatvėje. Todėl išradingosios „Žvaigždutės“ pedagogės ieško naujų edukacinių erdvių ir būdų, kaip įdomiai netradiciškai vaikams įtvirtinti saugaus eismo žinias. Štai rugsėjo 19 dieną į lopšelį-darželį „Žvaigždutė“ atvyko policininkų  bičiulis  Atšvaitukas. Jis vedė vaikams edukacinę veiklą, kurios tikslas - įtvirtinti vaikų žinias apie saugų elgesį gatvėje. Darželinukai peržiūrėjo animacinį filmuką apie šuniuką  Amsių, prisiminė šviesoforo spalvas ir jų reikšmes, mokėsi teisingai pereiti gatvę, minė mįsles, atlikinėjo Atšvaituko užduotis. Turiningas rytmetys netruko praeiti. Visi vaikai grupėse pasidalino įspūdžiais su auklėtojomis bei tėveliais ir pasikartojo Atšvaituko pamokymus. Tikimės, kad integruotas saugaus eismo mėnuo darželyje ir jo metu vykdomos edukacinės veiklos gerai įtvirtins vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius ir visi mokslo metai praeis saugiai ir laimingai.

 

SPORTINĖ PRAMOGA „DIENA BE AUTOMOBILIO“

 

„Žvaigždutėje“ visas rugsėjis paskelbtas saugaus eismo mėnesiu. Saugaus eismo tema vyksta integruotos veiklos, žaidimai, pramogos, edukacinės išvykos, susitikimai. Sumaniosios auklėtojos Birutė Pocienė, Rolanda Šilianskienė ir Jolanta Bučinskytė  savo ugdytinius pakvietė į sportinę pramogą „Diena be automobilio“. Jų tikslas buvo žadinti ir skatinti judėjimo poreikį, keičiant  vaikų požiūrį į sportą, aktyvinant sveiką gyvenimo būdą. Prieš žaisdami darželinukai drauge su kiškiu ir šviesoforu prisiminė saugaus eismo taisykles, šviesoforo ir kelio ženklų reikšmes, tada  improvizuotame miestelyje judėjo pėsčiomis, važiavo dviratukais ir paspirtukais. Pasyvių dalyvių nebuvo, o nugalėjo kaip visada – draugystė! Už rimtas pastangas, žinias ir sugebėjimą saugiai judėti  vaikai buvo apdovanoti  mažais saldžiais siurprizais. Tai buvo dar vienas puikus rugsėjo - integruoto saugaus eismo mėnesio renginys darželyje. Vaikams buvo suteikta  daug džiugių ir malonių akimirkų, patirtas judėjimo malonumas bei įtvirtintos žinios apie saugų elgesį gatvėje.


„ŽVAIGŽDUTĖJE“  RUGSĖJIS TURTINGAS  SAUGUMO RENGINIAIS

 

Vaikų saugumas, sugebėjimas saugiai elgtis gatvėje - vienas iš aktualiausių darželio uždavinių pradėjus  naujus mokslo metus,. Todėl visose grupėse visą mėnesį vyksta prasmingas integruotas žinių apie saugumą kartojimas ir įtvirtinimas. Štai „Boružėlių“, „Žirniukų“, „Giliukų“ ir „Kiškučių“ grupių auklėtojos sukvietė ugdytinius į pramogas apie saugumą gatvėje. Vaikus aplankė linksmuolis Kiškis ir rimtuolis Šviesoforas. Vaikai prisiminė šviesoforo spalvas ir jų reikšmes, improvizuotoje gatvėje mokė Kiškį saugiai kirsti gatvę, aiškino kelio ženklų reikšmes. Žaisdami vaikai pakartojo, išmoko pagrindines saugaus eismo gatvėje taisykles.

 

DOVANA „ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKUČIAMS – IŠVYKA Į EKOLOGINĮ ŪKĮ


„Žvaigždutės“ lopšelio-darželio Žirniukų‘ ir „Giliukų“ grupių bendruomenės labai aktyviai ir išradingai dalyvauja tarptautiniame projekte „Kubuš -gamtos mylėtojų klubas“. Rugsėjo pradžioje visus pradžiugino žinia, kad  už aktyvią projektinę veiklą laimėta pažintinė išvyka  į Lino Šateikos ekologinį ūkį Šiaulių rajone. Vyresnieji  projekto dalyviai labai noriai išsiruošė į tolimą kelionę sveikatai palankios mitybos keliu. Pirmadienio rytą jų  laukė komfortabilus autobusas ir nuostabi dovana - kelionė. Atvykusius vaikus ir auklėtojas  pasitiko pats ūkininkas Linas Šateika ir pakvietė apžiūrėti ekologiškų daržovių kelionę nuo  lauko iki fasavimo į maišelius bei išvežimo į prekybos centrus. Vaikai susidomėję stebėjo, kaip svogūnai keliauja transporteriu, kaip morkos rūšiuojamos, plaunamos ir fasuojamos. Mažieji gamtos mylėtojai negalėjo atitraukti akių nuo besisukinėjančio keltuvo ir jo gebėjimo pakelti kelias tonas daržovių. Po išsamios pažintinės kelionės po ekologinį ūkį, išvykdami vaikučiai gavo dar ir sveikatai palankių dovanų – garduolių morkyčių ir vitaminingų svogūnėlių. Dovanų užteks visiems darželio vaikams – dabar mažieji „Žvaigždutės“ ugdytiniai kasdien dar labiau praturtins savo sveikatai palankią mitybą ir valgys morkų šiaudelius. Tai  dar vienas puikus praktinio ugdymo žingsnelis sveikos mitybos link.

 

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ „ŽVAIGŽDUTĖJE“

 

Gražus, nors ir nesaulėtas rugsėjo pirmosios rytas lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ prasidėjo jau tradicija tapusia Rugsėjo 1-osios švente.  Šventiškai nusiteikę ugdytiniai kartu su tėveliais rinkosi  išpuoštame darželio kieme, kur jų laukė grupių pedagogių ir auklėtojų padėjėjų, pagalbos specialistų komanda bei administracija. Nuo pat vartų visus žaismingai pasitiko vedančiosios, linksmuolės sesutės – mokinukės (vyresniosios auklėtojos Vaida Maraškaitė ir Mildutė Juozaitienė). Aikštė mirgėjo nuo rudeninių žiedų ir didžiulio būrio pasipuošusių vaikučių, tėvelių bei senelių šypsenų. Ugdytinius, tėvelius, pedagogus   su naujų mokslo metų pradžia sveikino ir gero starto linkėjo lopšelio-darželio direktorė Regina. Taip pat visus šventės dalyvius sveikino ir garbūs svečiai: Radviliškio parapijos klebonas, dekanas Tadas Rudys, Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis. Jie linkėjo vaikučiams sėkmingai žingsniuoti į  mokslo ir žinių pasaulį, pedagogams būti kūrybingais bei išradingais, o tėveliams kantrybės ir visokeriopos sėkmės. Po šiltų sveikinimų ir grupių pristatymų, visi keliavo jau į savo grupes susitikti ar susipažinti su  auklėtojomis, apžiūrėti  inovatyviai dirbti pasiruošusias bei atsinaujinusias patalpas, susitikti su draugais ir pažaisti su naujais ar primirštais žaislais. Tai buvo labai džiugi  šventė, kuri pozityviai nuteikė kiekvieną bei apjungė gražiai bendrystei ir davė startą naujų darbų pradžiai.

 

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKUČIAI GAUDĖ VASAROS VĖJĄ

 

Vasara nuostabus metų laikas, kai galima daug judėti, tyrinėti, atrasti ar tiesiog grūdintis, žaisti gamtoje. Nors ši vasara ir nelepina šiluma,  „Žvaigždutės“ darželio ugdytiniai daug laiko praleidžia lauke. O kad vaikučiams būtų įdomu, išradingos pedagogės Gražina Legeckienė, Daiva Malčiauskienė, Birutė Pocienė, Vaida Maraškaitė  bei Aušra Aleknaitė nusprendė organizuoti visą pramoginę atradimų savaitėlę „Pagaukime vasaros vėją“. Su vėju vaikai labai susidraugavo – mažieji ne tik daug sužinojo ir išsiaiškino apie jį, bet ir pasikvietė drauge pažaisti,  pašėlti. O tai buvo ypatingos atradimų dienos. Vaikai turėjo užduotį surasti, kur gyvena vėjas. Susitikę su „vėju“ mažieji žaidė įvairius žaidimus, su vėjo gaudyklėmis jį gaudė, gėrėjosi vėjo sukamais malūnėliais, vėjo genamais aitvarais, vėją gaudė netgi vėjo maišais -  ilgais tarsi gyvatės. Per šią tyrinėjimų savaitėlę vaikai įsitikino, kad vėjas gali būti kartais stiprus, šaltas, kartais lengvas ir švelnus, kartais  netgi krėsti įvairias išdaigas. Kiekvienam mažajam vėjo gaudytojui pavyko vėją prisijaukinti ir jį pasigauti - vieniems pilną maišą, o kitiems pilnas rieškutes, o svarbiausia – patirti daug teigiamų emocijų. Juk vasara - tai pats puikiausias laikas šėlti ir draugauti kartu su vėju, ilgai būti lauke, tiesiog linksmai leisti laiką ir grūdintis.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKŲ VASARA LINKSMA IR TURININGA


