INTEGRUOTA PRAMOGINĖ KALBOS SAVAITĖ 

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė” aktyviai dalyvauja tarptautinio kalbos sutrikimų prevencijos projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą, laimingą gyvenimą” veikloje, ypatingą dėmesį skiria vaikų kalbos ir kalbėjimo gebėjimų ugdymui. ⭐🗣️Įgyvendinant šį projektą,  kovo mėnesį įstaigoje vyko ypatingai šilti, integruoti pramoginės kalbos savaitės „Darbėnų miestelio muziejuje” renginiai, kurių metu buvo siekiama skleisti tarptautinio projekto dalyvių gerąją darbo patirtį. Išradingosios projekto organizatorės Laura P., Iveta G., Roma N., Birutė P, Aurelija N., Laimutė K., Evelina G. bei meninio ugdymo mokytojas Rolandas S. siekė perteikti vaikams džiaugsmingą ugdymo(si), bendravimo patirtį, lavinti girdimąjį – regimąjį suvokimą, dėmesį, kritinį mąstymą, kalbinį kvėpavimą, smulkiąją motoriką, vaizduotę, aktyviai įtraukiant ugdytinius į  improvizacinio rytmečio „Darbėnų miestelio muziejuje” veiklą. Projekto įgyvendinimo darbo grupė stengėsi ugdyti vaikų kalbą, aktyvinant skaitmeninių priemonių panaudojimą dermėje su etnokultūra, puoselėti senovės lietuvių tradicijas, turtinti žodyną rakandų pavadinimais, žaidžiant liaudies ratelius, klausantis liaudies dainų. Savaitės renginiuose buvo pakviesti dalyvauti  socialiniai partneriai iš  Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ir iš  Radviliškio miesto viešosios bibliotekos. ☺️☺️  Kalbos savaitės metu vyko įdomiosios skaičiuočių, greitakalbių, patarlių ir priežodžių dienelės. Su socialiniais partneriais inovatyviai organizuota mįslių, pasakų ir dainų pynė, o kalbos savaitės užbaigimą vainikavo  ypatingai daug dėmesio sulaukusi piešinių paroda „Išsiskaičiuokim”,  kurioje sumaniai savo meninius gebėjimus išreiškė visa įstaigos bendruomenė.  Ir, žinoma, uždarymo šventė neapsėjo be dovanų – siurprizų ir padėkos raštų vaikams, pedagogams, organizatoriams. 

Tokia išradingai organizuota integruota pramoginė kalbos savaitė –  tai puikus pavyzdys, kaip galima inovatyviai ugdyti  vaikų kalbą, formuoti vaikų emocinį – socialinį intelektą, lavinti  pažintinius procesus bei kartu  puoselėti ir etnokultūrines vertybes ☺️♥