„ŽVAIGŽDUTĖS“ DARŽELIO VAIKAI INOVATYVIAI KELIAUJA Į GRAŽIĄ KALBĄ

Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, įgyvendinant tarptautinį kalbos ugdymo projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ bei tarptautinį Erasmus + KA2 projektą „Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“, kovo 15-19 dienomis vykdė integruotą kalbos lavinimo savaitę „Kalbos linksmuoju takeliu – žaidžiu, šypsausi, atrandu“. Ją visiems darželio vaikams organizavo logopedės I. Simonavičienė ir L. Pladė, meninio ugdymo mokytoja D. Pranaitytė, mokytojo padėjėjos M. Ramoškienė ir I. Veseliauskienė. Renginio tikslas – skleisti darželyje vykdomų tarptautinių projektų darbo patirtį – kaip tarpusavyje kolegialiai ieškant įvairiausių prevencijos darbo būdų, žaidžiant vaikui emocionaliai patrauklius žaidimus, siekiama užtikrinti harmoningą vaiko psichofizinę raidą, sėkmingą kalbos vystymąsi, pozityvią vaiko ir suaugusiųjų tarpusavio sąveiką. Visą savaitę lopšelyje-darželyje liejosi nuotaikingos, pozityvios Virėjų paskleistos emocijos. Atskirose grupėse vaikai kartu su Spalvotaisiais Virėjais žaidė emocingus žaidimus,  bendrystėje su grupių pedagogais mokėsi skaičiuočių ir greitakalbių, minė mįsles bei „gelbėjo“ užburtus lietuviškus žodžius. Vaikučius aplankė ir Pelytė Cipsytė (mokytojo padėjėja M. Ramoškienė). Mažieji kartu su Virėjais ir Pelyte Cipsyte virė „Draugystės košę“, miklino pirštukus, mankštino liežuvėlį, mokėsi pūsti. Integruotos kalbos lavinimo savaitės uždarymo metu, kovo 19 dieną, Virėjai ir Pelytė Cipsytė kvietė per Zoom internetinę platformą žiūrėti ir aptarti bendradarbiavimo partnerių – Radviliškio rajono viešosios bibliotekos dovanotus spektaklius „Kiškis, ežiukas ir virusas“, „Skaitymas – geriausia vakcina“. Darželio direktorė padėkojo vaikams už aktyvų dalyvavimą, linksmas šypsenas bei skardų vaikystės juoką, o organizatoriams – už išradingą, inovatyvų vaikų kalbos lavinimą bei teigiamų emocijų sklaidą darželyje. Visų grupių bendruomenės buvo apdovanotos Padėkos raštais ir spalvotuose balionėliuose „linksmuoliukuose“ paslėptomis saldžiomis dovanėlėmis.