„ŽVAIGŽDUTĖJE“ PILIETINĖ INICIATYVA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Sausio 13-osios rytas „Žvaigždutės“ lopšelyje-darželyje prasidėjo visuotine pilietine iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“, kurią organizavo socialinė pedagogė Nida. Šios iniciatyvos tikslas – puoselėti istorinę atmintį, ugdyti patriotiškumą, tautinę savimonę, pagarbą ir meilę tėvynei. Visose įstaigos patalpose 8 val. buvo uždegtos žvakutes languose laisvės gynėjų atminimui – taip visa bendruomenė pagerbė Sausio 13-osios dalyvius. Įstaigos pedagogės išradingai ir mažiesiems pilnai suprantamai organizavo įvairias veiklas visose grupėse. Skaitmeninių technologijų pagalba visuotinės pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“ metu vaikai daug sužinojo apie Sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę Lietuvos valstybei ir šiandieniniam šalies gyvenimui.