„ŽVAIGŽDUTĖS“ DARŽELIO GRUPIŲ STEAM LABORATORIJOSE EKSPERIMENTAI, TYRINĖJIMAI IR ATRADIMAI

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogai, atsižvelgdami į nuolat augančius ikimokyklinio ugdymo lūkesčius, ieško inovatyviausių metodų kaip sudominti, užnorinti kiekvieną vaiką veikti, bendradarbiauti komandose, kad jis patirtų atradimo džiaugsmą ir sėkmę darželyje. Darželio grupių  STEAM laboratorijose priemonių įvairovė skatina kiekvieną vaiką eksperimentuoti, tyrinėti, realizuoti kūrybinius sumanymus bei įsitraukti į įvairias spontaniškas veiklas ir žaidimus. Panaudojant mokslo technologijų priemonių rinkinius, darželio ugdytiniai atlieka inovatyviausius eksperimentus su svertu, skridiniu ir magnetu, su elektra, su vandeniu ir oru. Eksperimentinėse veiklose skatinamas vaikų smalsumas, sisteminis kūrybiškumas, atrandami priežasties ir pasekmės dėsniai, ugdomi kritinio ir kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo, stebėjimo ir apibūdinimo įgūdžiai.