„ŽVAIGŽDUTĖJE” NAUJA  EDUKACINĖ ERDVĖ „GALVOK IR RŪŠIUOK”

Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė” įkurta nauja  vidaus aplinkosauginė edukacinė erdvė „Galvok ir rūšiuok”. Pedagogams atsirado daugiau galimybių rinktis, kaip modeliuoti ugdymo(si) turinį, kuriant inovatyvų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį – patirtinį STEAM ugdymą vidaus erdvėse, kuris užtikrins ugdymo kokybę, atlieps įvairius ugdymo(si) poreikius ⭐