Informacija tėveliams

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ NUSTATYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

POTVARKIS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO GRAFIKO 2024 METŲ VASAROS LAIKOTARPIUI PATVIRTINIMO

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m.  balandžio 11 d. sprendimas Nr. T-344 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”

POTVARKIS DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO UGDYTI

PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Kviečiame tėvelius (įtėvius, globėjus), auginančius priešmokyklinio amžiaus vaikus, gimusius 2018 m. ir 2019 m. iki balandžio 30 d., teikti prašymus dėl vaikų priėmimo nuo 2024-09-01 į Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Tėvai (įtėviai, globėjai), auginantys vaiką, gimusį 2019 m. iki balandžio 30 d., turi teisę apsispręsti ir leisti vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 2025-09-01, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueis 6 metai.

Tėvai (įtėviai, globėjai), auginantys vaiką, gimusį iki 2019 m. rugsėjo 1 d., turi teisę leisti vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 2024-09-01 Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Tėvai (įtėviai, globėjai) dėl vaiko įvertinimo ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai turi kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Priešmokyklinis ugdymas skirtas padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir yra privalomas, vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Prašymą galima pateikti dviem būdais: atvykus į švietimo įstaigą ir užpildžius nustatytą prašymo formą arba elektroniniu būdu, adresu https://www.registruok.lt.

Radviliškio rajono savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas šiose švietimo įstaigose:

Eil. Nr.Švietimo įstaigos pavadinimasKontaktaiGrupių veiklos trukmė per parą
1.Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“Adresas – Topolių g. 1, 82151 Radviliškis
Telefonas – (8 422) 53 490
El. paštas – darzkregzdute@gmail.com
Svetainė internete – www.radviliskio-kregzdute.mir.lt 
10,5 val.
2.Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželisAdresas – Šaltinio g. 7, Šeduva, 82225 Radviliškio r. sav.
Telefonas – (8 422) 56 472, (8 422) 56 244
El. paštas – seduvosldarzelis@gmail.com
Svetainė internete – www.seduvosld.radviliskis.lm.lt
4,5 val. 10,5 val.
3.Radviliškio r. Baisogalos mokykla-darželisAdresas – Grinkiškio g. 18, Baisogalos mstl., 82319 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 65 332, (8 422) 66 047
 El. paštas – baisogalosmd@gmail.com
Svetainė internete – http://www.baisogalosmd.radviliskis.lm.lt 
10,5 val.
Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriusAdresas – Parko 16, Pakiršinio k., 82297 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 65 110
 
4,5 val.
4.Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijaAdresas – Tilto g. 32, Grinkiškio mstl., 82034 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 46 430, (8 422) 46 312
 El. paštas – grinkiskis.j.poderio.mla@gmail.com
Svetainė internete – http://www.poderys.radviliskis.lm.lt
4,5 val.
5.Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijaAdresas – S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, Šiaulėnų mstl.,
 82043 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 49 722, (8 422) 49 610
 El. paštas – siaulenu.gimnazija@gmail.com
Svetainė internete – http://www.msiksnys.radviliskis.lm.lt
4,5 val.
6.Radviliškio r. Sidabravo gimnazijaAdresas – Pergalės g. 13, Sidabravo mstl.,
 82251 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 47 711, (8 422) 47 739
 El. paštas – direktorius@sidabravas.radviliskis.lm.lt, mokykla@sidabravas.radviliskis.lm.lt
 
Svetainė internete – http://sidabravo-gimnazija.lt
4,5 val. 10,5 val.
7.Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokyklaAdresas – Algirdo g. 22, Alksniupių k., 82494 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 49 332, (8 422) 49 368
 El.paštas – alksniupiai@gmail.com
Svetainė internete – http://www.alksniupiai.radviliskis.lm.lt
9 val.
8.Radviliškio Gražinos pagrindinė mokyklaAdresas – Gražinos g. 8, 82132 Radviliškis
Telefonas – (8 422) 53 711, (8 422) 51 045
El. paštas – info@grazinosmok.lt
Svetainė internete – http://www.grazinosmok.lt
4,5 val. 10,5 val.
9.Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokyklaAdresas – Dotnuvos g. 1, Pociūnėlių mstl., 82022 Radviliškio r. sav.
 Telefonas – (8 422) 46 675, (8 422) 46 736
 El. paštas – pociuneliupm@gmail.com
 
