Finansinės ataskaitos

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2023 metus:

 1. Aiškinamasis raštas prie 2023-01-01 – 2023-12-31 finansinių ataskaitų
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d.
 4. Piniginių srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d.

2023 metų III ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d.

2023 metų II ketvirčio ataskaitos

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 metų II ketvirčio
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio mėn. 30 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m.  birželio mėn. 30 d. duomenis.

2023 metų I ketvirčio ataskaitos

 1. Aiškinamasis raštas prie 2023-01-01 – 2023-03-31 finansų ataskaitų.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo mėn. 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo mėn. 31 d.

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2022 metus:

 1. Aiškinamasis raštas prie 2022-01-01 – 2022-12-31 finansinių ataskaitų
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d.
 4. Piniginių srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d.

2022 metų III ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 metų II ketvirčio ataskaitos

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022 metų II ketvirčio
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio mėn. 30 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m.  birželio mėn. 30 d. duomenis.

2022 metų I ketvirčio ataskaitos

 1. Aiškinamasis raštas prie 2022-01-01 – 2022-03-31 finansų ataskaitų.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo mėn. 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo mėn. 31 d.

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2021 metus:

 1. Aiškinamasis raštas prie 2021-01-01 – 2021-12-31 finansinių ataskaitų
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d.
 4. Piniginių srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d.

2021 metų III ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 metų II ketvirčio ataskaitos

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021 metų II ketvirčio
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio mėn. 30 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m.  birželio mėn. 30 d. duomenis.

2021 metų I ketvirčio ataskaitos

 1. Aiškinamasis raštas prie 2021-01-01 – 2021-03-31 finansų ataskaitų.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.