„Žvaigždutė” šiltai pasveikino Šeduvos globos namų gyventojus

Radviliškio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė” sakralinis choriukas „Žvaigždutė” savo nuostabiomis giesmelėmis bei dainelėmis šiltai pasveikino Šeduvos globos namų Polekėlės padalinio gyventojus su šv. Velykomis. Kiek gražių akimirkų ir net džiaugsmo ašarų  suspindėjo globos namų gyventojų akyse besiklausant mažųjų žvaigždukų dainelių, kurios su meile liejosi iš tyrų vaikiškų širdelių. Kaip gera daryti gera!