Liepą didžioji dalis ugdytinių atostogauja, na o lankantys darželį (nors ir iškeliavę į „Eglutės“ darželio patalpas) laiką leidžia tikrai nenuobodžiai. ”Žvaigždutės“ vaikai kartu su savo išradingomis auklėtojomis bei jų padėjėjomis kasdien lauke stebi ir tyrinėja gamtą,  aikštelėje esančius vabzdžius ir kitus gyvus padarėlius, pramogauja bei linksminasi. Štai vieną savaitę vaikai aiškinosi ir susidomėję stebėjo sraigių gyvenimą, jų gebėjimą judėti, o, lyjant lietui, piešė bei gamino iš popieriaus matytus pievelėje vabalėlius. Kitą pramogų savaitėlę vaikus aplankė trys linksmos pelytės ir pakvietė į muilo burbulų ir netradicinio tapymo ant audinio pramogas.  Smagu buvo jau vien todėl, kad po lietingų dienų nušvito saulytė, o išdykėlės pelytės dar sugalvojo ir nematytą pramogą lauke – tapyti musių mušekliais. Nedraugiškas daiktas tapo linksmu įrankiu kuriant vasaros paveikslą. O bendras piešinys išėjo tikrai linksmas ir labai spalvingas. Džiugi buvo ir muilo burbulų popietė, kurią organizavo sumaniosios „Žvaigždutės“ pedagogės. Vieni vaikai juos leido, o kiti - mažesnieji  bandė pavyti ir pagauti. Buvo daug gražaus šurmulio ir gerų emocijų. Sumaniosios Pelytės visus pramogų dalyvius vis skatino ir gyrė už sumanumą, vikrumą, vaišino sausainiais.

Taigi „Žvaigždutės“ vaikų vasaros dienelės darželyje tikrai nenuobodžios – jos pilnos gražių įspūdžių, linksmų nuotykių bei naujų atradimų.

 

„ŽVAIGŽDUTĖ“ RADVILIŠKIO MIESTO 450 METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTĖJE

 

Radviliškio miesto 450 metų jubiliejaus šventėje  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė pristatyta kaip veikli, strateguojanti, nuolat besimokanti ir atvira kaitai, pasiruošusi užtikrina nuolatinę paramą šeimai ir vaikui. „Žvaigždutė“ - didžiausia vaikų švietimo įstaiga, kurianti modernias, inovatyvias edukacines - kūrybines erdves, sistemingai perteikianti vaikams ekologines, sveikatingumo idėjas bei etnokultūrinį paveldą, senolių ilgaamžę gyvenimo išmintį, kuri yra  būtina tautos dvasiniam ir fiziniam sveikatingumui bei katalikiškų papročių tęstinumui. Prioritetinė darželio kryptis - etnokultūra - vaikų gyvenimo turtinimo lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinis!

 

DAR VIENA ETNOLULTŪROS ŠVENTĖ „ŽVAIGŽDUTĖJE“


Etnokultūros puoselėjimas, siekiant supažindinti ugdytinius su lietuvių liaudies papročiais bei tradicijomis, mūsų šalies kultūros paveldu labai svarbus lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, kur lietuvių liaudies šventės,  papročiai ir tradicijos pastoviai integruojami į visą įstaigos veiklą.  Jau  nuo mažens mūsų ugdytiniai mokomi pažinti ir perimti  savo tautos kultūrą, papročius  ir tradicijas. Artėja Joninės. Todėl gražų penktadienio rytą darželinukai ir visi įstaigos darbuotojai  pradėjo kupoliaudami po darželio teritorijoje esančias pieveles. Įvairių žolynėlių vaikams prisirinkti padėjo ir tėveliai. Kartu su suaugusiais darbuotojais mergaitės ir berniukai, sutupę lauko aikštelėje, pynė vainikėlius ir  visi – suaugę ir maži, galvas gražiai padabinę gražiais žolynų  vainikėliais, rinkosi į  šventę. Papuoštame kieme prasidėjo vasariškai gėlėtos Joninės. Su gražia ir lietuviams taip artima švente visą bendruomenę ir ugdytinius pasveikino darželio direktorė Regina. Auklėtoja Audronė išmoningai pristatė ir pademonstravo, kokius žolynus dera rinkti į Joninių puokštę. Auklėtojos Nomeda Gulbinienė, Jurga Minciuvienė, Vitalija Navickienė ir Audronė Norkienė pasakojo vaikams apie Joninių papročius ir tradicijas, augalų galias ir vaistines savybes. Visi drauge džiaugsmingai sveikino vienintelį darželyje Jonuką, žaidė tradicinius lietuvių liaudies žaidimus. Vaikai minė mįsles, spėjo orus. Jauki šventė netruko prabėgti. Baigiantis šventei lauke  visi  kartu vaišinosi sultimis, šviežiais vaisiais ir daržovėmis. Gražus vasariškas renginys suvirpino ne tik dalyvių, bet ir praeivių širdis.

 

ŽVAIGŽDUTĖS“ KOLEKTYVAS KELIONE PRADĖJO VASAROS ATOSTOGAS


Jau treti metai tapo gražia tradicija visai darželio bendruomenei užbaigti mokslo metus ir sutikti vasarą turininga išvyka visiems kartu. Šiemet pasirinkome aplankyti kaimynę Latviją. Birželio 10 dieną visas kolektyvas dideliu autobusu vyko į gražiąją Rundalės pilį ir žymųjį jos parką. Grožėjomės žymiausiu   baroko ir rokoko architektūros paminklu Latvijoje bei lankytojams naujai atidarytomis reprezentacinėmis patalpomis. Buvome sužavėtos prancūziško stiliaus 10 hektarų sodu.  Vėliau užsukome į garsųjį Dobelės miestelį, pamatėme likusius senosios pilies griuvėsius, aplankėme gražųjį alyvų sodą, kur kasmet vyksta Alyvų festivalis ir mielai fotografavomės  svaiginantį aromatą skleidžiančių dar tebežydinčių alyvų fone. Kiekvienam savaip neblėstančių įspūdžių pasiliko, kai aplankėme  legendomis ir mistinėmis istorijomis žymų Pokainių akmenų mišką. Paskutinis kelionės taškas - Jelgava, Latvijos studentų sostinė, ir jame kaip tik šią dieną vykęs  Smėlio skulptūrų festivalis. Į festivalį ėjome įspūdingu pėsčiųjų tiltu, grožėjomės nuostabia Jelgavos promenada, didinga miesto bažnyčia ir jos senuoju bokštu. Smėlio skulptūrų slėnis žavėjo išradingomis ir didingomis smėlio skulptūromis, o pamačius, kad šiais metais pirmoji vieta buvo skirta skulptūrai „Draugystė“, vaizduojančiai nepaprasto grožio dramblį, kurią sukūrė mūsų kraštietis, radviliškietis meninikas M. Gaubas - apėmė džiaugsmas ir didelis pasididžiavimo jausmas.

Pradedant vasaros atostogas, ši turininga viso kolektyvo išvyka, praleistas laikas drauge, ne tik paliko daug neišdildomų įspūdžių, bet ir leido darbuotojams atsikvėpti po sunkių darbų bei dar labiau sutelkė visą mūsų bendruomenę.

 

„ŽVAIGŽDUTĖJE“ ŠURMULIAVO  PLENERAS

„TAU, GIMTASIS MIESTE, RADVILIŠKI“


Skaisti vasaros saulė, puikus oras, smagi muzika jau nuo ryto kvietė vaikus, mokinius ir pedagogus į kolektyvinį Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ir pedagogų J. Kurmanskienės, R. Martyšienės, D. Kurmanskio vadovaujamų NVŠ programų mokinių kūrybinį plenerą „TAU, GIMTASIS MIESTE, RADVILIŠKI“, skirtą Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui. Šį kartą dovaną miestui  nutarė drauge kurti ir mažieji „Žvaigždutės“ ugdytiniai, ir mokiniai. Plenero dalyvius sveikino ir kūrybinės sėkmės linkėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, švietimo, kultūros ir  sporto  skyriaus vedėja   Genovaitė Juodeikienė. Po šiltų pasveikinimų, vadovaujami renginio koordinatorių - pedagogių Birutės Pocienės, Dovilės Pranaitytės, Vaidos Balčiūnaitės,  visi plenero dalyviai pasiskirstė į komandas ir kibo į darbus. Kas kūrė Radviliškio simbolį – varpinę, kas – traukinį, kas miesto jubiliejaus metus bei pavadinimą. Vaikai karpė, pjaustė, margino traukinuką, įvairiaspalves gėles, konstravo vorą, varpą,  vėjinį malūną, miesto jubiliejui skirtas raides bei skaičius. Tinginiaujančių nebuvo, visi dirbo draugiškai pasitardami, pamokydami mažesniuosius, su didžiausiu įkvėpimu ir gerai nusiteikę. Toks vaikų ir mokinių kolektyvinis darbas suteikė daug džiugių emocijų, padėjo  atsiskleisti kūrybiškumui, o kartu buvo ugdoma bendrystė, meninė raiška ir spalvinė pajauta bei tikras ir taurus patriotiškumo jausmas. Darželio lauko erdvės pasipuošė gražiais dirbiniais, skirtais gimtojo miesto 450-jam gimtadieniui. Tarptautinio projekto „Kubuš - gamtos mylėtojų klubas“  dalyviai, vadovaujami pedagogių M. Juozaitienės ir D. Malčiauskienės, plenero dalyvius ir svečius ragino mylėti gamtą, ją puošti, sveikai maitintis ir vaišino visus ką tik nuskustomis morkytėmis, sultingais vaisiais, gardžiomis sultimis. Baigę darbus,  plenero dalyviai gavo medalius ir visi kartu dar ilgai gėrėjosi puikiai pavykusia  dovana miestui, linksmai vaišinosi darželio pikniko pievelėje.

