GAMTOSAUGINĖ AKCIJA  „GYVUOK, ŽEME!”

Radviliškio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė” pedagogės Mildutė J. ir Audronė N.  išradingai organizavo gamtosauginę akciją  „Gyvuok, žeme!”, skirtą pasaulinei Žemės dienai paminėti.  Šios gražios akcijos tikslas – formuoti mažųjų  atsakingą ir rūpestingą  požiūrį į supančią aplinką, gamtą, suteikiant vaikams ekologinių, aplinkosauginių žinių, o kartu ir naudojant patirtinio STEAM ugdymo metodiką. Renginio metu siekta mokyti vaikus ne tik nešiukšlinti, bet ir švarinti Eibariškių parko aplinką, įtvirtinti šiukšlių rūšiavimo įgūdžius. Į Eibariškių parką kartu dalyvauti šioje akcijoje buvo pakviesti ir socialiniai partneriai – Radviliškio lopšelio–darželio „Eglutė” „Drugelių” ir „Bitučių” grupių ugdytiniai ir jų mokytojos. Aplinkosauginės akcijos metu parke buvo iškelta Žemės vėliava, klausytasi sakmės apie Saulę, Mėnulį ir Žemę, meninio ugdymo mokytojui Rolandui S. grojant nuotaikingą muziką, abiejų švietimo įstaigų ugdytinių šokiais ir žaidimais pasveikinta mūsų gražioji Žemė. „Žvaigždutės” ir „Eglutės” darželių mažieji vaikučiai kartu  draugiškai  kūrė Žemės rutulį iš čia pat surinktos  gamtinės medžiagos, noriai švarino Eibariškių parką, dar kartą įtvirtino šiukšlių rūšiavimo įgūdžius. Smagus Žemės pasveikinimas parke suskambėjo dar džiugiau, nes kartu draugiškai susitiko dviejų įstaigų ugdytiniai ir iš savo mažų širdelių siuntė pačius nuoširdžiausius linkėjimus  – gyvuok ir žydėk, mūsų Žeme!