KŪRYBINIS PLENERAS „RUDENS RAŠTAI” 

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” pedagogės Vaida M., Aurelija N., Asta K., Vitalija N., Rima M. ir Roma N. organizavo etnokultūros plenerą „Rudens raštai” į kurį įsipynė ir respublikiniai projektai: „Oranžinio traukinio kelionė”, ir „Auskit, sesutės, abrūsus”. Į šį didžiulį, tautiškumą skatinanti renginį, įsijungti buvo pakviesta visa įstaigos bendruomenė. Ypač džiaugiamės gražią bei glaudžia pedagogų bendryste su ugdytinių tėveliais. Smagu buvo regėti, kaip tėveliai kartu su savo mažaisiais įvairiausias rudens gėrybes gabeno į „Žvaigždutės” kiemą. Plenero metu visi kartu, kaip bitutės triūsė, „audė” nuostabiausius raštus ir jais dabino įstaigos teritoriją. Kuriant juostas iš rudens žiedų, daržovių, vaisių bei gamtinės medžiagos, buvo siekiama supažindinti vaikus su lietuvių liaudies tautodaile, ornamentikos elementais. Nepaprasto grožio juostomis, mandalomis bei eksponatais pasipuošė žaliosios darželio erdvės. O koks puikus ir spalvingas gavosi visas parodų kalnelis bei moliūgų vežimaitis! Tautodailininkų išeksponuoti tikrieji abrūsai išpuošė parodų erdvę mūsų naujajame Kupole. Šis etnokultūros pleneras suteikė didelę kūrybinę laisvę tiek mažiesiems, tiek ir suaugusiesiems. Puiki rudens gėrybių raštų paroda po atviru dangumi šį gražų rudenį ilgai džiugins visų ateinančiųjų į darželį akis ir širdis, nes tai surinkta, sunešta bei sukurta mūsų pačių ir su didele meile!