STEAM ATRADIMAI BENDRYSTĖJE SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ išradingosios  mokytojos: R. Nevedomskienė, A. Vaitekūnaitė, E. Girulskytė pakvietė socialinius  partnerius – Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ pedagogus kartu organizuoti bendrą  STEAM eksperimentų laboratoriją „Žemės ir vandens diena – pažinkime Žemę per eksperimentus“ . Integruotos savaitės metu buvo siekiama suteikti vaikams žinių apie planetą Žemę, praplėsti akiratį apie Žemės savybes apžiūrint, eksperimentuojant, tyrinėjant. Visą savaitę abiejų įstaigų ugdytiniai dalyvavo įvairiose veiklose, daug tyrinėjo, eksperimentavo  lauko ir vidaus edukacinėse erdvėse.  O atlikto darbo nuotraukos buvo pateiktos internetinėje facebook grupėje „Žemės ir vandens diena – pažinkime Žemę per eksperimentus“. Gavosi labai graži, edukatyvi atliktų darbų paroda ir puiki gerosios  patirties sklaida „Kolega – kolegai“.  Tokia pedagogų bendrystė – puikus profesinio tobulėjimo pavyzdys vykdant  patirtinį STEAM ugdymą mažiesiems.