Projektinė veikla

ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI/ PROGRAMOS

 1. Tarptautinis projektas „Tautų patirtis ir dabartis. Bendrystės tiltas Lietuva – Lenkija”.
 2. Tarptautinis sveikatos priežiūros gerinimo projektas „F AST herojai”.
 3. Tarptautinis Etwinning „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”.
 4. Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas.”
 5. Tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę”.
 6. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.
 7. Respublikinė ilgalaikė programa „Besimokančių darželių tinklas 2023″.
 8. Respublikinis projektas „Kūrybinė STEAM laboratorija”.
 9. Respublikinis STEAM projektas „Žaismė ir atradimai vaiko akimis”.
 10. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2023″.
 11. Respublikinis sveikatingumo projektas „Sveikatiada”.
 12. Respublikinis sveikatingumo projektas „Sveikas kaip ridikas”.
 13. Respublikinis projektas „Saulėta oranžinio traukinio kelionė”.
 14. Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko”.
 15. Respublikinis aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“.
 16. Respublikinis sporto projektas „Olimpinė karta“.
 17. Respublikinis ekologiškos kultūros projektas „Eko karta“.
 18. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” programa.

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 1. Sveikatingumo projektas „Augame sveiki”.
 2. Sporto projektas „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”.
 3. Aplinkosauginis projektas „Ekologijos takeliu”.
 4. Etnokultūros projektas „Oi, žirge, žirgeli…”.
 5. Vaikų saugumo ir lygių galimybių projektas „Augame saugūs”.
 6. Sveikatingumo projektas „Kubuš – gamtos mylėtojų klubas”.

ĮSTAIGOS BŪRELIAI

 1. „Judu – sveikai augu“.
 2. „Mokausi piešti“.
 3. „Aš mažasis tyrinėtojas“.
 4. „Žaidžiu, kalbu ir mokausi”.
 5. „Senieji amatai“.
 6. „Keliaujame į šaškių šalį“.
 7. „Darbščiosios rankelės“.
 8. „Drugelių teatriukas“.
 9. „Jaunųjų miško bičiulių būrelis “Drevinukas“.
 10. „Mažieji tyrinėtojai“.
 11. „Muzika – tai mes“.
 12. Mažųjų sakralinis choriukas „Žvaigždutė”.