Finansinės ataskaitos

2021 metų II ketvirčio ataskaitos

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021 metų II ketvirčio
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio mėn. 30 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m.  birželio mėn. 30 d. duomenis.

2021 metų I ketvirčio ataskaitos

 1. Aiškinamasis raštas prie 2021-01-01 – 2021-03-31 finansų ataskaitų.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2020 metus:

 1. Aiškinamasis raštas prie 2020-01-01 – 2020-12-31 finansinių ataskaitų
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d.
 4. Piniginių srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d.

2020 m. III ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. II ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d.

2020 m. I ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 metų I ketvirčio.
 2. Finansinės būklės ataskaita 2020 m. kovo mėn. 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. kovo mėn. 31 d.