INOVATYVUS KALBOS UGDYMAS „ŽVAIGŽDUTĖJE“

Kovo 14-17 dienomis Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko   integruota kalbos lavinimo savaitė ‘Kalbos linksmuoju takeliu keliaukime su pasaka kartu”.  Šios pramoginės savaitės tikslas – perteikti džiaugsmingą ugdymo(si), bendravimo patirtį, lavinti girdimąjį – regimąjį suvokimą, dėmesį, kritinį mąstymą, kalbinį kvėpavimą, smulkiąją motoriką, vaizduotę aktyviai įsitraukiant į  pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ siužeto plėtojimą.  Išradingosios organizatorės pakvietė vaikus į kūrybinę pasakos improvizaciją. Vaikai buvo ne tik stebėtojai, bet kartu su pasakų personažais dalyvavo pasakos kūrime, o vėliau žaidė linksmus kalbos lavinimo žaidimus. 

O kiek puikių emocijų, krykštavimo, skardaus juoko skambėjo po visą darželį! Tai tikrai puikus, inovatyvus kalbos lavinimo renginys, skatinantis vaiko labui aktyviai kurti, bendradarbiauti švietimo pagalbos specialistus ir mokytojus bei  sukuriantis teigiamą emocinę aplinką visiems!