„ŽVAIGŽDUTĖJE” PLEVENA GERUMO ANGELAI

Dar viena jautri gerumo akcija Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė”, kuri
nepaliko abejingo nei vieno bendruomenės nario. Už paaukotus Pyragų dienos pinigus, Vaiko
gerovės komisijos nutarimu, 11 vaikučių iš 8 šeimų buvo suruoštos ypatingos kalėdinės dovanos,
kad artėjančių gražiausių metų švenčių laikas tikrai būtų šiltas, mielas ir pradžiugintų tuos,
kuriems to labiausiai reikia. Ačiū visiems, visiems, dosniai aukojusiems ir taip prisidėjusiems prie
šio stebuklo sukūrimo. „Žvaigždutėje” tikrai plevena gerumo angelai !!!