Nepastebimai prabėgo dar viena graži ir prasminga vasaros diena “Žvaigždutėje“, o sukurta kolektyvinė dovana miestui dar ilgai džiugins visus darželio lankytojus.

DIDELIS  BŪRYS  UGDYTINIŲ ATSISVEIKINO SU DARŽELIU

 

Jau darželyje nuskambėjo dainelės apie spalvingą vaikystę, žaislus, linksmai  e praleistas dieneles. Trys priešmokyklinukų ir dvi vyresniųjų grupės atsisveikino su „Žvaigždutės“ darželiu ir nuo rudens jau išeis į mokyklą. Kiekviena grupė paruošė gražias koncerines programėles, kuriose džiaugėsi savo spalvinga vaikyste.. Tėveliai vaikučiams dovanojo  pramogas žaidimų kambaryje „Straksius“, pakvietė į susitikimą su animatoriumi. Vaikučiai leido į dangų  balionus su savo svajonėmis. Visos  dienos buvo kupinos džiaugsmo bei šiltų emocijų.. Linkime visiems mūsų ugdytiniams kuo geriausios sėkmės kopiant žinių pasaulio laipteliais ir visada laukiame jų apsilankant darželyje.

 

VAIKŲ GYNIMO DIENA  „ŽVAIGŽDUTĖJE“

 

Apniukęs dangus ir krapnojantis lietutis nesugadino nuotaikos  ateinantiems į „Žvaigždutės“ darželį pirmą vasaros dieną. Nuo pat ankstyvo ryto vaikučius ir tėvelius pasitiko išdabintas darželio kiemas, linksma muzika ir auklėtojos, visus sveikinančios su švente ir dovanojančios  proginius medalius. Nuo pat ryto prasidėjo šventinės pramogos – tikra šventė vaikams. Visur šurmuliavo džiugi nuotaika, linksmas vaikų klegesys. Jau trečius metu tradicija tapo tą dieną vaikams dovanoti ir sferinį kiną.  Aktų salėje vyko sferinio kino 360 laipsnių kampu seansai. Buvo rodomas naujas filmas vaikams „Kokomongas“. Visus ugdytinius, susirinkusius sporto salėje, sudomino darželio partnerių - karate klubo narių pasirodymas, vaikus sveikino lopšelio–darželio direktorė ir į salę atskubėję pasakų personažai – saulytė ir kiškutis.  Mažieji drauge šoko nuotaikingus šokius, dainavo daineles, o pavargę piešė didelius kolektyvinius piešinius. Ir, žinoma, visų laukė skanios vaišės. Tai nepaprasta nuotaikinga šventė tik vaikams, pradėjusi vasarą ir atnešusi mažiesiems didžiulį džiaugsmą.

 

ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKŲ EDUKACINĖS ERDVĖS

PERSIKELIA UŽ DARŽELIO RIBŲ

 

Gegužės 18 dieną ,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai savo edukacines veiklas perkėlė į  Radviliškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Ten visi keliavo į skaityklos skyrių, kur galėjo piešti markeriais ir tapyti guašu ant šviečiančių molbertų. Taip savo edukacinę  veiklą su vaikais  sumanioji pedagogė Aušra Aleknaitė vedė kitoje, vaikams dar nepažįstamoje aplinkoje panaudojant inovatyvias priemones. Visi ugdytiniai noriai išbandė šviečiančiuosius molbertus.   Vaikučiai dirbo labai susikaupę ir liko  patenkinti savo darbo rezultatais. Po to  visi buvo pakviesti į žaisloteką. Ten vaikai įteikė savo kūrybinius darbus, atliktus įvairiomis technikomis darželyje,  parodai ,,Darbščiosios rankelės“. Ši „Žvaigždutės“ darželio vaikučių paroda bibliotekoje džiugins žaislotekos svečius visą birželio mėnesį.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ DVIRATININKŲ KOMANDA RAJONINĖJE OLIMPIADOJE

 

Gegužės 16 d. darželio „Ežiukų grupės  priešmokyklinukų komanda dalyvavo tradicinėje rajoninėje dviratukų olimpiadoje  „Mano ratai buvo du“.  Juos sporto šventei paruošė  mokytojos metodininkės Jolanta Bučinskytė ir Rolanda Šilianskienė. Šventėje dalyvavo keturios vaikų komandos iš Radviliškio miesto ir Šeduvos darželių. Olimpiada prasidėjo šventiniu paradu ir komandų prisistatymu. Visi  drauge stebėjo organizatorių meninę programą. Judėjimo užduočių dalyje kiekvienai komandai teko pademonstruoti savo vikrumą, sumanumą ir sugebėjimą siekti užsibrėžto tikslo. Reikėjo įveikti ilgą distanciją, greičio ruožą, važiuoti gyvatėle ir saugiai pervažiuoti sankryžą bei dalyvauti estafetėse. Mūsų darželio ugdytiniai, kaip ir kitų komandų nariai, labai stengėsi nepriekaištingai atlikti visas užduotis. Šioje šventėje nugalėjo vaikų draugystė, galimybė pabūti ir palenktyniauti dviratukais gausiame draugų būryje. Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir šakočiais. Esame dėkingi organizatoriams už puikią šventę, galimybę linksmai ir turiningai praleisti laiką.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“   VAIKAI  MOKĖSI  GAMINTI  SVEIKĄ  MAISTĄ

 

„Žvaigždutės“ lopšelio-darželio  „Boružėlių“ grupės ugdytiniai, projektų „Augame sveiki“ ir  tarptautinio ERASMUS +KA2 projekto dalyviai gegužės 11 dieną tęsė veiklų ciklą apie sveiką maistą. Šią dieną vaikus aplankė Radvilės močiutė – Aldona Januševičienė, buvusi ilgametė Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė. Ji vaikams papasakojo apie jau sužaliavusius vaistinguosius augalus -  tinkamus  ir  vaistui, ir maistui. Vaikai išgirdo apie unikalias dilgėlės, garšvos, kiaulpienės savybes.  Bandė atskirti mėtos, melisos, baziliko, mairūno kvapus, rabarbaro skonį. Antra veiklos dalis buvo praktinė. Mažieji visi drauge gamino žaliąsias salotas  ir žolelių bei bananų, kivių, melionų, obuolių glotnučius. Baigus kolektyvinę gamybą, visiems  kartu buvo smagu ir įdomu  skanauti pačių pagamintus  patiekalus. Skoniu nusivylusių nebuvo. Su dideliu pasididžiavimu vaikai ragavo pačių pasigamintus sveikuoliškus valgius, gyrė jų skonį.  Veiklos pabaigoje Radvilės močiutė Aldona vaikus dar pavaišino ir savo iškeptu rabarbarų pyragu. Auklėtoja Audronė su padėjėja Lina  užplikė kvapnios melisų ir ramunėlių arbatos. Po vaišių mažieji sveikuoliai glotnučių gamybos pažadėjo pamokyti net savo mamas. Taip mažieji tarptautinio projekto dalyviai, vitaminingųjų augalų tyrinėtojai ir sveikuoliškų patiekalų gamintojai sėkmingai ir išskirtinai įdomiai žengė dar vieną žingsnelį sveikos mitybos įpročių link.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“   VAIKUČIAI  SVEIKINO  MAMYTES


Pirmasis gegužės sekmadienis – pati gražiausia, prasmingiausia ir laukiamiausia pavasario šventė – Motinos diena. Šia proga gražų, saulėtą penktadienio rytą „Žvaigždutės“ darželio kiemas pražydo vaikučių pagamintomis gėlėmis, skirtomis jų mylimiausiems žmonėms – mamytėms. O vakarop visose grupėse vyko šventinės popietės „Tau, mano mamyte“. Visi ugdytiniai joms atsakingai ruošėsi: puošė grupes, padedami auklėtojų, su  meile kūrė dovanėles savo brangiausiam žmogui - Mamai. Šventės metu mamoms  buvo skirtos pačios gražiausios vaikų dainelės, šokiai, eilėraštukai. O kiek jaudulio buvo mažose vaikų širdelėse! Visi pasistengė mamytėms suteikti daug džiaugsmo ir pasididžiavimo savo mažomis atžalėlėmis. Šventinis šurmulys dar ilgai vilnijo   darželyje bei šventiški papuoštame įstaigos kieme – visiems norėjosi dar pabendrauti, pabūti, nusifotografuoti, o pakilią  nuotaiką dar visi išsinešė ir namo.

 

RADVILIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“

TARPTAUTINIS VAIKŲ VIDEO TILTAS - KONFERENCIJA

„MAN DARŽELYJE SAUGU IR GERA“


Edukacinės inovacijos, jų kūrimo skatinimas - vienas iš svarbiausių  kokybiško ugdymo proceso veiksnių bei sąlygų sudarymas vaikui prisitaikyti prie šiandieninės kintančios aplinkos.

Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko tarptautinis vaikų video tiltas - konferencija „Man darželyje saugu ir gera“. Konferencijos tikslas – informacinių kompiuterinių technologijų pagalba šalies ir tarptautiniu mastu vaikams bendrauti tarpusavyje, dalintis ugdymosi galimybėmis savo darželyje, saugaus bei atsakingo elgesio kelyje, buityje, gamtoje įgūdžiais ir patirtimi. Video tilte - konferencijoje dalyvavo socialiniai partneriai – Lietuvos ir Lenkijos Respublikų švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų pedagogės: Jurga Minciuvienė, Rolanda Šilianskienė, Rima Mateliūnienė. Tuo pačiu laiku prisijungę konferencijos dalyviai iš Tauragės, Radviliškio ir Pakruojo miestų bei Gniezno miesto (Lenkijos Respublika)  „Skype“ pagalba  pristatė parengtus linksmus, nuotaikingus pranešimus tema „Man darželyje saugu ir gera“, diskutavo apie darželyje vykdomas įvairias veiklas saugumo tema bei pateikė pranešėjams įvairius vaikus dominančius klausimus. O kiek klegesio ir džiaugsmo buvo išgirdus draugus, kalbančius užsienio kalba. Vaikai dalinosi savo patirtimi savo gimtąja kalba, klausėsi vertėjo žodžių bei įdėmiai stebėjo draugų pasirodymus kalba, kurios dar nesupranta. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžius visiems  išmokti pavyko puikiai. Inovatyvių technologijų pagalba susitikti ir pamatyti tolimus draugus buvo labai smagu ir gera. Visi konferencijos dalyviai buvo apdovanoti Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ Padėkos raštais.

Tarptautinio vaikų  video tilto – konferencijos „Man darželyje saugu ir gera“ metu edukacinių inovacijų - IKT technologijų panaudojimas plėtoja vaikų kūrybiškumą, smalsumą, išradingumą parengiant pranešimus, skatina bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, suteikia galimybę įvertinti save ir draugus kaip unikalias ir svarbias asmenybes bei sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje ne vien tik vaikams bet ir juos ugdantiems pedagogams.

Ši inovatyvi konferencija – dar vienas modernus būdas, kaip kokybiškai ugdyti šiuolaikinį, žingeidų Z kartos vaiką.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ GERUMO AKCIJA ,,SPALVOTAS PAVASARIS“

 

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“  visa bendruomenė dalyvavo gerumo akcijoje ,,Spalvotas pavasaris“, kurios tikslas - nerti, megzti, siūti kepurytes onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Visos kepurytės padovanotos mažiesiems Vilniaus Santariškių onkologinės klinikos ligoniukams.  Iš visos širdies linkėdami pasveikti, su viltimi ir tikėjimu dėliojome savo geriausias mintis sulig kiekviena akele, kilpele...  Tikime, kad „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio bendruomenės narių rankomis pagamintos kepurytės šildys ir puoš sveikstančių vaikų galveles. Džiaugiamės galėdami  sukurti spalvotą pavasarį sergantiems vaikams. 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKUČIUS APLANKĖ VELYKŲ BOBUTĖ

 

Velykų šventės proga  „Žvaigždutės“ vaikučius darželyje aplankė Velykų bobutė. Juk vienas iš svarbiausių mūsų įstaigos tikslų yra etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas, todėl ši  šventė tai  dar viena proga priminti ugdytiniams, tėveliams, pedagogams senovės lietuvių liaudies šv. Velykų papročius bei tradicijas. Darželio beržynėlyje vaikučių laukė Velykų bobutė (mokytoja metodininkė Rima Mateliūnienė). Visi draugėn susirinkę prisiminėme praėjusias pavasario šventes, pamėgdžiojome parskridusių paukštelių balsus. Besidžiaugiant pavasariu, pasirodė Kiškienė (vyresnioji mokytoja Vaida Maraškaitė) su  kiškučių šeimyna, traukiančia pilną margučių vežimaitį.  Kiškienė pakvietė pažaisti lietuvių liaudies žaidimus „Garnys“, „Oi tu, kiškeli“. Visi drauge padainavome dainelę apie kiškučių margučius, aptarėme kokiomis spalvomis kiaušiniai nudažyti ir kokia kiekvienos spalvos reikšmė. Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai pamokė visus kiaušiniavimo eilėraštukų. Labai smagu buvo vaikams  ieškoti kiemelyje paslėptų margučių pintinėlių, o jas suradus, ridenti margučius. Nors pavasaris šiuo metu ir „paklydo“, šiltų emocijų ir džiaugsmo netrūko visą dieną.


EDUKACINĖ VEIKLA  „VIŠČIUKŲ“ GRUPĖJE

 

Balandžio 11 dieną „Viščiukų“ grupėje vyko edukacinė veikla - popietė „Išmargink margutį“ grupės ugdytiniams ir jų tėveliams. Ją vedė auklėtoja Jurga Bložienė ir vyresnioji auklėtoja Valerija Jarašūnienė. Šios veiklos tikslas – artėjant šv. Velykoms pabūti visai grupės bendruomenei kartu,  mokytis  marginti kiaušinius pagal senovės lietuvių tradicijas, sužinoti ornamentikos ir spalvų simbolines reikšmes, susipažinti su Velykų papročiais. Popietė prasidėjo auklėtojos Valerijos pateikčių pranešimu. Vėliau vaikučiai minė mįsles, mokėsi velykinių patarlių ir priežodžių. Antroje, praktinėje popietės dalyje, auklėtoja Jurga mokė tėvelius marginti kiaušinius su vašku, o auklėtoja Valerija,  kartu su visais vaikučiais, dažė kiaušinukus laku. Prasmingos veiklos valanda kartu, bendrystėje prabėgo labai greitai. Visi pajuto artėjančių švenčių dvelksmą ir  ruošimosi šventėms džiaugsmą  kartu su šeima.

 

PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA „ŽVAIGŽDUTĖJE“


Balandžio 7-oji – Pasaulinė sveikatos diena.  Ji aktyviai paminėta ir „Žvaigždutės“ lopšelyje – darželyje, nes mūsų bendruomenės tikslas – savo geru pavyzdžiu auginti sveiką, stiprų ir aktyvų vaiką.  Ši diena prasidėjo sveikatinimo veiklomis grupėse. Vaikai kartu su auklėtojomis kalbėjosi apie  sveikatos stiprinimą ir organizmo grūdinimą.

Įdomiai ir išradingai pasaulinę sveikatos dieną paminėjo  „Boružėlių“ grupės vaikai - tarptautinio projekto „Erasmus + KA2“ dalyviai.  Edukacinės veiklos „Dilgėlė – ir maistas,  ir vaistas“ metu vaikai išsiaiškino apie paprastosios dilgėlės maistines ir vaistines savybes, ragavo pačių pasigamintą dilgėlių arbatą, išsispaudė ir ragavo jų sultis. Tarptautinio projekto dalyviai, propaguodami sveikatai palankią mitybą, gamino vaisių vėrinukus, sveikuoliškas salotas, skanavo patys bei jomis vaišino savo draugus.

Sporto šventė - akcija “Aš bėgu 2017“  skirta pasaulinei sveikatingumo dienai paminėti, lauke prasidėjo bendra darželio bendruomenės mankšta, kuri visus dalyvius  nuteikė linksmai ir sportiškai. Po mankštos vyko masinis darželio vaikučių ir darbuotojų bėgimas „Bėgu 2017“. Darželio mažieji bėgikai, pasipuošę akcijos emblemomis, bėgo amžių atitinkančias distancijas - 60, 100 ir 120 metrų, o darželio darbuotojai, pasipuošę spalvingomis kepuraitėmis ir emblemomis -  iš anksto numatyta  trasa miesto gatvėmis, už darželio ribų. Po bėgimo visi  dalyviai gavo skaniuosius medalius. Radviliškio Visuomenės sveikatos biuro direktorė Justina Kvietelaitienė dėkojo visiems akcijos „Aš bėgu 2017“ dalyviams už gražų ir darnų dalyvavimą sveikatos dienoje, už gražų bendruomenės suaugusiųjų pavyzdį vaikams ir visus  bėgikus apdovanojo Padėkos raštais ir dovanėlėmis. Visiems šventės dalyviams dėkojo ir  sveikatos linkėjo lopšelio–darželio direktorė. Kiekviena vaikučių  grupė  dar gavo ir  po sveikuolišką prizą.

Ši graži ir turininga sveikatos diena – puikus „Žvaigždutės“ bendruomenės sutelktumo bendram tikslui – bendruomenės sveikatinimui, pavyzdys.


MES NORIME PAŽINTI SAVO MIESTĄ


,,Lapiukų‘‘ grupės vaikai ir toliau tęsia pažintį su Radviliškio miestu. Kovo 27 dieną būrelio  „Aš noriu pažinti Radviliškį“ nariai kartu su auklėtoja Vaida Balčiūnaite svečiavosi Radviliškio viešosios  bibliotekos žaislotekoje. Šios edukacinės – pažintinės išvykos metu vaikai susipažino su žaislotekos darbuotojomis Audrone ir Jolanta. Jos  įdomiai papasakojo apie  bibliotekininko darbą, aprodė ,,Pelėdžiukų svetainę‘‘,  pakvietė į praktinį užsiėmimą „Mes lėlytę pagaminsim, pasakėlę suvaidinsim“. Mažieji klausėsi sekamos pasakos ,,Ropė‘‘, kūrė pirštukines lėles ir jomis patys vaidino. Vaikai sužinojo, kad bibliotekoje gyvena ne vien tik knygelės, kad čia galima ir linksmai pažaisti. Bibliotekininkių pakviesti, berniukai statė iš ,,Lego‘‘ kaladėlių namus, konstravo tiltus, bei kitus statinius. Mergaitėms labiau rūpėjo šeimos kampelis, kuriame jos žaidė įvairius vaidmeninius žaidimus, trumpam tapdamos ne tik mamomis, bet ir virėjomis bei pardavėjomis. Bibliotekininkės pažadėjo, kad šis susitikimas tikrai ne paskutinis ir pakvietė vaikus atvykti į ,,Boružėlės‘‘ lėlių tetro spektaklį ,,Peliukų nuotykiai‘‘.

