GRUPĖS

,,Meškučių“ gr. (2-3 m.)

Auklėtojos: 

Rita V., vyr. mokytoja

Asta V., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja:

Silvija L.

Grupės bendruomenės būrelis:

“Judu – sveikas augu”.

Grupė dalyvauja:

tarptautiniame etwinning projekte  „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”;

respublikiniame projekte  „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Šuniukų“ grupė (2-3m.)

Auklėtojos:

Laimutė K., vyr.mokytoja

Asta V., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja:

Vaida M.

Grupės bendruomenės būrelis:

„Mokausi piešti“.

Grupė dalyvauja: 

tarptautiniame etwinning projekte „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”; 

tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą”. Laimingas vaikas.”;

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Viščiukų“ grupė (2-3 m.)

Auklėtojos:

Evelina G., vyr. mokytoja

Jolita P., mokytoja

Auklėtojos padėjėja:

Liudmila V.

Grupės bendruomenės  būrelis:

„Aš – mažasis tyrinėtojas””

Grupė dalyvauja: 

tarptautiniame etwinning projekte „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”;

tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”;

respublikiniame „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Boružėlių“ grupė (3-4 m.)

Auklėtojos:

Gražina L., vyr. mokytoja

Audronė N., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja: Lina K.

Grupės bendruomenės sveikatingumo projektas: „Augame sveiki”

Grupė dalyvauja:

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Žirniukų“ grupė (4-5 m.)

Auklėtojos:

Mildutė J., vyr. mokytoja

Audronė N., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja: Irena C.

Grupės bendruomenės projektas: 

„Kubuš – gamtos mylėtojų klubas”.

 Grupės bendruomenės būrelis: 

„Žaidžiu, kalbu ir mokausi“.

Grupė dalyvauja:

tarptautiniame etwinning projekte „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”;

respublikiniame projekte „Žaidimai moko”;

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Kiškučių“ grupė (4-5 m.)

Auklėtojos:

Vaida M., vyr. mokytoja

Asta K., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja: Regina B.

Grupės bendruomenės projektas:

etnokultūros projektas: „ Oi, žirge, žirgeli…”.

Grupė dalyvauja:

tarptautiniame etwinning projekte „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”;

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“;

 

,,Giliukų“ grupė (3-5 m.)

Auklėtojos:

Daiva M., vyr. mokytoja

Nida B., mokytoja

Auklėtojos padėjėja:

Žyvilė K.

Grupės bendruomenės būrelis:

„Keliaujame į šaškių šalį“, Daiva M.

Grupė dalyvauja:

respublikiniame  projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;
respublikiniame projekte „Žaidimai moko”;
respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Ančiukų" grupė (5-6 m.)

Auklėtojos:

Natalija Č., vyr. mokytoja

Nomeda G., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja: Dijana L.

 Grupės bendruomenės projektas: 

„Ekologijos takeliu“.

Grupės bendruomenės būrelis:

„Darbščiosios rankelės”.

Grupė dalyvauja:

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Lapiukų“ grupė (5-6 m.)

Auklėtojos:

Birutė P., vyr. mokytoja

Asta K., vyr. mokytoja

Auklėtojos padėjėja:

Dovilė D.

Grupės bendruomenės būrelis:

„Senieji amatai”

Grupė dalyvauja:

tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą”. Laimingas vaikas;

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

,,Bitučių“ grupė (4-5 m.)

Auklėtojos:

Jurga M., mokytoja metodininkė

Jolita P., mokytoja

Auklėtojos padėjėja:

Audronė M.

Grupės bendruomenės vaikų saugumo ir lygių galimybių projektas:

„Augame saugūs“;

Grupė dalyvauja:

tarptautiniame etwinning projekte ” Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”;

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame projekte „Žaidimai moko”;

respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

 

,,Drugelių" grupė (3-5 m.)

Auklėtojos:

Rima M., mokytoja metodininkė

Vitalija N., mokytoja

Auklėtojos padėjėja: Monika J.

Grupės bendruomenės būrelis:

„Drugelių teatriukas”;

Grupė dalyvauja:

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė”;
respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta “;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“;

tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos “Zipio draugai” veikloje.

,,Ežiukų“ grupė (5-6 m.)

Auklėtojos:

Rolanda Š., mokytoja metodininkė;

Vitalija N., mokytoja.

Auklėtojos padėjėja:

Vanda K.

Grupės bendruomenės projektas:

“Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią“;

Grupės bendruomenės jaunųjų miško bičiulių būrelis:

 „Drevinukas“

Grupė dalyvauja:

respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”;

respublikiniame projekte „Sveikatiada”;
respublikiniame aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“;

respublikiniame projekte: „Olimpinė karta“;

respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;

respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.