Svetainė internete – www.pociuneliai.radviliskis.lm.lt
4,5 val.  
10.Radviliškio Vaižganto progimnazijaAdresas – Vaižganto g. 29, 82148 Radviliškis
Telefonas – (8 422) 50 212
El. paštas – vaizgantopagr@gmail.com
Svetainė internete – www.vaizgantopagr.lt 
4,5 val. 10,5 val.
11.Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijaAdresas – Radvilų g. 6, 82177 Radviliškis
Telefonas – (8 422) 51 945
El. paštas – kudirka.radviliskis@emokykla.lt
Svetainė internete – http://www.kudirka.radviliskis.lm.lt
4,5 val. 10,5 val.  
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos Aukštelkų skyriusAdresas – Taikos g. 12, Aukštelkų k., 82485 Radviliškio r. sav. El. paštas – kudirka.radviliskis@emokykla.lt
Svetainė internete – http://www.kudirka.radviliskis.lm.lt
10,5 val.

Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

LAISVOS VIETOS LOPŠELYJE – DARŽELYJE

Laisvų vietų lopšelio grupėse – 0
Laisvų vietų darželio grupėse – 0

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL VAIKŲ POILSIO ORGANIZAVIMO

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas apie atlyginimo už vaikų išlaikymą pasikeitimus nuo 2023-09-01.

Mero potvarkis dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo 2023 m. vasaros laikotarpiu.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

Sprendimo DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nuoroda:

Dėl IUG darbo organizavimo vasaros laikotariu tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl IU grupių darbo organizavimo 2022 m. vasaros laikotarpiu

KVIETIMAS REGISTRUOTI VAIKUS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES


Kviečiame tėvelius, auginančius vaikus, gimusius 2016 m., paskubėti teikti prašymus dėl vaikų priėmimo nuo 2022-09-01 į Radviliškio miesto mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes. Anksčiau pateiktas prašymas užtikrins aukštesnę vaiko vietą eilėje ir padidins tikimybę, kad vaikas bus priimtas į pageidaujamą mokyklą.
Prašymą galima pateikti dviem būdais: atvykus į mokyklą ir užpildžius nustatytą prašymo formą arba elektroniniu būdu čia.
Vaikai į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, kurį galite rasti čia .
Radviliškio mieste priešmokyklinio ugdymo grupės veikia:

 1. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje (4,5 val. ir 10,5 val. trukmės).
 2. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje (4,5 val. ir 10,5 val. trukmės).
 3. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje (4,5 val. val. trukmės).
  Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, vykdomas pagal vienerių metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu.

 Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje.

 Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

 SAM primena, kad darželiai ir mokyklos prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi pateikti informaciją apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Dėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. 

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ugdymo procesą esant ekstremaliajai situacijai: 

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Supažindiname su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-371 (8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/54371ea2a3a211ebb458f88c56e2040c

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Supažindiname su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-304 (8.2) „Dėl švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88831e12970f11eb998483d0ae31615c

ir dėl pasikeitusio apmokėjimo už vaikų išlaikymą vasaros laikotarpiu pateikiame Jums susipažinti su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-436 „Dėl atlyginino už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-77, pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7d91f307ad111eb9fc9c3970976dfa1

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
el. p. smmin@smm.lt

kopija

Nacionalinei švietimo agentūrai

el. p. info@nsa.smm.lt

DĖL INFORMACIJOS PASIDALIJIMO IR VIEŠINIMO

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) sveikina visą švietimo bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja, Mokslo ir žinių diena, bei linki, kad šie metai būtų kupini kūrybiškų idėjų, o studentai ir mokiniai būtų smalsūs ir drąsūs.

