Skelbimai

SKELBIAMA PRETENDENTŲ ATRANKA LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiama pretendentų atranka Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ logopedo
pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis – neterminuota; kvalifikaciniai reikalavimai
pareigybei užimti – aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
Dokumentai priimami nuo 2021 m. birželio 4 d. iki 2021 m. birželio 18 d. adresu – V.
Brazausko g. 1, LT-82152 Radviliškis
Pretendentas iki 2021 m. birželio 18 d. 15 val. privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą (CV);
  5. paskutinės darbovietės rekomendaciją (jei pretendentas turi);
  6. kompiuterinio raštingumo kompetenciją įrodančių dokumentų kopijas (jei
    pretendentas turi).

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku, adresu:
Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, V. Brazausko g. 1, Radviliškis.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus, grąžinami pretendentui.
Pretendentai, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus ir bus pateikę privalomus nurodytu
dokumentus, bus asmeniškai informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį.
Kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Atranka vyks 2021 m. birželio 30 d. Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“.
Informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: (8 422) 51561