Projektinė veikla

ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI/ PROGRAMOS

 1. Tarptautinis projektas „Tautų patirtis ir dabartis. Bendrystės tiltas Lietuva – Lenkija”.
 2. Tarptautinis sveikatos priežiūros gerinimo projektas „F AST herojai”.
 3. Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas.”
 4. Tarptautinis socialinių-emocinių įgūdžių projektas „Kartu paskaitykim knygelę”.
 5. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.
 6. Respublikinė ilgalaikė programa „Besimokančių darželių tinklas 2024″.
 7. Respublikinis projektas „Kūrybinė STEAM laboratorija”.
 8. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2024″.
 9. Respublikinis sveikatingumo projektas „Sveikatiada”.
 10. Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko”.
 11. Respublikinis aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“.
 12. Respublikinis sporto projektas „Olimpinė karta“.
 13. Respublikinis etnokultūrinis projektas „Senieji amatai”.
 14. Respublikinis projektas „Tvaraus darželio link”.

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 1. Sveikatingumo projektas „Augame sveiki”.
 2. Sporto projektas „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”.
 3. Aplinkosauginis projektas „Ekologijos takeliu”.
 4. Etnokultūros projektas „Oi, žirge, žirgeli…”.
 5. Vaikų saugumo ir lygių galimybių projektas „Augame saugūs”.
 6. Sveikatingumo projektas „Kubuš – gamtos mylėtojų klubas”.
 7. Ekologinio-socialinio švietimo projektas „Oranžinių spalvų apsuptyje”.

ĮSTAIGOS BŪRELIAI

 1. „Judu – sveikai augu“.
 2. „Mokausi piešti“.
 3. „Aš mažasis tyrinėtojas“.
 4. „Žaidžiu, kalbu ir mokausi”.
 5. „Keliaujame į šaškių šalį“.
 6. „Darbščiosios rankelės“.
 7. „Drugelių teatriukas“.
 8. „Jaunųjų miško bičiulių būrelis “Drevinukas“.
 9. „Pojūčių karalystė”.
 10. „Muzika – tai mes“.
 11. Mažųjų sakralinis choriukas „Žvaigždutė”.