Vaikai į darželį grįžo daug sužinoję apie dar vieną Radviliškio įstaigą,  pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.

 

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ DARŽELYJE PAMINĖTA PASAULINĖ VANDENS DIENA

 

Pasaulinė vandens diena - kovo 22-oji. Ją įdomiai ir išradingai  paminėjo ir „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio ugdytiniai, tarptautinio Erasmus+ K2 projekto dalyviai. Renginius, skirtus Pasaulinei vandens dienai, organizavo pedagogės: Irma Simonavičienė, Daiva Malčiauskienė, Mildutė Juozaitienė, Audronė Norkienė, Gražina Legeckienė, Jurga Bložienė, Jolanta Bučinskytė, Dovilė Pranaitytė. Atlikę daugybę bandymų su vandeniu grupėse ir lauke, išklausę pedagogių įdomius pasakojimus, patys diskutavę ir dalinęsi patirtimi apie vandens svarbą kiekvienai gyvybei, vaikai, pasipuošę vandens lašeliais, rinkosi į aktų salę. Ten stebėjo „Giliukų“ grupės ugdytinių pasirodymą „Vandens lašas mano delne“ bei nuotaikingą vandens lašelių šokį, žiūrėjo ir kolektyviai  aptarė animacinį filmuką „Tekėk, tekėk, upeliuk“. O lauke dar vykdė gražią vandenėlio akciją -  papuošė jazmino krūmą pačių padarytais „vandens lašeliais“. Kaip gražiai pražydo mūsų darželio kiemas. Tad vakare daugelis ugdytinių kartu su tėveliais dar kartą aplankė pasipuošusį medį, pasakojo dienos įspūdžius, fotografavosi.

Šis puikus edukacinis renginys paprastai ir vaikams suprantamai įtvirtino žinias apie vandenį, jo svarbą ir būtinybę tausoti jo išteklius.

 

INKILĖLIŲ KĖLIMO AKCIJA „IŠKELKIME INKILUS ZYLUTĖMS“

 

„Žvaigždutės“ jaunųjų miško bičiulių būrelio „Drevinukas“ nariai kovo 22 d. vyko į  Antaniškių mišką iškelti zylutėms inkilus. Miškosauginės akcijos tikslas - mokyti vaikus kartu su miškininkais  kelti inkilus zylutėms, skatinti  saugoti bei globoti  paukščius pavasarį bei mokytis saugiai ir draugiškai elgtis miške. Šią akciją organizavo lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Drevinukas“ vadovės Regina Ivanauskaitė ir  Rolanda Šilianskienė. Smagu, kad jauniesiems miško bičiuliams labai noriai talkino Radviliškio girininkijos girininkas Romualdas Poškus bei jo pavaduotojas Mindaugas Norvydas. Akcijos metu vaikai iškėlė savo kartu su tėveliais pagamintus inkilėlius ir tuos, kuriuos jiems dovanojo miškininkai. Smagu buvo visiems grįžti namo atlikus kilnų darbą – parūpinus namus miško paukšteliams.

 

INTEGRUOTA JUDRIŲJŲ ŽAIDIMŲ SAVAITĖ „ŽAIDIMŲ KARUSELĖ“

 

Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko integruota judriųjų žaidimų savaitė „Žaidimų karuselė“. Ji organizuota įgyvendinant projekto „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią“ veiklos planą 2017 metams. Šios savaitės tikslas - žadinti ir skatinti  vaikų judėjimo poreikį,  formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei ugdyti vaikų valią, atkaklumą, nuostatą draugiškai varžytis. Judriųjų žaidimų savaitę organizavo pedagogės: Jolanta Bučinskytė, Rolanda Šilianskienė irToma Bitytė. Jos daug dėmesio skyrė vaikų skatinimui žaisti  judriuosius žaidimus naudojant sportinių žaidimų elementus.

Judriosios savaitės atidarymas  - „Mankštiada“ vyko gražų pavasario rytą lauke. O visos savaitės bėgyje skambėjo, aidėjo vaikų juokas ir  linksmieji žaidimai, estafečių pynė sporto ir aktų salėse, nuvilnijo  ir smagusis futboliuko turnyras. O penktadienį vyko veiklų apibendrinimas, pasidžiaugimas bei judriosios savaitės uždarymas ir  prizų įteikimas.

 

Ši integruota  judriųjų žaidimų savaitė „Žaidimų karuselė“ – tai dar viena ilgalaikė vaikų fizinį aktyvumą skatinanti veikla, stiprinanti ir grūdinanti mūsų vaikų organizmą.

 

BENDRUOMENĖS IŠVYKA Į VILNIŲ


Kovo 17 d. lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė vyko į turiningą išvyką į Vilnių. Aplankėme Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką ir Lietuvos Respublikos Prezidentūrą. Ekskursijos metu turėjome galimybę detaliai susipažinti su LR Seimo darbu, pamatyti senuosius ir retuosius leidinius, saugomus nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, pamatyti, kaip  restauruojami ir konservuojami senieji leidiniai. Daug gražių įspūdžių visiems paliko ekskursija po LR Prezidentūrą.

Tai buvo puiki informatyvi edukacinė diena, suteikusi bendruomenei galimybę pasisemti žinių, praplėsti akiratį, pabendrauti, tiesiog pabūti kartu – juk tai taip vienija.

 

ŽEMĖS DIENA „ŽVAIGŽDUTĖJE“

 

Žemės diena „Žvaigždutėje“ prasidėjo  šventiniu rytmečiu „Tau, Žeme“. Kovo 20-osios dienos rytą visi vaikučiai su tėveliais rinkosi darželio kieme, kur ir vyko rytinis priėmimas, Žemės dienos renginys beitarptautinė  akcija „Žemės valanda 2017“. Išjungus visus energijos šaltinius įstaigoje visa darželio bendruomenė rinkosi kieme, rytinis vaikų priėmimas buvo vykdomas lauke – tuo prisijungiant prie tarptautinės akcijos „Žemės valanda“, skatinant visus saugoti ir tausoti elektros  energiją, vieną valandą leisti Žemei pailsėti. Rytmetys  „Tau, žeme“ organizuotas remiantis projekto „Kubuš – gamtos mylėtojų klubas“  ir tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ veiklos planais. „Žvaigždutės“ darželio ugdytiniai nuo mažens mokomi susidaryti rūpestingą  ir atsakingą požiūrį į supančią aplinką, gamtą, taupyti  vandenį, elektros energiją, vaikams suteikiama daug ekologinių ir aplinkosauginių žinių. Akcijos metu linksmi darželinukai, tėveliai  ir darbuotojai, nešini Žemės vėliavą, skambant muzikai iš „stebuklingos dėžutės“,  žygiavo aplink darželį. Pradėdama šį prasmingą rytmetį, visus vaikučius, darbuotojus pasveikino lopšelio–darželio direktorė. Ji akcentavo gamtosaugos  svarbą ir reikšmę žmogaus gyvenime. Vaikai papuošė įstaigos kiemą spalvotomis savos gamybos gėlėmis, deklamavo eilėraščius, šoko šokius, gaudė spalvotus muilo burbulus. Pavasario pranašai: Saulutė, Debesėlis, Vieversėlis kartu su viską žinančia Pelėda pasveikino visus susirinkusius su Žemės diena, su prasidėjusiu pavasariu. Rytmetys lauke niekam neprailgo. Vaikams tai  buvo graži ir prasminga gamtosauginė akcija -  pamoka, o suaugusiems - puiki proga sustoti ir pamąstyti apie mūsų Žemės išsaugojimą.

