Skelbimai

SKELBIAMA PRETENDENTŲ ATRANKA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiama pretendentų atranka Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas;

Darbo sutartis – neterminuota;

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbo užmokestis – nuo 7,99 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento – priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. balandžio 1 d. adresu V. Brazausko g. 1, Radviliškis,

Pretendentai iki 2022 m. balandžio 14 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Privalumai:

 1. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).
 2. Darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigose.
 3. Kompiuterinio raštingumo kompetenciją įrodančių dokumentų kopijos (jei pretendentas turi).

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentams.

Pretendentai, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus ir bus pateikę privalomus nurodytus dokumentus, bus asmeniškai informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį. Kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Atranka vyks 2022 m. balandžio 19 d. Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ mokytojų kambaryje.

Informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: (8 422) 51561

arba e-paštu zzvaigzduteld@admin

SKELBIAMA PRETENDENTŲ ATRANKA

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiama pretendentų atranka Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ meninio ugdymo mokytojo  pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas;

Darbo sutartis – terminuota;

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – aukštasis išsilavinimas ir meninio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbo užmokestis – nuo 7,99 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento – priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. balandžio 1 d. adresu V. Brazausko g. 1, Radviliškis,

Pretendentai iki 2022 m. balandžio 14 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);

Privalumai:

     1.Paskutinės darbovietės rekomendaciją (jei pretendentas turi);

     2. Kompiuterinio raštingumo kompetenciją įrodančių dokumentų kopijos (jei pretendentas turi).

     3. Darbo patirtis ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojo pareigose.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku, adresu: Radviliškio lopšelis – darželis „Žvaigždutė“, V. Brazausko g. 1, Radviliškis.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinami pretendentui.

Pretendentai, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus ir bus pateikę privalomus nurodytus dokumentus, bus asmeniškai informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį. Kiekvienam pretendentui bus pranešamas individualus laikas atvykti į atranką.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Atranka vyks 2022 m. balandžio 19 d.  Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ mokytojų kambaryje.

Informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: (8 422) 51561

 arba e-paštu zzvaigzduteld@gmail.com