STEAM kūrybinių darbų paroda „Gimtadienio dovana Lietuvai“. 

Radviliškio lopšelis – darželis „Žvaigždutė“ organizavo dvi virtualias respublikines STEAM veiklų su ugdytiniais parodas, skirtas mūsų tėvynės Lietuvos reikšmingų datų – Sausio 13-osios ir Vasario 16-osios paminėjimams. Kolegialiai šalies mastu pasidalinta gerąja darbo patirtimi, kaip visai bendruomenei kurti patirtinį STEAM vaikų ugdymą, pasitelkiant įtraukiojo ugdymo praktikas. Tai ne tik inovatyvios gerosios darbo patirties sklaida, skirta gerinti ikimokyklinukų patirtinį STEAM ugdymą, bet ir puikus tautiškumo bei pilietiškumo idėjų įgyvendinimas.

    Radviliškio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ vidaus parodų erdvėje nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. yra eksponuojami tautiška, graži STEAM kūrybinių darbų paroda „Gimtadienio dovana Lietuvai“.  Tai puikus kūrybinis rezultatas ugdant pilietiškumą bei vedant mažuosius patirtinio ugdymo takeliu