Departamentas, siekdamas paskatinti jaunus asmenis rinktis sveiką gyvenimo būdą, nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų bei atsižvelgdamas į tai, kad visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais yra vienas iš prevencijos uždavinių, sukūrė interneto svetaines:

www.askritiskas.lt arba K.A.S (kritiškas, atviras, stiprus) – tai interaktyvi interneto svetainė jaunimui nuo 14 m., pradėjusi veikti 2019 m. Ja siekiama tinkamai informuoti jaunus asmenis, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas; skatinti juos būti atvirais bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės bei sveikai ir įdomiai gyventi, pasitikėti savimi.

www.nerukysiu.lt – tai interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio, bei motyvuoti asmenis nerūkyti. Svetainėje galima rasti testus, padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį, rūkymo išlaidų skaičiuoklę, žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai, Lietuvos žemėlapį, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti ir kt.

www.kaveikiavaikai.lt – asociacijos „Mentor Lietuva“ sukurta, o nuo 2020 m. Departamento administruojama, internetinė mokymosi programa tėvams (globėjams), kurios tikslas – padėti jiems geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį bei suteikti reikalingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Ši mokomoji programa yra paremta užduočių principu, kurias atlikus, įgytos žinios nesunkiai pritaikomos praktikoje.

Svetainių www.askritiskas.lt www.nerukysiu.lt viešinimui yra sukurti ir visai visuomenei prieinami patrauklūs bei šiuolaikiški vaizdo filmukai (ilgesni ir trumpesni) bei reklaminiai skydeliai.

Informuojame, jog Departamentas nuo 2018 m. Lietuvoje nacionaliniu mastu diegia Ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 iki 21 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą (daugiau informacijos:https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija).

Atkreipiame dėmesį, kad visą reikalingą informaciją apie tai, kur kreiptis pagalbos, sužinojus, jog vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, galima rasti Departamento interneto svetainėje (https://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyviasias-medziagas). Ši informacija yra itin svarbi tėvams, siekiant užtikrinti nuoseklios ir tinkamos pagalbos prieinamumą vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas).

Departamentas kreipiasi į Jus ir kviečia bendradarbiauti formuojant neigiamą jaunų žmonių požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei skatinant jaunus asmenis, kreiptis pagalbos, kol psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas dar netapo gilesne problema – priklausomybe. Taip pat maloniai prašome pasidalinti šia informacija su švietimo įstaigomis ir paskatinti jas viešinti aukščiau minėtą informaciją mokyklų interneto svetainėse, skelbimų lentose, elektroniniuose dienynuose ir kt. Taip pat, esant galimybei, nemokamai transliuoti vaizdo filmukus, pristatančius interneto svetaines www.askritiskas.lt www.nerukysiu.lt, vaizdo ekranuose.

Reklaminius skydelius ir vaizdo filmukus galite atsisiųsti paspaudę nuorodą: https://we.tl/t-S6unN5zI27. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog nuoroda yra aktyvi 7 dienas, t. y. iki rugsėjo 7 d. Kilus klausimų galite kreiptis el. paštu karolina.tichomirova@ntakd.lt.

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą.

Direktorius dr. Renaldas Čiužas

DĖL VEIKLOS VYKDYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE VASAROS LAIKOTARPIU
[PDF]

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. A-626 (8.2) „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ IKT koordinatoriumi paskirta Toma Bitytė.

Kontaktinė informacija: tel.: 8 67729394 el.p.tomabityte@inbox.lt

Informacija tėveliams
Print Email

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Supažindiname su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-371 (8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/54371ea2a3a211ebb458f88c56e2040c

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Supažindiname su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-304 (8.2) „Dėl švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88831e12970f11eb998483d0ae31615c

ir dėl pasikeitusio apmokėjimo už vaikų išlaikymą vasaros laikotarpiu pateikiame Jums susipažinti su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-436 „Dėl atlyginino už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-77, pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7d91f307ad111eb9fc9c3970976dfa1

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
el. p. smmin@smm.lt

kopija

Nacionalinei švietimo agentūrai

el. p. info@nsa.smm.lt

Nr.

