„ŽVAIGŽDUTĖ“ TARPTAUTINIO PROJEKTO „SOCIO-EMOCINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIMAS PRADINIO UGDYMO KLASĖSE“ DALYVIAI

PATYRIMINIS UGDYMAS DALYVAUJANT EKOLOGINIAME PROJEKTE
,,EKO NAMAS“

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė bendradarbiauja su Gražinos pagrindine mokykla, kuri pakvietė darželio ugdytinius dalyvauti ekologinio projekto kūrybinėse dirbtuvėse „EKO NAMAS“. „Ančiukų“ grupės komanda – 3 ugdytiniai kartu su auklėtojomis N. Červonikova ir N. Gulbinienė dalyvavo projekto praktinėse-kūrybinėse dirbtuvėse, kur turėjo galimybę įkurti ekologišką modernų „Senelio Eko namą“ su jaukia aplinka. Senelis labai mėgsta meistrauti: įkūrė vėjo jėgainę, saulės baterijas, nuotekų valymo įrenginį, šilumos siurblį oras-vanduo, šulinį. Senelio baldai: staliukas, suoliukai, lovytė ir skrynia pagaminti iš ekologiškos medienos. Ugdytiniai įkurtą senelio Eko namą pristatė projekto dalyviams, kurie buvo labai nustebinti šio namo modernumu. Tai puikus patyriminis ir ekologinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Už kūrybiškumą, originalias idėjas „Ančiukų“ grupės komanda buvo apdovanota padėka ir dovanėlėmis.

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education“ (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus. PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse. Mūsų įstaigos pedagogai turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius įsijungdami į projekto seminarus, sukurtų produktų testavimą, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos institucijomis. Prie projekto taip pat kviesime prisijungti ir ugdytinių tėvelius, kurie taip pat galės tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius naudojant mobiliąją programėlę, o vėliau savo pavyzdžiu ir edukacija perduoti vaikams.
Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika:

  1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams.
  2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks tarptautiniu mastu, vėliau patirtis bus perduodama nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms).
  3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams.
  4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas.
    Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu

Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos – VšĮ „eMundus“. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos. Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme.