Projektinė veikla

TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 

Dalyvaujame:

1. Tarptautiniame projekte Erasmus+ KA2 "Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme.

2. Tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“.

3. Tarptautiniame projekte "Kubuš gamtos mylėtojų klubas".

4. Tarptautiniame projekte "Vaiko kelias į gražią kalbą".

5. Respublikiniame projekte ,,Olimpinė karta“.

6. Respublikiniame projekte "Sveikatiada".

7. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje.

8. Respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam".

9. Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos ,,Sugražinkime vaikus į stadionus" projekte ,,Futboliukas".

10. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKA) veikloje.

11. Respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

12. Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte "Žaidimai moko".Dalyvavome ir buvome paskatinti:

 

2011m. respublikiniame projekte ,,Olimpinę ugnelę – į kiekvieno vaiko širdelę“.

 

2014 m. Tarptautiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, vykusiame Trakuose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėje darželio komanda laimėjo antrąją vietą.

LOPŠELIO-DARŽELIO PROJEKTAI:

 1. Sveikatingumo projektas “Augame sveiki”;

 2. Sporto projektas “Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”;

 3. Aplinkosauginis projektas “Ekologijos takeliu”;

 4. Etnokultūros projektas “Oi, žirge, žirgeli...”;

 5. Vaikų saugumo ir lygių galimybių projektas “Augame saugūs”;

 6. Kalbos ugdymo projektas "Tau, vaikeli, dovanoju gražią, skambią kalbą”.

 

BŪRELIAI:

 

 1. „Judu - sveikai augu“;

 2. „Mokausi piešti“;

 3. „Kalbos skrynelę atvėrus“;

 4. „Žaidžiu, mokausi, bendrauju“;

 5. „Aš noriu pažinti savo miestą Radviliškį“;

 6. „Interaktyvūs žaidimai“;

 7. „Keliaujame į šaškių šalį“;

 8. „Darbščiosios rankelės“;

 9. „Drugelių teatriukas“;

 10. „Futboliukas“;

 11. „Jaunųjų miško bičiulių būrelis “Drevinukas“;

 12. „Mažieji tyrinėtojai“;

 13. „Muzika - tai mes“.

 14. Mažųjų choriukas "Žvaigždutė"

 


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683