DĖL INFORMACIJOS PASIDALIJIMO IR VIEŠINIMO

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) sveikina visą švietimo bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja, Mokslo ir žinių diena, bei linki, kad šie metai būtų kupini kūrybiškų idėjų, o studentai ir mokiniai būtų smalsūs ir drąsūs.

Departamentas, siekdamas paskatinti jaunus asmenis rinktis sveiką gyvenimo būdą, nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų bei atsižvelgdamas į tai, kad visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais yra vienas iš prevencijos uždavinių, sukūrė interneto svetaines:

www.askritiskas.lt arba K.A.S (kritiškas, atviras, stiprus) – tai interaktyvi interneto svetainė jaunimui nuo 14 m., pradėjusi veikti 2019 m. Ja siekiama tinkamai informuoti jaunus asmenis, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas; skatinti juos būti atvirais bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės bei sveikai ir įdomiai gyventi, pasitikėti savimi.

www.nerukysiu.lt – tai interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio, bei motyvuoti asmenis nerūkyti. Svetainėje galima rasti testus, padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį, rūkymo išlaidų skaičiuoklę, žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai, Lietuvos žemėlapį, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti ir kt.

www.kaveikiavaikai.lt – asociacijos „Mentor Lietuva“ sukurta, o nuo 2020 m. Departamento administruojama, internetinė mokymosi programa tėvams (globėjams), kurios tikslas – padėti jiems geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį bei suteikti reikalingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Ši mokomoji programa yra paremta užduočių principu, kurias atlikus, įgytos žinios nesunkiai pritaikomos praktikoje.

Svetainių www.askritiskas.lt www.nerukysiu.lt viešinimui yra sukurti ir visai visuomenei prieinami patrauklūs bei šiuolaikiški vaizdo filmukai (ilgesni ir trumpesni) bei reklaminiai skydeliai.

Informuojame, jog Departamentas nuo 2018 m. Lietuvoje nacionaliniu mastu diegia Ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 iki 21 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą (daugiau informacijos:https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija).

Atkreipiame dėmesį, kad visą reikalingą informaciją apie tai, kur kreiptis pagalbos, sužinojus, jog vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, galima rasti Departamento interneto svetainėje (https://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyviasias-medziagas). Ši informacija yra itin svarbi tėvams, siekiant užtikrinti nuoseklios ir tinkamos pagalbos prieinamumą vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas).

Departamentas kreipiasi į Jus ir kviečia bendradarbiauti formuojant neigiamą jaunų žmonių požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei skatinant jaunus asmenis, kreiptis pagalbos, kol psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas dar netapo gilesne problema – priklausomybe. Taip pat maloniai prašome pasidalinti šia informacija su švietimo įstaigomis ir paskatinti jas viešinti aukščiau minėtą informaciją mokyklų interneto svetainėse, skelbimų lentose, elektroniniuose dienynuose ir kt. Taip pat, esant galimybei, nemokamai transliuoti vaizdo filmukus, pristatančius interneto svetaines www.askritiskas.lt www.nerukysiu.lt, vaizdo ekranuose.

Reklaminius skydelius ir vaizdo filmukus galite atsisiųsti paspaudę nuorodą: https://we.tl/t-S6unN5zI27. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog nuoroda yra aktyvi 7 dienas, t. y. iki rugsėjo 7 d. Kilus klausimų galite kreiptis el. paštu karolina.tichomirova@ntakd.lt.

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą.

Direktorius dr. Renaldas Čiužas

„DĖL VEIKLOS VYKDYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE VASAROS LAIKOTARPIU“

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. A-626 (8.2) „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ IKT koordinatoriumi paskirta Toma Bitytė.

Kontaktinė informacija: tel.: 8 67729394 el.p.tomabityte@inbox.lt

Įsakymas dėl vaikų ugdymo ir priežiūros organizavimo

Laikinoji sutartis karantino metu

Karantinas Lietuvoje ir taikomos priemonės

Atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. Karantino metu pastebėję pažeidimus galite kreiptis 112.

