Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” organizuota virtuali šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų STEAM paroda.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” organizuota virtuali šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų STEAM paroda-kūrybinės dirbtuvės „Neužmirstuolė Lietuvos gynėjams” susilaukė didžiulio dalyvių būrio – 646 darbų iš visos Lietuvos. Džiaugiamės, kad tiek daug šalies pedagogų parodai pristatė ne tik STEAM idėjų įgyvendinimo patirtį, bet ir pasėjo pilietiškumo, patriotiškumo daigelius mažose savo ugdytinių širdelėse. 

ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE „KIŠKUČIAI“ IR „LAPIUKAI“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųsąlygų“ (su vėlesniais …

ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE „KIŠKUČIAI“ IR „LAPIUKAI“ Skaityti daugiau »

TRYS KARALIAI „ŽVAIGŽDUTĖJE“

Sausio 6 d. Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras  aplankė visų grupių vaikučius, visus darbuotojus, primindami, kad jau baigėsi šventinis kalėdinis laikotarpis ir  palinkėjo visiems gerų ir sveikų metų!