Pasiekimai

 

RADVILIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAGŽDUTĖ“

UGDYTINIŲ PASIEKIMAI KONKURSUOSE

2017-2018 m. m.

 

 

 

TARPTAUTINIUOSE KONKURSUOSE

 

Eil.

Nr.

Metai

(Tiksli data)

Konkurso pavadinimas

Dalyvio vardas, pavardė

Užimta vieta, apdovanojimas

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė)

Kas konkursą organizavo, kur vyko

1.

2018-04-05

Vaikų pasaulinė pilietinė akcija ,,Lietuvis – lietuviui“.

,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai

Pažyma

 

N. Gulbinienė,

N. Červonikova

 

Šiaulių lopšelis - darželis „Coliukė“.

 

2.

2017-11-18-

11-26

Europos atliekų mažinimo savaitės akcija – iniciatyva.

,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai

Padėka

Nugalėtojai

N. Gulbinienė,

N. Červonikova

 

LR Aplinkos ministro padėka.

3.

2018-06-01

Pasakų sekimo čempionatas ,,Vieną kartą gyveno…’’

U. Štankelytė,

A. Dambrauskas ,,Lapiukų‘‘ gr. ugdytiniai

Padėka

B. Pocienė

V. Balčiūnaitė

 

Radviliškio rajono viešoji biblioteka

4.

2018-06-01

Pasakų sekimo čempionatas ,,Vieną kartą gyveno…

V. Baliasnikovaitė

Padėka

R. Mateliūnienė

Radviliškio rajono viešoji biblioteka

 

 

 

RESPUBLIKINIUOSE KONKURSUOSE

 

Eil.

Nr.

Metai

(Tikslinga data)

Konkurso pavadinimas

Dalyvio vardas, pavardė

Užimta vieta, apdovanojimas

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė)

Kas konkursą organizavo, kur vyko

1.

2018-03-13

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“

K. Adomaitytė

Laureatė

R. Šilianskienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, aktų salėje.

2.

2017-12-16

„Futboliuko Kalėdos 2017“

Jungtinė „Ežiukų“, „Lapiukų“ grupių komanda.

Padėka

J. Bučinskytė,

R. Šilianskienė

RIUKKPA, Kaune, nacionalinėje futbolo akademijoje.

 

3.

 

2018-04-04

 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas

M. Daukšas, M.Samulis, A.Grabauskaitė, U.Mončiauskaitė, M.Trigarcevaitė, A.Dambrauskas.

 

I vieta

 

J. Bučinskytė,

R.Šilianskienė

Lopšelis- darželis „Žvaigždutė“, Radviliškio sporto arenoje.

4.

2018-04-27

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalinis III etapas

M.Daukšas, M.Samulis, A.Grabauskaitė, U.Mončiauskaitė, M.Trigarcevaitė, A.Dambrauskas.

Laureatų diplomai

J.Bučinskytė, R.Šilianskienė

RIUKKPA, Panevėžyje, sporto centro rankinio salėje.

5.

2017-11-21

Dailės darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias“

D. Aleinikovas su mama Kristina.

Padėka

B. Pocienė

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

6.

2017-11-21

Dailės darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias“

N. Varkuliavičius su mama Rugile

Padėka

G. Legeckienė

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

7.

2017-11-30

Vaikų darbų konkursas „Sveikatos karuselė“

U. Štankelytė

Padėka

B. Pocienė

Širvintų lopšelis –darželis „Boružėlė“.

8.

2017-11-30

Vaikų darbų konkursas „Sveikatos karuselė“

E. Barzinskaitė

Padėka

V. Maraškaitė

Širvintų lopšelis –darželis „Boružėlė“.

9.

2017-11-30

Vaikų darbų konkursas „Sveikatos karuselė“

M. Kacevičiūtė

Padėka

G. Legeckienė

Širvintų lopšelis –darželis „Boružėlė“.

10.

