Darbuotojai, DU

 

 

Pedagogų vardinis sąrašas


Eil.Nr.

Vardas pavardė

Pareigybė

Kvalifikacija

1.

Regina Ivanauskaitė

Direktorė

II vadybos, ME

2.

Elvyra Koriznienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

III vadybos

3.

Vilija Norkuvienė

Logopedė

LM

4.

Irma Simonavičienė

Logopedė

LM

5.

Dovilė Pranaitytė

Meninio ugdymo mokytoja

M

6.

Nida Barauskienė

Socialinė pedagogė

M

7.

Toma Bitytė

Judesio korekcijos pedagogė, specialioji pedagogė

M

8.

Vaida Balčiūnaitė

Auklėtoja

M

9.

Jurga Bložienė

Auklėtoja

M

10.

Natalija Červonikova

Auklėtoja

VM

11.

Nomeda Gulbinienė

Auklėtoja

VM

12.

Aurelija Norvaišienė

Auklėtoja

M

13

Mildutė Juozaitienė

Auklėtoja

VM

14.

Laimutė Kaltauskienė

Auklėtoja

VM

15.

Gražina Legeckienė

Auklėtoja

VM

16.

Daiva Malčiauskienė

Auklėtoja

VM

17.

Vaida Maraškaitė

Auklėtoja

VM

18.

Rūta Mališkaitė

Auklėtoja (tikslinėse atostogose)

M

19.

Rima Mateliūnienė

Auklėtoja

MM

20.

Jurga Minciuvienė

Auklėtoja

M

21.

Jolanta Bučinskytė

Auklėtoja

MM

22.

Rolanda Šilianskienė

Auklėtoja

MM

23.

Vitalija Navickienė

Auklėtoja

M

24.

Audronė Norkienė

Auklėtoja

VM

25.

Birutė Pocienė

Auklėtoja

VM

26.

Rita Nevedomskienė

Auklėtoja

VM

27.

Asta Vaitekūnaitė

Auklėtoja

M

28.

Aušra Aleknaitė

Auklėtoja

VM

Pastaba:

ME – mokytoja ekspertė

MM – mokytoja metodininkė

VM – vyresnioji mokytoja

M - mokytoja

 

Nepedagoginių darbuotojų vardinis sąrašas

 

Eil.

Nr.

Vardas pavardė

Pareigybė

1.

Aldona Masiukienė

Sekretorė

2.

Sigita Veckienė

Ūkvedė

3.

Laima Bajorūnienė

Auklėtojos padėjėja

4.

Lina Kazlauskienė

Auklėtojos padėjėja

5.

Vanda Kučinskienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Danutė Kemešienė

Skalbinių prižiūrėtoja

7.

Žyvilė Kmitienė

Auklėtojos padėjėja

8.

Silvija Liulienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Dijana Liukienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Irena Cirkelienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Marytė Ramoškienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Vaida Mateliūnienė

Auklėtojos padėjėja (tikslinėse atostogose)

13.

Audronė Mičiulienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Roma Navikienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Rasa Pocevičienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Dovilė Dubinskienė

Auklėtojos padėjėja

17.

Ilona Ilevičienė

Vyr. virėja

18.

Vaidutė Augustienė

Virėja

19.

Sigita Ščeponavičienė

Virėja

20.

Renata Sabaliauskienė

Virėja

21.

Nijolė Kalaimienė

Pagalbinė virtuvės darbininkė

22.

Vaida Krušienė

Skalbinių prižiūrėtoja (tikslinėse atostogose)

23.

Sigita Niedria

Skalbėja

24.

Regina Virbukienė

Skalbėja

25.

Danutė Putinienė

Valytoja

26.

Valerija Janutienė

Kiemsargė

27.

Donatas Kurmanskis

Pagalbinis darbininkas

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

 

2018 m. vidutinio priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis €), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis €), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis €), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis €), neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas vidutinis

2018 m. darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis €), neatskaičius mokesčių

ADMINISTRACIJA

(direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sekretorius, ūkvedys)

4

800,50

816,50

 

PEDAGOGAI

( auklėtojos, specialistai, teikiantys pagalbą vaikui, meninio ugd. mokytojas)

25

629,50

605,50

 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS

12

437,70

440,10

 

VIRTUVĖS DARBUOTOJAI

(vyr. virėja, virėjos, pagalbinis virtuvės darbininkas)

5

400,00

400,50

 

KITI DARBUOTOJAI

(valytojas, kiemsargis, skalbėjos,pagalbinis darbininkas, skalbinių prižiūrėtoja)

6

400,00

400,00

 


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683