ĮDOMIOS IR PRASMINGOS STEAM VEIKLOS „ŽVAIGŽDUTĖJE“

Įdomioms ir prasmingesnėms patirtinėms STEAM vaikų veikloms organizuoti Radviliškio „Žvaigždutėje“, mokytojai vadovaujasi „Žaismė ir atradimai“ rekomendacijomis, orientuotomis į ugdymą(si) žvelgti iš kiekvieno vaiko perspektyvos. Sausio mėnesį mažieji ,,Žirniukų” grupės vaikučiai įsijungė į respublikinį edukacinį projektą „Žaismė ir atradimai vaiko akimis“. Padedant grupės mokytojai Mildutei, vaikai žaisdami dėliojo ornamentus, tyrinėjo, eksperimentavo su įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis, siekė atskleisti spalvų ir formų įvairovę. Toks patirtinis vaikų ugdymas, kai vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais, užtikrina inovatyvų, įdomų ir prasmingą ugdymą(si) darželyje.