Apie

Vizija

Tradicinė ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti kokybišką ugdymą, pagrįstą etnokultūros ir sveikos gyvensenos idėjomis.

MISIJA

Padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui tenkinti jo prigimtinius, tautinės kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir pasirengti sėkmingam mokymosi startui.

FILOSOFIJA

Humanistinis požiūris į vaiką – mūsų siekių kertinis akmuo.

PRIORITETINĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KRYPTYS

1. Modernios aplinkos kūrimas ir gamtosauginio ugdymo plėtojimas.

2. Tradicijomis grindžiamų etnokultūrinių vertybių puoselėjimas.

3. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas.

TIKSLAi

Užtikrinti kokybišką ir modernų ugdymą, diegiant inovatyvius ugdymo(si) metodus ir gamtosaugines idėjas.

Ugdyti asmenybę, gebančią gimtąja kalba perimti tautos kultūros paveldą.

Užtikrinti saugią ir sveiką, higienos normos reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.

UŽDAVINIAI

Plėtoti modernią materialinę bazę, užtikrinančią efektyvų vaikų ugdymą.

Inicijuoti gamtosaugos pradmenų ugdymą, perteikiant gamtojautą kūrybinėje ir meninėje veiklose.

Skatinti vaikų kalbinę raišką, taikant aktyvius etninės kultūros ugdymo metodus.

Puoselėti etninės kultūros tradicijas šiuolaikinėje aplinkoje.

Įrengti sportinių žaidimų erdves įstaigos teritorijoje.

Organizuoti lauko teatrus, kūrybinių amatų dirbtuves, atsižvelgiant į vaikų poreikius, interesus ir polinkius.

Our clients say

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hilary Leigh
Developer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Quintin Angus
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Jillie Tempest
Developer