Projektinė veikla

ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI/ PROGRAMOS

 1. Tarptautinis projektas „Tautų kultūrinė praeitis ir dabartis“.
 2. Tarptautinis sveikatos priežiūros gerinimo projektas „F AST herojai“.
 3. Tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas ,“Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (asocijuoti partneriai).
 4. Tarptautinis Etwining projektas „Saugus vaikas“.
 5. Tarptautinis projektas ,“Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.
 6. Tarptautinis projektas ,“Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas.“
 7. Respublikinis projektas „Kūrybinė STEAM laboratorija“.
 8. Respublikinis sveikatingumo projektas ,“Kubuš – gamtos mylėtojų klubas“.
 9. Respublikinis sveikatingumo projektas ,“Sveikatiada“.
 10. Respublikinis sveikatingumo projektas ,“Sveikas kaip ridikas“.
 11. Respublikinis prevencinis projektas ,“Žaidimai moko“.
 12. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ programa.
 13. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

LOPŠELIO-DARŽELIO PROJEKTAI

 1. Sveikatingumo projektas „Augame sveiki”.
 2. Sporto projektas „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”.
 3. Aplinkosauginis projektas „Ekologijos takeliu”.
 4. Etnokultūros projektas „Oi, žirge, žirgeli…”.
 5. Vaikų saugumo ir lygių galimybių projektas „Augame saugūs”.

BŪRELIAI

 1. „Judu – sveikai augu“.
 2. „Mokausi piešti“.
 3. „Seku, seku pasaką“.
 4. „Žaidžiu, kalbu ir mokausi“.
 5. „Aš noriu pažinti savo miestą Radviliškį“.
 6. „Keliaujame į šaškių šalį“.
 7. „Darbščiosios rankelės“.
 8. „Drugelių teatriukas“.
 9. „Jaunųjų miško bičiulių būrelis “Drevinukas“.
 10. „Mažieji tyrinėtojai“.
 11. „Muzika – tai mes“.
 12. Mažųjų sakralinis choriukas „Žvaigždutė“.