2018-03-23

Konkursas „Aš čia gyvenu“

S. Trumbilaitė

Padėka

G. Legeckienė

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis.

11.

2018- 03-23

Konkursas „Aš čia gyvenu“

A. Semeniukaitė

Padėka

 

V. Balčiūnaitė

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis.

12.

2018- 03-23

Konkursas „Aš čia gyvenu“

M. Gudanytė

Diplomas - I vieta

V. Maraškaitė

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis.

13.

2018- 03-23

Konkursas „Aš čia gyvenu“

M. Trigarcevaitė.

Padėka

B. Pocienė

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis.

14.

2018 -03-23

Konkursas „Aš čia gyvenu“

K. Rybkina,

B.  Giedraitytė,

E.  Sabaliauskaitė

Padėka

N. Červonikova,

N. Gulbinienė

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis.

15.

2018-05-10

Piešinių konkursas „Mes sportuojame“

S.  Marudina

A. Ugianskytė

Padėka

V. Maraškaitė

Lietuvos olimpinė akademija

16.

2017-11-21

Dailės darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias“

M.  Urbelis

 

Padėka

N. Červonikova

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

17.

2018-06-25

Ekologinis konkursas ,,Mano žalioji palangė“.

,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai

Pažymėjimas

N. Červonikova,

N. Gulbinienė

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

18.

2018 -01-19

Aplinkosauginis ekodizaino konkursas „Kita forma“.

M. Kvėglytė,

N. Kvėglys,

G. Matuzas,

M. Urbelis

Padėka

N. Červonikova,

N. Gulbinienė

VŠĮ „RV Agentūra“, Vilnius

19.

2018-04-11

Piešinių paroda „Bitė Ritė“.

E. Tvarijanavičiūtė,

E. Miliūtė

Padėka

N. Gulbinienė,

N. Červonikova

Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelis-darželis.

20.

2017-11-30

Vaikų darbų konkursas „Sveikatos karuselė“

K.–R. Narbutaitė

R. Morkytė

Padėka

M. Juozaitienė

Širvintų lopšelis –darželis „Boružėlė“.

21.

2018-03-13

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“

R. Morkytė

Padėka

M. Juozaitienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, aktų salėje.

22.

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

„Žirniukų“ grupės ugdytiniai

Padėka

M. Juozaitienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

23.

2018-03-13

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“

R. Janušauskas

Padėka

A. Norkienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, aktų salėje.

24.

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

„Lapiukų“ grupės ugdytiniai

Padėka

V. Balčiūnaitė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

25.

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai

Padėka

V. Maraškaitė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

26.

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

,, Boružėlių‘‘ grupės ugdytiniai

Padėka

G. Legeckienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

27.

2018-02-12

Foto koliažų paroda ,,Yra tokia šalis‘‘

„Lapiukų“ grupės ugdytiniai

Padėka

B. Pocienė

V. Balčiūnaitė

Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Vyturėlis‘‘

28.

2017-11-21

Dailės darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias“

A. Ačylova

Padėka

R. Mateliūnienė

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose

29.

 

 

 

 

 

 

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

,, Drugelių‘‘ grupės ugdytiniai

Padėka

Ri. Mateliūnienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

 

 

 

 

330.

2018 -01-19

Aplinkosauginis ekodizaino konkursas „Kita forma“.

„Giliukų“ grupės ugdytiniai

Padėka

· D. Malčiauskienė

 

VŠĮ „RV Agentūra“, Vilnius

331.

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

„Giliukų“ grupės ugdytiniai

Padėka

· D. Malčiauskienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

32.

2018-03-11

Respublikinis nuotraukų konkursas „Mes šimtmečio vaikai“

„Bitučių“ grupės ugdytiniai

Padėka

J. Minciuvienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

33.

2018-02-20

Resublikinis piešinių konkursas ,,Mažoj širdelėj- Lietuva“

I. Asačiovas

Padėka

J. Minciuvienė

Kelmės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

34.

