,,ŽVAIGŽDUTĖJE“ ĮGYVENDINTAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

Radviliškio lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė“ įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas ,,Radviliškio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“. Tai visiškai naujų galimybių sukūrimas šiuolaikinių vaikų ugdymui(si). Originaliai įrengus naujas mobilias bei daugiafunkcines erdves vietoje standartinių, darželiams įprastų ugdymo grupių, atsirado puiki galimybė kryptingai ir sistemingai tenkinti pažintinius naujos kartos vaikų poreikius, kokybiškiau įgyvendinti Geros mokyklos koncepciją bei užtikrinti išmaniojo ugdymo kokybę. Grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas inovatyviomis, moderniomis ugdymo priemonėmis, sudaro puikias sąlygas skirti didelį dėmesį darželio be sienų idėjų įgyvendinimui, atliepti skirtingų vaikų poreikius ir gebėjimus. Vidinių edukacinių-kūrybinių erdvių inovatyvus suprojektavimas pedagogams leidžia ne tik efektyviau dalyvauti kaitos procesuose kuriant Geros ikimokyklinės ugdymo mokyklos koncepcijos modelį, bet ir sudaro puikias sąlygas užtikrinti nūdienoje taip aktualią įtraukiojo ugdymo kokybę. Atlikus kapitalinio remonto darbus, modernizuotos 8 darželio grupės. Įsigyti nauji, šiuolaikiški baldai, moderni kompiuterinė įranga. Dabar visos darželio grupės turi interaktyvias lentas su internetine prieiga, kas žymiai pagerina visą ugdymo procesą, leidžia teikti kokybiškas ugdymo paslaugos, skatina šiuolaikinių vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Sukurta moderni, saugi, patogi, ekologiška bei sveika darželio grupių ugdymo(si) aplinka, kurioje ugdymo(si) erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems ugdymo(si) poreikiams. Šiuolaikiškai įrengtos patrauklios zonos aktyviam bei pasyviam poilsiui, vaikų kūrybiškumui bei nusiraminimui. Patirtinis ugdymas edukacinėse erdvėse vaikams suteikia galimybes ugdytis praktinius įgūdžius atliekant įdomius tyrimus, bandymus ir eksperimentus, panaudojant naujai įsigytas šiuolaikines, mokslo eksperimentais pagrįstas, daugiafunkcines, ekologiškas ugdymo priemones. Vaikai turi galimybę ugdytis per patirtį, patys vaizduoti ir inicijuoti veiklos rezultatus panaudodami įvairias saviraiškos ir kūrybos priemones, komfortabilioje grupės aplinkoje sėkmingiau įgyti praktinių gebėjimų bei įgūdžių.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ laikinosiose karantino grupėse vyksta ne tik nuotolinis ugdymas pagal auklėtojų parinktas veiklas, bet ir nuotaikinga patirtinė veikla, įdomūs atradimai bei žaidimai lauko edukacinėse erdvėse. BŪKIME SVEIKI!!!

Gražiausiais tulpių žiedais pasipuošė Žvaigždutės darželis. Dėkojame auklėtojai Ritai už puikią iniciatyvą ir visiems prisidėjusiems prie šio grožio kūrimo

rrem_vivi