Skelbimai

SKELBIAMA PRETENDENTŲ ATRANKA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiama pretendento atranka Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas;

Darbo sutartis – neterminuota;

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – aukštasis išsilavinimas (gali būti besiekiantis aukštojo išsilavinimo studentas), ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbo užmokestis – nuo 8,71 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento – priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. gegužės 4 d. adresu V. Brazausko g. 1, Radviliškis,

Pretendentai iki 2023 m. gegužės 19 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Privalumai:

  1. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).
  2. Darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigose.
  3. Kompiuterinio raštingumo kompetenciją įrodančių dokumentų kopijos (jei pretendentas turi).

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentams.

Pretendentai, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus ir bus pateikę privalomus nurodytus dokumentus, bus asmeniškai informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį. Kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Atranka vyks 2023 m. gegužės 31 d. Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ mokytojų kambaryje.

Informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: (8 422) 51561 arba el. paštu zzvaigzduteld@gmail.com