 

LITERATŪRINĖ – PRAMOGINĖ SAVAITĖ „VAIKO KALBOS KELIAS“

 

Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ antrus metus įgyvendina tarptautinį kalbos ugdymo  projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Kovo 13-17 d. lopšelyje-darželyje vyko integruota literatūrinė – pramoginė kalbos ugdymo savaitė „Vaiko kalbos kelias“, kurią organizavo lopšelio-darželio logopedė metodininkė Irma Simonavičienė, „Kiškučių“ ir „Lapiukų“ grupių auklėtojos: Vaida Maraškaitė, Birutė Pocienė, Vaida Balčiūnaitė, meninio ugdymo mokytoja Dovilė Pranaitytė ir socialiniai projekto partneriai - Vaižganto progimnazijos logopedė metodininkė Eugenija Brinkienė ir Gražinos pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė Kristina Valuckienė. Organizatorių pagrindinis tikslas buvo skleisti tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ veiklos gerąją darbo patirtį apie vaiko sakytinės kalbos ugdymą, bendraujant ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus. Literatūrinė - pramoginė savaitė „Vaiko kalbos kelias“ prasidėjo kovo 13 d. nuotaikingu personažų Smalsutės („Kiškučių“ gr. ugd. Ema Barzinskaitė) ir Laputės Snaputės („Lapiukų“ gr. ugd. Urtė Mončauskaitė) kvietimu visai darželio bendruomenei įsijungti į literatūrinės – pramoginės kalbos ugdymo savaitės renginius – kurti iš gamtinės medžiagos savo grupių simbolius ir apie juos pasakas, sekti ir vaidinti sukurtas pirštukų pasakėles, žaisti ir kurti pasakas, naudojant inovatyvias technologijas - interaktyvias grindis, interaktyvią lentą. Visą savaitę lopšelyje-darželyje „gyveno pasaka“ - mažieji darželio vaikučiai kartu su logopede Irma Simonavičiene, grupių auklėtojomis bei Smalsute ir Lapute Snapute sekė pasakėles ir žaidė nuotaikingus pirštukų žaidimus grupėse, o vyresnieji kovo 14 d. sulaukė svečių – mokinukų iš Gražinos pagrindinės mokyklos ir Vaižganto progimnazijos, kuriuos atlydėjo jų logopedės Eugenija Brinkienė ir Kristina Valuckienė. Visi rinkosi į darželio aktų salę, kurioje vyresnieji draugai - mokinukai sekė ir vaidino savo kūrybos pasakas ir mokė darželinukus žaisti nuotaikingus kalbinius žaidimus. Literatūrinės – pramoginės savaitės „Vaiko kalbos kelias“ veikla suteikė daug žinių apie sakytinės vaiko kalbos raiškos plėtotę bei taisyklingos kalbos įgūdžių formavimo svarbą ikimokykliniame amžiuje, teigiamų emocijų ne vien tik darželio vaikams ir pedagogėms, bet ir vaikučius aplankiusiems socialiniams partneriams.

 

PILIETINĖ  INICIATYVA ,,GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ „ŽVAIGŽDUTĖJE“


Kas esi tu?

Lietuvytis

Ką neši tu?

Baltą Vytį.

Kur gimei tu?

Lietuvoj.

A. Matutis


Skanduodama šias poeto A. Matučio eilėraščio eilutes visa lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ bendruomenė kovo 10 dieną prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ,,Gyvasis tautos žiedas“. Pasipuošę trijų Lietuvos vėliavos spalvų – geltonos, žalios ir raudonos  karūnomis darželio kieme vaikai, pedagogai ir visi darželio darbuotojai suformavo širdelių formos kompoziciją ir taip paminėjo 27-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines. Ši graži pilietinė iniciatyva skatina vaikų ir jaunimo domėjimąsi savo šalies istorija, supratimą, kad už laisvę reikia kovoti ir aukotis, vardan jos kasdien dirbti, būti vieningiems ir didžiuotis, kad esi lie-tu-vy-tis.

Šią gražia ir visuotine pilietine iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ visi  kartu galėjome pasidžiaugti valstybės švente – Kovo 11-ąja.

 


 

LIETUVOS VAIKŲ PATRIOTINIO EILĖRAŠČIO KONKURSAS „ŽVAIGŽDUTĖJE“


Kovo 9 dieną Radviliškio lopšelyje - darželyje „Žvaigždutė“   medžiai „pražydo“ tautinėmis spalvomis. Tą dieną  vyko jau tradiciniu tapęs Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Radviliškio miesto 450 m. jubiliejui paminėti. Sulaukėme gausaus būrio vaikų iš Šiaulių, Panevėžio, Joniškio, Pakruojo, Anykščių miestų ir Radviliškio miesto bei rajono. Konkurso pradžioje  visus dalyvius ir svečius pasveikino mūsų socialiniai partneriai – vyresnieji draugai iš  Lizdeikos gimnazijos bei Gražinos pagrindinės mokyklos. Konkurso dalyviai – skaitovai  buvo suskirstyti į dvi grupes: ikimokyklinio 3-5 metų amžiaus ir priešmokyklinio 6 – 7 metų amžiaus vaikų grupės. Vertinimo komisijai vadovavo pati vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Konkurso metu  skambėjo J. Nekrošiaus, Z.Sadauskaitės, Z.Gaižauskaitės, J.Degutytės bei kitų poetų ir pačių vaikų kurtos eilės, skirtos mūsų mylimai Lietuvai, savo miestui Radviliškiui. Pertraukų metu konkurso dalyviai, pedagogai  ne tik vaišinosi jiems paruoštomis vaišėmis, bet ir  galėjo praktiškai išbandyti interaktyvių lentų ir išmaniųjų grindų galimybes,  pasidalinti patirtimi apie šių priemonių panaudojimą ugdomojoje veikloje. Konkurso pabaigoje visi dalyviai ir pedagogai žiūrėjo darželio kolektyvų pasirodymą. Koncertą vainikavo bendra daina - G.Jautakaitės „Viešpaties lelija“. Kol vertinimo komisija tarėsi, mažieji žiūrovai galėjo drauge  pažaisti  lietuvių liaudies žaidimų - ratelių.  Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, o laureatams įteikti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėkos raštai ir atminimo dovanos. Ikimokyklinio amžiaus grupėje laureatais tapo: Emilija Šukytė iš Panevėžio lopšelio–darželio „Žibutė“, Greta Burbaitė iš Joniškio lopšelio–darželio „Saulutė“ ir  Vesta Ginaitaitė iš Radviliškio lopšelio–darželio „Žvaigždutė“. Nominantais paskelbti: Vėjūnė Stumbrytė iš Anykščių lopšelio–darželio „Eglutė“, Roberta ir Rimgailė Morkytės iš Radviliškio lopšelio–darželio „Žvaigždutė“ ir Justas Beržanskis iš Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus. Priešmokyklinio amžiaus grupėje laureatais tapo: Viltė Jurevičiūtė iš Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Mantas Povilianskas  iš Radviliškio V.Kudirkos pagrindinės mokyklos ir Paola Šiaučiūnaitė iš  Pakruojo lopšelio–darželio „Vyturėlis“. Nominantais tapo: Austėja Vileikytė iš Radviliškio rajono Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos ir Emilija Dambrauskaitė iš Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos–darželio Pakiršinio skyriaus. Visus nominantus savo kūrybos knygelėmis apdovanojo  poetė Zita Gaižauskaitė ir dovanėlėmis darželio direktorė. Išlydint į namus kiekvienas dalyvis gavo dar ir po saldžią dovanėlę.

Šis patriotinio eilėraščio konkursas - puiki galimybė ugdyti ne tik vaikų patriotiškumą, meilę Lietuvai, gimtajam miestui, bet ir   nuo mažens lavinti kalbinius vaikų gebėjimus, sceninės kultūros bei raiškaus žodžio pagrindus.

 

PAVASARIS „ŽVAIGŽDUTĖJE“  PRASIDĖJO  TRADICINE KAZIUKO MUGE


Kaziuko mugė - jau daugelį metų gyvuojanti, etnokultūrines darželio tradicijas atspindinti  šventė. Jai ruoštis visų grupių vaikai pradėjo dar žiemą. Vienoje iš darželio salių atsidarė kūrybinės dirbtuvės. Ugdytiniai galėjo rinktis įvairias kūrybines veiklas: velti iš vilnos, mokytis karpinių, kurti darbelius iš siūlų – taip labai atsakingai ruošė savo gaminius mugei. Mažiesiems prekybininkams padėjo ir mamytės, pademonstravusios beribį išradingumą ir kūrybingumą.  Kovo 2 dieną vyko tradicinė Kaziuko mugė. Jau iš pat ryto vaikučiai kartu  su tėveliais pasinėrė į mugės šurmulį. Prekeivių stalai mirgėjo nuo darbelių gausos, prie kurių įsitaisė ir mamos, ir patys mažieji pardavėjai – grupių atstovai. Savo auksinių rankų darbus pristatė buvusios mūsų darželio darbuotojos Regina Martyšienė ir Elytė Stankevičienė. Kiekvienas galėjo derėtis, pokštauti, pirkti ir už dyka gauti. Organizatorės  visus apdovanojo mugės simboliu -  riestainiais, o liaudiška muzika bei gera nuotaika  per dieną aidėjo visame darželyje. Mugėje sulaukėme daug svečių iš socialinių partnerių – miesto mokyklų, kurie turėjo galimybę praktiškai patobulinti savo verslumo įgūdžius.

 

Ši šventė – tai puikus  liaudies tradicijų puoselėjimas bei gražaus vaikučių, tėvelių ir visų  darželio darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdys.

 

NUŠURMULIAVO UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ


Vasario 28 d. ,,Žvaigždutės“ darželyje šurmuliavo Užgavėnių šventė, kurios metu vaikai, pasipuošę pačių gamintomis kaukėmis, išgužėjo į kiemą, kur vyko triukšminga, nuotaikinga persirengėlių eisena. Grojant muzikai visi linksminosi, dainavo, žaidė, varė žiemą iš kiemo.