2018-02-20

Resublikinis piešinių konkursas ,,Mažoj širdelėj- Lietuva“

M. Pralgauskaitė

Padėka

V. Navickienė

Kelmės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

 

RAJONINIUOSE KONKURSUOSE

Eil.

Nr

Metai

(Tikslinga data)

Konkurso pavadinimas

Dalyvio vardas, pavardė

Užimta vieta, apdovanojimas

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė)

Kas konkursą organizavo, kur vyko

1.

2017-10-24

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

U. Štankelytė, A.Dambrauskas, A.Ramanauskytė, K.Adomaitytė, M.Samulis.

Padėka

J. Bučinskytė, R.Tamošiūnaitė, visuomenės sveikatos specialistė, dietistė.

Radviliškio rajono sveikatos biuras, Radviliškio sporto arena.

 

2.

 

2018-02-23

 

Olimpinis festivalis „Žaidimų fiesta“

 

 

Jungtinė „Ežiukų“, „Lapiukų“ grupių komanda.

 

Padėka

 

J. Bučinskytė, R.Šilianskienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“, Radviliškio sporto arenoje.

3.

2018-05-17

Dviratukų šventė-olimpiada „Mano ratai buvo du“

Jungtinė „Ežiukų“, „Lapiukų“ grupių komanda.

Padėka

J. Bučinskytė, R.Šilianskienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“, Radviliškio sporto arenoje.

4.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“.

E. Tvarijanavičiūtė

Padėka

N. Gulbinienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“.

5.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“.

K. Adomavičiūtė

Padėka

R. Šilianskienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“.

6.

 

 

2018- 03- 08

Kūrybinių darbų paroda „Mandalų šalyje“.

,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai.

Pažyma

N. Gulbinienė,

N. Červonikova

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

7.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“

E. Barzinskaitė

Padėka

V. Maraškaitė

Radviliškio lopšelis –darželis

„Kregždutė“

 

8.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“

R. Morkytė „Žirniukų“ gr ugdytinė

Padėka

A. Norkienė

Radviliškio lopšelis –darželis

„Kregždutė“

9.

2017-05-22

Piešinių paroda ,,Pavasaris mano mieste’’

,,Lapiukų‘‘ gr. ugdytiniai

Pažyma

B. Pocienė

V. Balčiūnaitė

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

10.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“

M. Trigarcevaitė ,,Lapiukų’’ gr. ugdytinė

Padėka

V. Balčiūnaitė

Radviliškio lopšelis – darželis

„Kregždutė“

11.

2018-02-14

Piešinių paroda ,,Etnokultūrinė kelionė metų ratu‘‘

Darželio bendruomenė

Pažyma

V. Maraškaitė

V. Balčiūnaitė

A. Norvaišienė

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

12.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“

I. Kriuklytė

Pažyma

G. Legeckienė

Radviliškio lopšelis – darželis

„Kregždutė“

13.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“

V. Baliasnikovaitė

A. Bagdonaitė

E. Baranauskaitė

Padėka

R. Mateliūnienė

Radviliškio lopšelis – darželis

„Kregždutė“

14.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“

A. Petrašiūnas

Padėka

D. Malčiauskienė

Radviliškio lopšelis – darželis

„Kregždutė“

15.

2018-03-09

Piešinių paroda „Mes - Lietuvos vaikai“.

M. Boriavičius

Padėka

J. Minciuvienė

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“.

16.

2017-12-20

Kūrybinių darbų paroda ,,Kalėdinė fantazija“

,,Bitučių“ grupė

Padėka

V. Navickienė

J. Minciuvienė

Radviliškio dailės mokykla

17.

2017-12-20

Kalėdinių žaisliukų paroda ,,Eglutės svajonė“

,,Bitučių“ grupė

Padėka

V. Navickienė

J. Minciuvienė

Radviliškio būstas

 

 

 


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683