„ŽVAIGŽDUTĖ” SUBŪRĖ ŠALIES ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTUS

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė” lapkričio 24 d. organizavo Lietuvos švietimo pagalbos specialistų virtualų praktinių idėjų forumą. Šio renginio tikslas – suburti bei skatinti šalies ikimokyklinio ugdymo švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi, inovatyviomis veiklų idėjomis, pritaikytomis įtraukiajam specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. Video įrašų pagalba perteikiant savo darbo patirtį, savo sėkmės istorijas žengiant įtraukiojo ugdymo link, dalyviai siekė tikslingo,  inovatyvaus ir kolegialaus šalies švietimo pagalbos specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo, akcentuojant įvairių veiklų pritaikymą specialiųjų poreikių vaikams. Forumo dalyvių iš visos Lietuvos gausa parodė, koks yra svarbus dalinimasis  vertinga patirtimi kalbant apie įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimybes, kaip reikšminga kiekvienam, besiekiančiam kokybiško ugdymo,  pasidalinti įžvalgomis organizuojant įtraukiančias veiklas su ikimokyklinukais. 

Džiaugiamės, kad vaizdo konferencijų platformoje „Zoom” galėjome bendrauti ir dalintis inovatyviomis  idėjomis su  daugybe šalies pedagogų. Šio  renginio partneris – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, kuriam dėkojame už gražią bendrystę kokybiškai organizuojant respublikinius kvalifikacijos kėlimo renginius.