„ŽVAIGŽDUTĖS” CHORIUKO GIESMELĖS RADVILIŠKIEČIAMS

Radviliškio  Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje balandžio 4 d., po šv. mišių, skambėjo Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė”  sakralinio choriuko atliekamų  gražiausių giesmelių pynė. Mažuosius giesmelių išmokė  meninio ugdymo mokytojas Rolandas S. Belaukiant Atvelykio, tai ne tik puiki proga visiems radviliškiečiams ypatingoje aplinkoje pabūti kartu, bet ir galimybė pasiklausyti gražių vaikiškų giesmelių, skambančių su didele meile iš mažų žvaigždukų širdelių. Nuoširdžiai dėkojame Radviliškio  Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo bažnyčios klebonui Tadui Rudžiui už suteiktą galimybę vaikučiams  pagiedoti bažnyčioje. Be galo džiaugiamės tokia gausa tėvelių, senelių, draugų bei visų susirinkusių klausytojų ir labai šiltu bei nuoširdžiu palaikymu tokių mažųjų mūsų giedorėlių. 

Gražaus visiems artėjančio Atvelykio!!!