Koronaviruso karštoji linija – 1808.

Nurodymai karantino metu:

JUDĖJIMAS PER SIENĄ IR ŠALIES VIDUJE:

Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir (ar) tarptautinis krovinių vežimas, asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir NATO, NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.
Sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius sienos kirtimo punktus: Kalvarijos– Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės–Rucavos, Smėlynės–Medume, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černiševskoje, Panemunė–Sovietskas, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.
Iki kovo 19 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.
Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.
Prekių judėjimas neribojamas.
Keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumo ribojimas. Leidžiamas tik sėdimų vietų užėmimas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugumo priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.
Draudžiamas kruizinių laivų pateikimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS VEIKLOS:

Viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybių institucijose įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje
Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.
Visų atviruose ir uždaruose erdvėse organizuojamų renginiai bei susibūrimų draudimas: sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veiklos draudimas, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.
Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenų izoliavimui atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu.
Viešojo maitinimosi įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklos draudimas, išskyrus kai maistas galinamas išsinešimui arba kitais būdais pristatomas gyventojams.
Parduotuvių, išskyrus maisto prekių; prekybos ir pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuves juose; turgaviečių, išskyrus maisto, veikla draudžiama, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams.
Grožio paslaugų teikimas draudžiamas.
Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.
Draudžiamas nuteistųjų, suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais.
Rekomenduojama atsiskaitymams naudoti ne grynuosius pinigus.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS:

Stabdoma ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS:

Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros telkimas nepriklausomai nuo jų pavaldumo.
Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą bei materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinąjai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas. Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymas, gydančio gydytojo leidimu. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas sąlygotų paciento neįgalumą.
Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojo-gydytojui konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos; Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinąjai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė; Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose; Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų atidėjimas; Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas; Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.
Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.
Vaistinių veiklos perorganizavimas siekiant išvengti tiesioginio asmenų kontakto.
Visuomenės sveikata: visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių atidėjimas; Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas; Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas.

SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS:

Draudžiamas lankymas visuose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
Kitose socialinių paslaugų įstaigose, kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
Visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms rekomenduojama neorganizuoti religinių apeigų, kurios reikalautų viešų susibūrimų.
Taip pat pavesta Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.
Visas LRV 2020 kovo 14 d. nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207 čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Svarbi informacija dėl ribojimų karantino metu

Savivaldybėje ką tik pasibaigė Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Aptarta esama situacija. Spręsti pagrindiniai normalų gyvenimą užtikrinantys klausimai.

„Kviečiu visus, ypač rizikos grupės asmenis, senjorus, likti namuose, maksimaliai vengti kontaktų ir nepasiduoti panikai. Išlikite ramūs. Būkite dėmesingi, sekite informaciją viešojoje erdvėje OFICIALIUOSE ŠALTINIUOSE“, – sakė Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras.

IZOLIACIJA
Iš bet kokios užsienio šalies grįžusiems asmenims saviizoliacijai, jei nėra galimybės to padaryti namie, Radviliškio rajone yra numatytos kelios vietos. Apgyvendinimo koordinatorius neturintiems galimybės izoliuotis namuose – Agnė Grabauskienė, el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt, tel. (8 422) 69 042, socialinės pagalbos koordinatorius (aprūpinimas maistu iki kitomis būtiniausiomis priemonėmis) – Rasa Miškinienė, (8 422) 69 058, el. p. rasa.miskiniene@radviliskis.lt.

PARDUOTUVĖS ir VAISTINĖS
Prekybos centrai dirba, maisto produktų netrūksta. Vaistinės taip pat dirba. Prašome neiti į parduotuves su šeimomis, deleguokite vieną asmenį. Kai kurios ūkinių prekių parduotuvės organizuoja prekybą nuotoliniu būdu.

VIEŠASIS TRANSPORTAS
Viešasis transportas važiuoja, užtikrinamos visos dezinfekcijos priemonės, keleiviai prašomi išlaikyti saugius atstumus.

