„ŽVAIGŽDUTĖS“ BENDRUOMENĖ DŽIAUGIASI NAUJAI ATRENOVUOTOMIS PATALPOMIS

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikučiai jau sugrįžo į puikias, naujai atrenovuotas patalpas. Kiekvieno besimokančios organizacijos pedagogo siekis – ieškoti ir kurti šiuolaikiškas edukacines erdves, geriausiai atitinkančias jo ugdytinių poreikius ir galimybes. Darželio patalpų renovacijos dėka sudarytos puikios sąlygos čia dirbančių pedagogų gebėjimų savirealizacijai. Labai svarbu, kad, sukūrus šiuolaikišką, modernią darželio vidaus aplinką, atsirado puiki galimybė holistinės terapijos taikymui, suaktyvinant pedagogo savirealizacijos galimybes ir sudarant sąlygas kurti naujas edukacines erdves pagal kiekvieno vaiko poreikį, grupės individualumą. Dabar darželyje sudarytos puikios sąlygos ugdytis kiekvienam mažyliui, atliepti kiekvieno ugdytinio skirtingus ugdymosi poreikius ir gebėjimus. Tai didelis džiaugsmas vaikučiams, tėveliams ir visai darželio bendruomenei.