DALINDAMIESI PATIRTIMI – TOBULĖJAME

Balandžio 4 d. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” vyresniosios mokytojos Asta Vaitekūnaitė ir Rita Vardauskė vyko į Joniškio vaikų lopšelį–darželį „Saulutė”, kur dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Mažųjų tyrinėtojų dideli atradimai STEAM pasaulyje”.  Pedagogės ne tik klausėsi kolegų pranešimų ir tobulino savo kompetencijas STEAM ugdymo srityje, bet ir pačios aktyviai dalinosi gerąja darbo patirtimi, skaitė pranešimą apie mažųjų patirtinį ugdymą, apie STEAM ugdymo galimybes nuo pat ankstyvojo amžiaus. Juk tik dalindamiesi  patys augame ir tobulėjame!