MAITINIMAS
Nemokamą maitinimą gaunantys vaikai gaus sausą davinį – jiems maisto davinius suteiks mokykla. Kreipkitės į kiekvieną mokyklą atskirai dėl atsiėmimo grafiko.

Radviliškyje ir rajone veikiančios kavinės organizuoja darbą taip, kad galėtų maištą ruošti išsinešimui ir pristatymui į namus.

DARŽELIAI
Vaikų darželiai karantino metu neveikia. Mokestis už darželį nebus taikomas. Esant poreikiui, bus organizuojamos grupės vaikams, kurių tėvams atsirado poreikis vaikų priežiūrai dėl COVID-2019 susidariusios situacijos. Tokios grupės bus nemokamos.

DEZINFEKCIJA
Deramasi dėl dezinfekcijos daugiabučių namų laiptinėse.

SOCIALINĖSE GLOBOS ĮSTAIGOSE
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro administracija dirbs nuotoliniu būdu, o paslaugų gavėjams bus teikiamos pirmo būtinumo paslaugos. Kitos paslaugos bus teikiamos nuotoliniu būdu vengiant tiesioginio kontakto.

RADVILIŠKIO LIGONINĖ:

 • atidedamos planinės operacijos, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.
 • atidedamos planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.
 • draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.
 • atidedamas ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas.
 • atidedamas profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas.
 • atidedamas odontologijos paslaugų teikimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

POLIKLINIKOS
Radviliškio, Šeduvos ir Baisogalos poliklinikos ir privačios poliklinikos dirba nuotoliniu būdu įprastu darbo laiku, vykdo pacientų skirstymą pagal atvejo sudėtingumą. Susisiekti su visomis poliklinikomis galima jų įprastais telefonais. Susisiekus su gydytoju telefonu, jis konsultuoja, įvertina situacijos sudėtingumą ir sprendžia dėl vizito ir gydymo skyrimo.

BAŽNYČIOS
Radviliškio rajono bažnyčiose mišios aukojamos privačiai kunigo be žmonių, tikintieji gali ateiti į bažnyčią privačiai maldai. Radviliškio bažnyčia atverta pirmadieniais–šeštadieniais 10–17 val., sekmadieniais 8–14 val.

SENIŪNIJOS
Seniūnijos dirba nuotoliniu būdu. Seniūnai įspėti, kad stebėtų situaciją ir įspėtų visus, kurie vis dar nesilaiko karantino sąlygų. Nesilaikantiems karantino sąlygų bus taikomos griežtos priemonės. Seniūnai įpareigoti surinkti duomenis apie gyventojus, kuriems reikalinga socialinė pagalba.

Nepamirškite, kad trumpuoju numeriu 1808 veikia koronaviruso karštoji linija. Skambinti į liniją galima visoje Lietuvoje visą parą nemokamai iš visų tinklų.

Informacija žurnalistams dėl spaudos konferencijos – kovo 18 d. 10 val. lauke prie Radviliškio rajono savivaldybės. Visa naujausia informacija nuolat bus pateikiama savivaldybės svetainėje internete ir Facebook paskyroje, tad sekite ją. Klausimus visada galite pateikti el. paštu eligija.zoltneriene@radviliskis.lt

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Svarbi informacija dėl ribojimų karantino metu

Savivaldybėje ką tik pasibaigė Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Aptarta esama situacija. Spręsti pagrindiniai normalų gyvenimą užtikrinantys klausimai.

„Kviečiu visus, ypač rizikos grupės asmenis, senjorus, likti namuose, maksimaliai vengti kontaktų ir nepasiduoti panikai. Išlikite ramūs. Būkite dėmesingi, sekite informaciją viešojoje erdvėje OFICIALIUOSE ŠALTINIUOSE“, – sakė Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras.

DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ PARAMOS CENTRAS

Spalio 20 d. d. Šiaulių miesto savivaldybėje Dingusių žmonių šeimų paramos centras organizavo pirmuosius Lietuvoje mokymus apie dingusių vaikų atvejų vadybą. Mokymuose dalyvavo 25 – ki Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) nariai iš Šiaulių miesto, Šiaulių, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės, Joniškio rajono savivaldybių.