Kokios gi Užgavėnės be Lašininio ir Kanapinio varžytuvių. Gausiausias vaikų būrys rikiavosi Kanapinio pusėje, todėl stipriau patraukus virvę, varžytuves nugalėjo Kanapinis. Neatsiliko ir vaikučiai, kurie rungtyniavo tarpusavyje ant raganos šluotos, išbandė jėgas traukdami virvę, tempiant pliauską, galynėjantis su maišais.Šventės kulminacija – Morės deginimas. Kartu su ja sudegė pyktis, pavydas ir visa kas bloga. Degant Morei, visi buvo pavaišinti gardžiais blynais, kuriuos iškepė mūsų darželio virėjos. Pasibaigus Užgavėnių šurmuliui, mažieji persirengėliai įsitikinę, kad jiems pavyko nugalėti žiemą ir dabar jau sulauks pavasario.

 

RADVILIŠKIO LOPŠELIS - DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“

APLINKOSAUGINĖ AKCIJA   „NEIŠMESK SENO SKĖČIO“,

SKIRTA RADVILIŠKIO MIESTO 450 M.  JUBILIEJUI

Nuo sausio 2 d. iki kovo 31 d.

Radviliškio lopšelis-darželis  ,,Žvaigždutė“ renka senus skėčius, iš kurių bus siuvami daugkartinio naudojimo maišeliai pirkiniams ir dalinami miesto gyventojams.

Maloniai  prašome Jūsų kolektyvą aktyviai  dalyvauti akcijoje, rinkti nebenaudojamus skėčius ir juos pristatyti į Radviliškio lopšelį-darželį  ,,Žvaigždutė“  kovo 13-31 d.

 

Kartu saugokime gamtą ir kurkime švarų mūsų miestą RADVILIŠKĮ.

 

POPIETĖ – SUSITIKIMAS „ŽVAIGŽDUTĖJE“


“Žvaigždutės” darželio pedagogių Birutės Pocienės ir Vaidos Balčiūnaitės įgyvendinama  edukacinė – pažintinė programa “Aš noriu pažinti Radviliškį” mažuosius ugdytinius vis plačiau supažindina su jų gimtuoju miestu, svarbiausiomie datomis, įvykiais. Štai  vasario 23 dieną vaikus aplankė Vaižganto gimnazijos dailės mokytoja, Radviliškio miesto jubiliejaus logotipo autorė Aušra Dilnikaitė. Susitikimo metu viešnia supažindino su savo kūriniu – Radviliškio miesto jubiliejaus logotipu, skirtu artėjančiam 450-ąjam miesto gimtadieniui. Autorė papasakojo, kaip gimė šis logotipas, kaip sekėsi jį kurti,  kalbėjo apie tris populiariausius logotipe pavaizduotus Radviliškio miestą reprezentuojančius objektus ir jų spalvas. Pedagogės vaikams demonstravo pačių parengtą vaizdinę informaciją apie miestą Radviliškį ir supažindino su kitais miestui svarbiais objektais, lankytinomis vietomis, bei miesto žymiais žmonėmis. Vaikai bandė atspėti, ką mato nuotraukose, pasakojo kur jau teko lankytis kartu su pedagogėmis ar su savo tėveliais. Atsisveikindama su vaikais, viešnia padovanojo spalvinimui skirtus traukinukus ir paprašė į jų vagonus sudėti gražiausius palinkėjimus gimtąjam savo miestui Radviliškiui. ,,Lapiukų’’ grupės vaikai, atsidėkodami už šauniai praleistą laiką ir įgytas žinias, viešniai deklamavo kitų grupių tėvelių ir vaikų sukūrtas eiles, kartu dainavo dainą ,,Kas yra Radviliškis”.

Tokia popietė – susitikimas, tai nuostabiausia patriotiškumo pamoka, kuri ugdo vaikų pasididžiavimą ir meilę gimtajam savo miestui, savo kraštui ir kuri ilgam išliks mažosiose vaikų širdelėse.p savo

 

SVEIKATINGUMO RYTMETYS  ,,SKANU IR SVEIKA“

 

„Žvaigždutės“ lopšelio-darželio ,,Boružėlių‘‘ grupės bendruomenė sveikatingumo projektą „Augame sveiki“ įgyvendina  jau ne pirmus metus. Pedagogės kūrybiškai perteikia įvairias sveikos gyvensenos žinias savo ugdytiniams, moko juos gyventi sveikai. Štai vasario 22 d. “Boružėlių“ grupės ugdytiniai ir auklėtoja Gražina Legeckienė organizavo rytmetį ,,Skanu ir sveika‘‘, į kurį pakvietė ir draugus - lopšelio-darželio bendraamžius ,,Giliukų‘‘ grupės vaikus ir Radviliškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro dietistę Ritą Tamošiūnaitę. Šio renginio tikslas - gilinti ugdytinių žinias apie maisto ir mitybos poveikį sveikatai bei ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. Sveikatos biuro dietistė Rita supažindino vaikus  su produktais,  kuriuos sveika valgyti kasdien ir kuriuos valgyti nesveika, suteikė žinių apie konservantus. Visi kartu aptarė sveikos mitybos piramidės plakatą. Vaikai taip pat pasakojo, kaip jie maitinasi,  dalinosi savo patirtimi. Auklėtoja vaikams paaiškino, kokią naudą duoda kiekvienas produktas vaiko organizmui, kokių jis turi vitaminų. Ugdytiniai noriai įsijungė į komandinį darbą: dėliojo sveiko maisto dėlionę, klasifikavo augalinės ir gyvulinės kilmės produktų paveikslėlius, atrinko korteles ir pridėjo raidę, nurodančią,  koks vitaminas tinka maisto produktų kortelei. Veiklą paįvairino inovatyvios ugdymo priemonės - vaikai „virė“ sriubą ir „darė“ kokteilius ant šviesos bei smėlio stalų, patys gamino bei pristatė savo mamyčių ir pačių gamintas sveikuoliškas salotas. Sveikatingumo rytmečio metu ugdytiniai ne tik papildė  žinias, bet ir nuoširdžiai bendravo su „Giliukų“ grupės vaikais, kartu draugiškai užkandžiavo pačių pagamintu  sveiku maistu. Be galo džiaugiamės, kad ši edukacinė veikla apjungė visą dviejų grupių bendruomenę - ugdytinių mamos, abiejų grupių darbuotojų komandos aktyviai prisidėjo prie sveiko maisto ruošimo, sveikatingumo idėjų sklaidos mažiesiems.

 

INTEGRUOTA  EDUKACINĖ SVEIKATINGUMO SAVAITĖ

 

Vasario 6 – 10 dienomis, lopšelio -  darželio pedagogių: Rolandos Šilianskienės, Jolantos Bučinskytės ir Tomos Bitytės iniciatyva, vyko integruota  edukacinė sveikatingumo savaitė „Kol dar yra arbatos, yra ir vilties!“. Apie būsimus renginius pirmadienio rytą paskelbė  Žemuogėlė ir Ramunėlė iš „Ežiukų“ grupės ir kiekvienos grupės vaikams padovanojo po vaistažolių rinkinuką bei užduotis auklėtojoms – kryžiažodžius. Jaunesniųjų grupių vaikučiai kartu su auklėtojomis ragavo įvairių vaistinių arbatų, vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvavo viktorinoje „Viskas apie vaistažoles“. Puikias žinias demonstravo Saulė  iš „Giliukų“ , Miglė, Adija, Nojus ir Martynas iš  „Boružėlių“ , bei Ema  iš „Ančiukų“ grupių. Priešmokyklinukai rinkosi į edukacinį užsiėmimą „Arbata -  nuo visų ligų“. Užduotys,  skirtos žinių apie vaistažoles gilinimui, ketureilių apie vaistažoles kūrimui buvo pateiktos skaidrėse interaktyvioje lentoje. Labai gerai  užduotis atliko Erika iš „Bitučių“ , Gruoda ir Oskaras iš „Drugelių“  ir Luka, Normantas, Adriana, Emilija iš „Ežiukų“ grupių. Penktadienį vyko  integruotos sveikatingumo savaitės uždarymas. Jo metu  visi dalyviai pamatė trumpą koncertą ir pažiūrėjo video medžiagą „Edukacinės savaitės akimirkų pynė“. Kiekviena grupė buvo apdovanota lankstinukais apie vaistažolių naudą ir vaisių krepšeliais, o svarbiausia  pagilino žinias apie vaistinius augalus ir alternatyvų gydymąsi be vaistų.


„ŽVAIGŽDUTĖS“ VAIKAI   LIETUVAI SKYRĖ  DAINŲ  IR  ŠOKIŲ  PYNĘ


Jau vasario 14-osios rytą „Žvaigždutės“ darželio kiemas „pražydo“ tautinės vėliavos spalvų širdutėmis. Jas gamino  vaikai su savo tėveliais, auklėtojomis ir kabino darželio kieme. Dieną, su pakilia nuotaika, ugdytiniai, pasipuošę tautiniais rūbeliais,  sugužėjo į aktų salę, kur vyko pačių parengtas šventinis koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti. Šios gražios šventės tikslas – puoselėti vaikų tautinę savimonę, ugdyti pilietiškumo jausmą, pagarbą savo šaliai, kultūrai, žmonėms, meilę gimtajam žodžiui, dainai ir šokiui. Šventinio koncerto pradžioje visi dalyviai ir žiūrovai sugiedojo Lietuvos Tautinę giesmę. Kiekviena darželinukų grupė, padedama muzikos mokytojos Dovilės Pranaitytės ir auklėtojų, šiam renginiui atsakingai ruošėsi: išmoko dainelių, eilėraščių Lietuvai, o choreografijos studijos „Pagrandukas“, vadovaujamos Valerijos Jurgauskienės, šokėjai -  šokių ir choreografinių kompozicijų. Dainavo  ir darželio  darbuotojų ansamblis, ir vaikų būrelio „Muzika – tai mes“ vaikučiai.

