BENDRYSTĖS TILTAI SU PEDAGOGAIS IŠ ALYTAUS

Birželio 8 d. į Radviliškio lopšelį-darželį „Žvaigždutė” atvyko Alytaus vaikų lopšelio-darželio „Saulutė” pedagogų komanda. Pasidalinta gerąja darbo patirtimi su kolegomis besiruošiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, pristatyta, kaip mūsų įstaigoje vyksta įtraukiojo ugdymo proceso skaitmenizavimas ir robotizavimas, sutelkiantis ir užnorinantis veikti kiekvieną vaiką. Svečiams buvo pristatytos įstaigos daugiafunkcinės edukacinės erdvės lauke bei viduje, kurios sudaro sąlygas kokybiškiau ugdyti mažuosius, geriau atliepia skirtingų vaikų įvairiausius poreikius. „Saulutės” pedagogų komanda iš Alytaus,  vadovaujama direktorės Irenos Andžiulytės, pristatė savo įstaigos prioritetus, įgyvendinamus projektus bei darbo kryptis ir gerąją darbo patirtį. Tiesiami bendrystės tiltai su kitų šalies švietimo įstaigų pedagogais visada abipusiai labai naudingi tobulinant profesinę kompetenciją.