Mokymų metu lektorės Simona Bieliūnė ir Odeta Intė VGK nariams pristatė nemokamą Lietuvoje veikiančią karštąją liniją 116 000, skirtą pranešimams dėl dingusių vaikų, bei linijos paslaugas dingusių vaikų artimiesiems ir patiems dingusiems ar apie pabėgimą galvojantiems vaikams.

VGK nariai mokymų metu diskutavo apie skirtingus vaikų dingimo atvejus, nagrinėjo efektyvaus bendravimo su vaikais metodikas. Dalyviai aptarė ir pagrindines vaikų dingimo priežastis. Dažniausia vaikų dingimo priežastis – bėgantys vaikai.

Kodėl vaikas bėga? Teisingiau nuo ko bėga? Neišsiaiškinę ir nepašalinę priežasčių tikėtini pakartotini bėgimai.

Praktinės užduoties metų VGK nariai piešė bėgančio vaiko portretą, kuriame nurodė tokiam vaikui būdingas charakterio savybes. Diskusijoje buvo įvardintas stereotipinis požiūris į bėgantį vaiką: sunkus, dėmesio norintis, probleminis ir nutarta, jog neverta vadovautis šiais stereotipais, o vaiko dingimo atveju būtina detaliai analizuoti tikrąsias vaiko bėgimo priežastis: smurtas artimoje aplinkoje, konfliktai su tėvais, globos institucijomis, bendraamžiai, neatsižvelgimas į vaiko poreikius ir kiti vidiniai bei išoriniai pabėgimą sąlygojantys veiksniai.

Daugiau informacijos apie vykusius mokymus: Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų vadovė Rugilė Butkevičiūtė: rugile@missing.lt.

Dingo vaikas? Skambink 116 000. Visoje ES veikiantis NEMOKAMAS pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems. www.116000.lt

2017 m. spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija” – profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą”.

„Tėvų linijoje” darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

ILGESNIS „TĖVŲ LINIJOS” DARBO LAIKAS

Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12 jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val.

Toks konsultacijų telefonu laikas pasirinktas neatsitiktinai. „Mažylių tėvams patogiau pasikalbėti, kai jie dieną miega, o dirbantys galės ramiai paskambinti pietų pertraukos metu. Vakarinis laikas išlieka toks pats (17-21 val.), nes kai iš darbų, mokyklos, darželio į namus grįžę namiškiai susitinka, neretai jie būna pavargę ir suirzę. O tai išprovokuoja konfliktines situacijas, kurias sunkiau ramiai išspręsti.

Kartais tėvams pakanka tik nesudėtingo praktinio patarimo, pavyzdžiui, kaip nuraminti verkiantį kūdikį ar motyvuoti vaiką mokytis, susitvarkyti kambarį, mažiau žaisti kompiuterinių žaidimų. Taip pat tėvams reikia padėti nusiraminti, kad lengviau susivaldytų konfliktinėje situacijoje, ir patarti, kaip išspręsti sudėtingas problemas: kai šeima skiriasi, vaikas vartoja alkoholį, smurtauja ar negrįžta į namus.

Skirtingai nuo kitų pagalbos linijų, kurios remiasi savanoriška veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik profesionalūs Paramos vaikams centro psichologai, todėl čia skambinama ir išsikalbėti, nusiraminti, ir sužinoti konkrečių patarimų dėl bendravimo su vaikais.

Anoniminės ir nemokamos konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

„Tėvų linija“ – Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinama VšĮ „Paramos vaikams centras“. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

VAIKŲ PRIĖMIMAS

SPRENDIMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-630 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE DYDŽIO NUSTATYMO

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PASLAUGŲ ŽEMĖLAPIS ŠEIMAI IR VAIKUI 2019 M

MENIU_DARŽELIO VAIKAMS

MENIU_LOPŠELIO VAIKAMS