Tą dieną pakili nuotaika visus lydėjo iki vakaro. Šis gražus šventinis renginys – tai graži visos bendruomenės  dovana mūsų gimtinei Lietuvai, mūsų miestui Radviliškiui.

 

SPORTINĖS VARŽYTUVĖS  “ŽIEMOS DŽIAUGSMAI”


Siekiant formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir skatinti vaikus būti fiziškai aktyviais, “Viščiukų” ir “Lapiukų” grupės auklėtojos Jurga Bložienė ir Birutė Pocienė surengė vaikams smagias sportines varžytuves. Prieš varžytuves visi pasimankštino šokdami ritminį šokį “Pingvinai”. Nors už lango sniego mažoka – salės viduryje iškilo didžiulė pusnis, per kurią vaikai smagiai šokinėjo kartu su šventės svečiais Besmegeniu (auklėtoja Jurga Bložienė) ir “Varnele” (kūno kultūros mokytoja Jolanta Bučinskytė). Vaikai varžėsi sniego gniūžčių metimo į taikinį, “Ledo kalnelių” apibėgimų rungtyse, linksmai galynėjosi su Besmegeniu ir Varnele traukdami virvę, žaidė judrius žaidimus “Pavyk varnelę”, “Sniego gniūžčių mūšį“. Ir, žinoma, nugalėjo draugystė, tolerancija, pagarba vieni kitiems. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti medaliais bei  saldžiomis dovanėlėmis.

Sportinės varžytuvės suteikė džiugių akimirkų vaikams, leido pajausti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą vaikui.

 

“ŽVAIGŽDUTĖS” UGDYTINIŲ SUSITIKIMAS SU PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS DARBUOTOJAIS


“Žvaigždutės” lopšelio-darželio“ pedagogės Birutė Pocienė ir Vaida Balčiūnaitė, įgyvendindamos būrelio “Aš noriu pažinti Radviliškį” 2017 m.  veiklos planą,  skatina vaikus domėtis miesto istorija, dabartimi, ugdo meilės ir pagarbos jausmą savo miestui Radviliškiui bei jame dirbantiems įvairių profesijų žmonėms. Todėl, spaudžiant lengvam šaltukui, “Lapiukų” grupės bendruomenė (vaikai, grupės auklėtoja Birutė Pocienė, auklėtojos padėjėja Dijana Liukienė, ugdytinių tėveliai) išsiruošė į Radviliškio miesto priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Šios edukacinės-pažintinės išvykos tikslas – ne tik ugdyti vaikų saugumo įgūdžius, bet ir tiesiogiai susipažinti su labai svarbios - gaisrininko profesijos žmonėmis, jų darbo svarba. Šios įstaigos darbuotojai  maloniai vaikus sutiko, parodė visą gaisrininko darbe naudojamą inventorių bei gaisrines mašinas ir  įdomiai papasakojo apie tai, kaip reikia saugiai elgtis namuose ir kitose patalpose, kad būtų išvengta gaisrų ir skaudžių jų padarinių. Šis susitikimas  buvo labai prasmingas,  kadangi mažieji daug sužinojo apie nelengvą, bet labai svarbų gaisrininkų darbą.

Grįžę į darželį, visi labai džiaugėsi sužinoję apie Radviliškyje dirbančius tokios svarbios gaisrininko profesijos žmones ir nutarė, kad, kai užaugs, jie taip pat prisijungs prie gaisrininkų gretų. Kaip svarbu ir įdomu pažinti savo miestą Radviliškį!

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“  FUTBOLO KOMANDA DALYVAVO TURNYRE ŠIAULIŲ ARENOJE

 

Sausio 26 dieną „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio priešmokyklinių grupių vaikų komanda, vadovaujama mokytojų metodininkių Jolantos Bučinskytės bei Rolandos Šilianskienės,  dalyvavo vaikų futbolo turnyre „ŠIAULIAI ARENA CUP – 2017“ Šiaulių arenoje. Šio turnyro tikslas - populiarinti futbolo žaidimą, atrinkti perspektyviausius vaikus, keistis patirtimi ir užmegzti draugiškus santykius su kitomis komandomis. Varžybas organizavo ir joms vadovavo Šiaulių apskrities futbolo federacija. Turnyre dalyvavo 10 komandų, suskirstytų į du pogrupius. Rungtynės vyko po 8 minutes, rungtyniaujant 5 prieš 5. Į Šiaulių arenoje vykstančias varžybas dalyvauti buvo pakviesta ir  Radviliškio „Žvaigždutės“ darželinukų komanda. Mūsų darželio vaikai rungtyniavo „B“ pogrupyje. Žaisti sekėsi tikrai puikiai, pavyko įmušti net keletą įvarčių. Buvo daug azarto, teigiamų emocijų, ryžto ir motyvacijos žaisti futbolą, bei stiprinti savo fizinę sveikatą. Visa komanda buvo apdovanota Padėkos raštu, o kiekvienas dalyvis – medaliu bei asmenine dovanėle. Mūsų darželiečiai grįžo puikiai pasportavę, su gera nuotaika ir gausybe įspūdžių, kuriuos pasakojo savo draugams ir tėveliams.

 

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ „ŽVAIGŽDUTĖJE“


Šių metų sausis nepagailėjo sniego, saulės, lengvo šaltuko, todėl pramogauti lauke tapo tikrai smagu. Sausio 18 d.  visi darželio vaikučiai bei darbuotojai,  linksmai nusiteikę,  susirinko į darželio kieme vykusią žiemos šventę. Susirinkusiųjų būryje sukiojosi kiškis ir besmegenis, auklėtojos metodininkės J.Bučinskytė ir R. Šilianskienė. Jos paragino visus šventiškai papuošti kiemą: nuspalvinti sniego statinius spalvotu vandenuku ir pačių sušaldytais spalvotais ledukais, o po to pasidžiaugti žiemos pramogomis, palenktyniauti, aišku, nepamirštant savo ir draugų saugumo. Žiūrovų šiame būryje nebuvo. Vyresnieji dalyvavo linksmose estafetėse ir rogučių lenktynėse, mažesniuosius rogutėmis vėžino auklėtojos, jų padėjėjos ir direktorė. Juokas ir krykštavimai skambėjo iš visų aikštelių. O kokie spalvoti ir gražūs buvo vaikų statiniai iš ledo ir sniego. Darželio kiemas „pražydo“ įvairiaspalviais piešiniais bei statiniais. Žiemos sporto šventės pabaigoje kiškis ir besmegenis kiekvieną grupę  apdovanojo sveikuoliškais prizais -  vaisių krepšeliu, visus vaišino kvapnia, garuojančia arbatėle.

Šaltukas visų skruostukus nudažė sveiku raudoniu. Sporto pramoga lauke - tai puiki proga ugdyti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą žiemos metu, grūdinti vaikų organizmą bei suteikti daug džiugių emocijų.

 

VISUOTINĖ PILIETINĖ INICIATYVA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“


„Žvaigždutės“ darželyje jau nuo mažens ugdytiniams skiepijama tautinė savimonė, ugdomas patriotiškumas, pagarba ir meilė tėvynei. 2017 m. sausį,  kaip ir kasmet, visa įstaigos bendruomenė  prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Artėjant sausio 13-ąjai, visą savaitę vaikai kartu su auklėtojomis, socialine pedagoge kalbėjosi apie 1991 sausio 13 įvykius, nešiojo prisegtus ant  krūtinės  neužmirštuolių žiedelius. Sausio 13-osios rytą darželio visuose languose sužibo atminimo žvakelės. Užgesinus šviesas, vaikai susikaupę stebėjo liepsnelių plevenimą ir atidžiai klausėsi auklėtojų pasakojimų apie Sausio 13 dienos istorinę svarbą mūsų valstybei ir dabartiniam gyvenimui.

Tai reikšminga akcija,  puoselėjanti istorinę atmintį, siejanti mažųjų širdelėse patriotiškumo daigelius.

 

TRIJŲ KARALIŲ APSILANKYMAS DARŽELYJE

 

Trys Karaliai – tai šventė, kuri užbaigia Kalėdinį laikotarpį. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Šią dieną lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikus, darbuotojus aplankė Trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras („Drugelių“ grupės vaikai: Nojus, Augustinas ir Mantas). Karaliai skleidė žinią apie kūdikėlio Jėzaus gimimą ir skelbė einantys  jo aplankyti,  bei nešantys jam dovanų: smilkalų, kad piktosios dvasios nepultų, aukso, kad metai būtų dosnūs ir turtingi, miros, kad metai būtų geri, o žmonės sveiki. Šias dovanas Karaliai įteikė ir vaikams, bei darbuotojams. Išeinantys išminčiai ant durų užrašė savo vardų pirmąsias raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Senovėje buvo tikima, kad užrašius šias, raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Išminčiai pranešė vaikams, kad didžiosios metų šventės jau baigėsi, todėl laikas atsisveikinti su Kalėdine eglute. Pašokę, padainavę prie eglutės, ugdytiniai atsisveikino su  žaliaskarėmis iki kitų metų.


Sprendimas UAB "EGV kompanija" www.egv.lt 8-422-50683