Naujienos

ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE „KIŠKUČIAI“ IR „LAPIUKAI“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųsąlygų“ (su vėlesniais …

ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE „KIŠKUČIAI“ IR „LAPIUKAI“ Skaityti daugiau »

TRYS KARALIAI „ŽVAIGŽDUTĖJE“

Sausio 6 d. Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras  aplankė visų grupių vaikučius, visus darbuotojus, primindami, kad jau baigėsi šventinis kalėdinis laikotarpis ir  palinkėjo visiems gerų ir sveikų metų!