GRAŽI MYKOLINIŲ ŠVENTĖ „ŽVAIGŽDUTĖJE“

Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“  jau tradicija tapo senovinės Mykolinių šventės minėjimas. Ją rugsėjo 28 d. organizavo lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytojos Rolanda Š., Enrika Č. ir meninio ugdymo mokytoja Dovilė P. Visos lauko edukacinės erdvės  buvo išpuoštos gražiausiais plenero – parodos ,,Rudens raštai“ darbais, kiemelyje kūrenamas laužas, o šventę vedė ir visus linksmintis kvietė bei mokė  šventės šeimininkė – Mykolienė. Švenčiant Mykolines darželyje, buvo siekiama  pažinti ir perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas, mokyti žaisti žaidimus, šokti ratelius, tinkančius šiai šventei bei supažindinti su tradiciniais Mykolinių valgiais. Pažaidę žaidimus, pagal senolių paprotį, apžiūrėję ir aptarę, kaip senovėje piemenėliai  kepdavo bulves, kiekvienos grupės vaikai iš dėdės Mykolo gavo po pintinę karštų, lauže keptų bulvių  ir sėdo čia pat įsikurtuose kiemeliuose užkandžiauti. O jau skanumas tų keptų bulvių su lupenomis nenusakomas! Tokia šventė – puikiausia patirtinė etnokultūros pamoka, kuri tikrai pamokė kiekvieną jau primirštų liaudies tradicijų ir, žinoma,  išliks ilgam net ir mažose vaikų širdelėse.