DALINTASI PATIRTIMI SU UŽSIENIO PARTNERIAIS 

Jau devinti metai Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė” aktyviai dalyvauja tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”, todėl balandžio 5 d. įstaigos pedagogų komanda: direktorė Regina I., direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irma S., vyresnioji mokytoja Laimutė K., mokytoja Vitalija N. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Vaiko kelias į gražią kalbą bendrystėje su tėvais įgyvendinant įtraukųjį ugdymą”, kurioje aktyviai pristatė įgyvendinamą projektinę veiklą, dalinosi gerąja darbo patirtimi bei skaitė pranešimą „Tėvų įsitraukimo į vaikų gražios kalbos ugdymą galimybės. Mūsų sėkmės istorijos” šalies bei užsienio bendradarbiavimo partneriams.