„ŽVAIGŽDUTĖJE“ NUAIDĖJO LIETUVOS GIMTADIENIO ŠVENTĖ

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ meninio ugdymo mokytoja D. Pranaitytė, judesio korekcijos, specialioji pedagogė T. Bitytė, auklėtoja E. Čeplinskytė, vyresnioji auklėtoja R. Nevedomskienė išradingai organizavo Lietuvos valstybės atkūrimo šventei skirtą išplėtotų veiklų pynę „Mes – Lietuvai!”. Šio gražaus renginio tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumo jausmą, pagarbą savo šalies istorijai bei praeičiai, kultūrai, žmonėms, meilę gimtajam žodžiui, dainai, šokiui. Pasipuošus tautiniais rūbais, susibūrus visiems kartu, linksmai šokta, dainuota, deklamuotos gražiausios eilės apie gimtinę, savo miestą. Visos šventės metu iš mažų širdelių sklido didelė meilė Lietuvai.