„ŽVAIGŽDUTĖJE” PILIETINĖ INICIATYVA „PERGALĖS ŠVIESA”

Penktadienis, sausio 12-osios rytas „Žvaigždutės” lopšelyje-darželyje prasidėjo visuotine pilietine iniciatyva ,,Pergalės šviesa”, kurią organizavo socialinė pedagogė Nida. Šios iniciatyvos tikslas – puoselėti istorinę atmintį, ugdyti patriotiškumą, tautinę savimonę, pagarbą ir meilę mūsų tėvynei. Visose įstaigos patalpose 8 val. buvo uždegtos žvakutes languose laisvės gynėjų atminimui, salėje susirinkę vyresniųjų grupių vaikai, darbuotojai klausėsi direktorės, socialinės pedagogės žodžių, eilių, vaikučių ansamblio atliekamos dainelės „Nupiešiu Lietuvą”, žiūrėjo video reportažą apie tos dienos įvykius – taip visa „Žvaigždutės” bendruomenė pagerbė žuvusius Sausio 13-osios dalyvius. Įstaigos pedagogės išradingai ir mažiesiems pilnai suprantamai organizavo įvairias veiklas visose grupėse. Skaitmeninių technologijų pagalba visuotinės pilietinės iniciatyvos ,,Pergalės šviesa” metu vaikai daug sužinojo apie Sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę Lietuvos valstybei ir šiandieniniam šalies gyvenimui.