VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS IŠIMTINIAIS ATVEJAIS

Balandžio 30 d. patvirtintas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu tvarkos aprašas (Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. A-626 (8.2) „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“). Juo vadovaujantis, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos, esant poreikiui, organizuos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais karantino metu, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose, nes tėvai (globėjai, įtėviai) ekstremalios situacijos metu privalo dirbti ir atlikti būtinąsias funkcijas ne nuotoliniu būdu.

Tėvai prašymus dėl priežiūros paslaugų teikimo vaikui karantino metu Radviliškio rajono savivaldybės administracijai teikia tik įvertinę visas kitas vaiko priežiūros galimybes namuose ir pateikia visą reikalingą informaciją. Prašymą dėl priežiūros paslaugų teikimo vaikui karantino metu kartu su darbdavių išduotomis pažymomis gali pateikti vienas iš vaiko tėvų elektroniniu paštu ieva.razinskiene@radviliskis.lt (prašymo formą rasite https://www.radviliskis.lt)

Gautas prašymas užregistruojamas, tėvui išsiunčiamas patvirtinimas, kad prašymas gautas. Sprendimą dėl priežiūros paslaugų teikimo vaikui švietimo įstaigoje karantino metu, įvertinusi visas aplinkybes, per 5 darbo dienas priims Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Vaikų priežiūros paslaugų organizavimo komisija. Informaciją apie priimtą sprendimą tėvui praneš švietimo įstaiga. Jei priimamas sprendimas teikti priežiūros paslaugas vaikui, įstaiga ir tėvas pasirašys sutartį ir sutartyje nurodytą dieną atves sveiką vaiką į nurodytą įstaigą.