Pedagogų forumas „Ikimokyklinis ugdymas : edukaciniai kontekstai ir turinys”

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” direktorė Regina ir pavaduotoja ugdymui Irma dalinosi gerąja darbo patirtimi respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų forume „Ikimokyklinis ugdymas : edukaciniai kontekstai ir turinys” ir skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko sėkmei” šalies pedagogams bei pačios sėmėsi patirties klausydamos kitų respublikos pedagogų pranešimų, diskutuodamos su kolegomis ir atsakydamas į jiems iškilusius klausimus. Komandinis darbas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo srityje yra ypač svarbus ir jis įstaigoje, einant link kiekvieno vaiko sėkmės, prasideda nuo vadovų komandos.