RADVILIŠKIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽVAIGŽDUTĖ“ SUTEIKTAS STEM MOKYKLOS EKSPERTO ŽENKLAS

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra k-1.jpg

RADVILIŠKIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽVAIGŽDUTĖ“ SUTEIKTAS STEM MOKYKLOS EKSPERTO ŽENKLAS

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė nuo 2023 m. kartu su kitomis Europos mokyklomis siekė būti pripažinta ir įvertinta atitinkamu STEM mokyklos ženklu. Aktyviai siekiant šio įvertinimo, STEM Mokyklos ženklo internetinėje platformoje darželis skleidė gerąją STEM veiklų organizavimo darbo patirtį, dalyvavo europiečių forumuose ir diskutavo su kitų Europos šalių mokyklų atstovais, teikė įstaigos praktikos pavyzdžių, tyrimų, atvejo analizes bei įstaigos įsivertinimą pagal 21 kriterijų apibrėžiantį STEM mokyklą. Įsivertinant buvo akcentuotas mokymas, darbuotojų profesinis tobulėjimas, ryšiai, ugdymo programų pritaikymas, atsižvelgiant į STEM temas ir kompetencijas bei STEM ugdymo kontekstualizavimą. Įsivertinti ir kiti pagrindiniai STEM mokyklos elementai ir kriterijai – vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra, mokyklos infrastruktūra bei vertinimas. 2023 m. kovo 17 d. darželiui buvo suteiktas pažengusios mokyklos – turinčios pažangesnį požiūrį į mokyklos STEM strategiją, o 2024 m. gegužės 7 d. darželiui suteiktas STEM mokyklos eksperto ženklas – mokyklos, turinčios puikią patirtį, išsamią STEM strategiją. Visa darželio bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi ir didžiuojasi šiuo svarbiu, bendrystėje pasiektu įstaigos įvertinimu – mokyklos eksperto ženklu.